zavřít

  Vyjadřování o existenci sítí elektronických komunikací

  Poskytování údajů o poloze sítě elektronických komunikací (SEK)

  Podání žádosti o Vyjádření je možné provést dvěma způsoby

  1. elektronicky v internetové aplikaci Žádost

  • Podívejte se na videoprezentaci podání žádosti a vydání Vyjádření elektronickou cestou
  • internetová aplikace Žádost umožňuje:
   • vytvoření žádosti s vyznačením zájmového území na mapě
   • zjišťování aktuálního stavu žádosti
   • použití nápovědy k vyplnění žádosti umístěné přímo v aplikaci
   • volbu způsobu odeslání Vyjádření žadateli elektronicky nebo poštou

   Pomoc při zpracování elektronické žádosti zajišťuje asistenční služba na lince 14 111. Pokud si nebudete vědět rady s vyplněním elektronického formuláře žádosti, zavolejte na linku 14 111, kde Vám vyškolený tým pracovníků pomůže žádost vyplnit a odeslat.

   2. zasláním vyplněného textového formuláře žádosti se zakresleným zájmovým územím v katastrální mapě na adresu dokumentace sítě:

   • O2 Czech Republic a.s.
   • Technická dokumentace
   • Za Brumlovkou 266/2
   • 140 22 Praha 4 - Michle

  Příklad zákresu zájmového území nad katastrální mapou naleznete zde.

  Při podání žádosti jiným způsobem než elektronicky v internetové aplikaci Žádost (viz výše bod 1.) je žadateli Vyjádření odesíláno poštou za 129 Kč.

  Rozhodující pro vydání Vyjádření je žadatelem v žádosti vyznačené, resp. specifikované zájmové území. Žadatel může k žádosti přiložit jakoukoliv přílohu v elektronické podobě (např. fotografie zájmového území, část projektové dokumentace zamýšlené stavby apod.). Poskytnutá příloha má ve vztahu k podané žádosti pouze informativní a doplňkový charakter a není pro vydání Vyjádření rozhodnou skutečností. Skutečnostmi rozhodnými pro vydání Vyjádření jsou pouze v žádosti obligatorně vyžadované údaje, zejména žadatelem provedené vymezení zájmového území v záložce č. 3 „Zájmové území“.

  Vyjádření odesílaná elektronicky jsou žadateli předávána zdarma prostřednictvím portálu společnosti, Vyjádření odesílaná poštou jsou doručovaná prostřednictvím České pošty, s.p. za cenu balného a poštovného spolu s daňovým dokladem, platba formou dobírky.

  Vyjádření doručené elektronickou cestou má po vytištění žadatelem stejnou právní hodnotu jako Vyjádření tištěné společností O2 a zaslané žadateli poštou.

  Trasu vedení komunikační sítě v digitální formě (bez polohopisu) poskytujeme pouze na základě Vašeho označení tohoto požadavku v aplikaci a jen pokud zvolíte způsob doručení Vyjádření elektronicky. Soubor je zpracován v systému MicroStation, formát DGN V 8.

  Pro vyplnění důvodu žádosti použijte seznam důvodů pro Vyjádření, ve kterém najdete i bližší popis jednotlivých důvodů žádostí.

  Součástí Vyjádření jsou „Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti O2“. Všeobecné podmínky ochrany pro Vyjádření, kde nedochází ke střetu naleznete zde. Všeobecné podmínky Vyjádření, kde dochází ke střetu naleznete zde.

  Nejčastější dotazy k vyjadřování o existenci sítí společnosti O2, viz. Otázky a odpovědi.

  Podrobné informace o Vyjádření vám poskytne asistenční služba na lince 14 111.

  Chcete-li nám sdělit své připomínky a náměty, kontaktujte nás.

  Upozorňujeme, že Česká pošta, s.p. nezajišťuje dosílání obchodních balíků při změně doručovací adresy. Pokud tedy máte aktivovanou tuto službu je nutné uvést v žádosti o vyjádření novou adresu.

  Ceník Vyjádření o existenci SEK platný od 1.1.2014

  Vydání a doručení Vyjádření žadateli elektronicky prostřednictvím Portálu společnosti O2 Cena
  (Kč)
  Cena bez DPH (Kč) 21%DPH (Kč) Cena celkem (včetně DPH) (Kč)
  Poskytování údajů z dokumentace o síti 0,00 0,00 0,00 0,00
  Doručení přes Portál společnosti O2 0,00
  Vydání a doručení Vyjádření žadateli poštou jako obchodní balík Cena
  (Kč)
  Cena bez DPH (Kč) 21%DPH (Kč) Cena celkem (včetně DPH) (Kč)
  Poskytování údajů z dokumentace o síti 0,00 106,56 22,38 129,00
  Poštovné 97,40
  Balení obchodních balíčků 9,16

  Poskytování údajů o stáří sítě elektronických komunikací (SEK) pro určení DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  V případě, že potřebujete zjistit stáří SEK pro výpočet DPH, je potřeba nejdříve získat údaje o existenci sítě na prodávaném pozemku.

  O tyto údaje můžete zažádat v internetové aplikaci zde. Při zadávání žádosti zvolte jako důvod "Předprojektová příprava, prodej-koupě nemovitosti".

  Pokud po obdržení Vyjádření o existenci SEK zjistíte, že se na daném pozemku SEK nachází, zadejte pro zjištění stáří této sítě požadavek zde. Jako typ dotazu zvolte Určení DPH - stáří sítě. Do požadavku je pak potřeba vyplnit následující údaje:

  • okres
  • katastrální území
  • číslo parcely
  • č. j. Vyjádření o existenci SEK

  Kontaktujte nás

  Všechny kontakty

  Pomohla vám tato stránka?