Vážení zákazníci,

dne 1. července 2011 skončila platnost Smlouvy o zabezpečení krizové komunikace, uzavřené mezi spol. O2 Czech Republic a.s. a Ministerstvem vnitra ČR (Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru) v roce 2008.

Ustanovení této Smlouvy byla s účinností od 2. července 2011 transformována do nové verze Provozních podmínek O2 Mobilní hlasové služby společnosti O2 Czech Republic a.s.

Formální změna smluvní dokumentace nemá na účastníky krizové komunikace žádný dopad. Služba prioritního volání je Vám nadále poskytována v nezměněné podobě.