zavřít

  Audit příchozích hovorů

  Často kladené dotazy

  (Audit příchozích hovorů - další informace o službě.)

  Co mi služba Audit příchozích hovorů může přinést?

  Služba pomůže vaší firmě odhalit slabá místa v příchozím provozu, např. identifikovat nejvíce přetížená pracoviště uvnitř firmy z pohledu příchozího volání nebo zjistit časy, kdy se k vám vaši zákazníci nedovolají a vy přijdete o zakázky.

  Jakým způsobem mi bude služba „slabá místa“ prezentovat?

  Autorizačním přihlášením do technického portálu získáte přístup na on-line přehledy denně aktualizovaných reportů. Reporty sledovaného období budou sumarizovány v auditorské zprávě, která analyzuje příčiny stavu, popíše zjištěná fakta a navrhne řešení. Přístup na portál a auditorská zpráva jsou součástí služby.

  Jaké reporty budou poskytovány?

  Služba poskytuje dva druhy reportů. První z reportů bude zobrazovat souhrny příchozích volání s parametry úspěšnosti bez rozlišení zdroje volání. Druhý report bude umožňovat i vyhodnocení volání do úrovně krajů. Reporty jsou poskytovány ve čtyřech časových rozlišeních (hodinové, denní, týdenní, měsíční).

  Na jaké účastnické telefonní přípojky lze službu objednat?

  Služba není závislá na typu účastnické telefonní přípojky (základní přípojka, přípojka euroISDN, 2Mbit, třídrát). Typ nerozhoduje o poskytnutí služby. Služba se objednává k telefonnímu číslu.

  Mohu službu objednat na číslo MSN základní přípojky euroISDN ?

  Ano. Obecně lze službu objednat na devítimístné číslo, řídící číslo sériové linky nebo provolbový blok. Výjimku tvoří čísla (např. 800 ……., 841…..= Barevné linky ), která technologicky využívají přiřazené přípojky. Pro Barevné linky lze tedy Audit příchozích hovorů objednat pro telefonní čísla přiřazená barevné lince.

  Mohu službu objednat na číslo pobočky provolbového bloku?

  Ano, můžete. Výběrem telefonního čísla definujete hloubku analýzy (celá provolba nebo pouze určité pobočky provolby).

  Co se stane v případě, kdy mnou zadané číslo bude nést číselnou chybu?

  V rámci technického šetření v případě špatně zvoleného čísla (např. určíte pro audit odchozí číslo) nebo v případě, že nebudete účastníkem telefonního čísla, vás upozorníme na možnou kolizi.

  Mohu službu objednat i když využíván CS nebo CPS?

  Ano. CS nebo CPS se vztahuje na odchozí hovory z vašeho telekomunikačního zařízení. Předmětem analýzy služby Audit příchozích hovorů jsou příchozí hovory do vašeho telekomunikačního zařízení.

  Mohu službu objednat i na telefonní čísla, která nepatří společnosti O2 Czech Republic a.s.?

  Službu objednat nelze.

  Jak si službu objednám?

  Na kontaktním místě (u obchodníka) vyplníte „ Žádost o technické šetření služby“. Na základě kladného výsledku technického šetření a vyplněním tiskopisu „Objednávka dalších služeb“ je sepsán dílčí smluvní vztah na poskytnutí služby Audit příchozích hovorů.

  Proč musí být nejprve provedeno technické šetření?

  Před poskytnutím služby je nutné ověřit, jakou míru příchozích hovorů neumíme zachytit. Tuto informaci vám předáme po provedeném šetření. Vy pak určíte, zda míra chyby je pro vás akceptovatelná, a tedy o poskytnutí služby požádáte.

  Kdy mi službu zřídíte?

  Služba je zřízena dnem zpřístupnění dat na Internetu. Den zpřístupnění dat určíte v Objednávce, a to minimálně 10 pracovních dnů od data platnosti dílčího smluvního vztahu na poskytování služby. Dále v Objednávce určíte datum pro vypracování Auditní zprávy (nejzazší termín je stanoven do 30 kalendářních dnů od ukončení dílčího smluvního vztahu na poskytování služby Audit příchozích hovorů).

  Jak se o zřízení služby dozvím?

  Registrační údaje pro vstup na internet vám budou dodány současně s uzavřenými smluvními dokumenty.

  Jedná se o 100% analýzu všech příchozích volání?

  Poskytovatel v souladu se svými technickými možnostmi pro poskytnutí služby Audit příchozích hovorů nezaručuje zaznamenání všech příchozích volání. Jedná se zejména o volání v příchozím směru uskutečněné v rámci přípojné HOST ústředny.

  Jak je stanovena cena za zřízení služby a cena za používání služby?

  Za zřízení služby se účtuje jednorázová cena, která se vztahuje na objednávku. Jednorázová cena tedy není závislá na počtu auditovaných telefonních čísel. Měsíční cena za používání služby je odvozena od počtu telefonních čísel zahrnutých do objednávky služby Audit příchozích hovorů. V závislosti na počtu telefonních čísel zahrnutých do služby Audit příchozích hovorů je poskytována sleva z ceny za používání služby.

  Je omezeno období pro statistické sledování?

  Ano. Nejkratším obdobím pro poskytnutí služby je 30 kalendářních dnů.

  Můžu získat slevu z ceny za používání služby?

  Ano. Počet auditovaných telefonních čísel jednoho účastníka váže množstevní slevu ceny za používání služby Audit příchozích hovorů. Struktura objemových slev je uvedena v Ceníku.

  Jsem zákazník, který využívá provolbu: 235 510 (1-3)xx. Kolik zaplatím pokud si objednám audit na 1 sledované období na telefonní čísla 235 510 1xx, 235 510 2xx, 235 510 3xx ?

  Zaplatíte 3 (telefonní čísla) x 300,00Kč bez DPH. Auditorská zpráva bude jeden dokument strukturovaně dělený dle jednotlivých čísel.

  Jsem zákazník, který využívá provolbu: 235 510 (1-3)xx. Kolik zaplatím pokud si objednám audit na 1 sledované období na telefonní čísla na 235 510 111, 235 510 121, 235 510 311 (konkrétní pobočky pobočkové ústředny)?

  Zaplatíte 6(telefonní čísla) x 285,00Kč(300,00 – 5% množstevní sleva) bez DPH. Auditorská zpráva bude jeden dokument strukturovaně dělený dle jednotlivých čísel.

  Jsem zákazník, který si službu objedná na na 569 222 222 (řídící číslo sériové linky)-toto řídící číslo nese 5 x fyzické vedení = 5 x ISDN2 – kolik zaplatím za 1 sledované období?

  Zaplatíte 1 (telefonní čísla) x 300,00Kč bez DPH. Auditorská zpráva bude jeden dokument.

  Jak Auditorskou zprávu získám?

  Bude vám předána obchodním zástupcem.

  Záleží pro získání dat k analýze na typu připojení ?

  Pro získání dat nezáleží na typu připojení ( HTS, ISDN, 2Mbit), k typu připojení se přihlíží v auditorské zprávě, která vyhodnocuje naměřené hodnoty a navrhuje řešení.

  Mohu provádět změny v připojení během auditu příchozích hovorů?

  Vždy při každé změně, kterou budete provádět nebo zadávat je potřeba si uvědomit, jaký dopad změna může mít na výsledky prováděné analýzy příchozích hovorů. Pokud dojde ke změně např. konfigurace účastnické přípojky tím, že zvýšíte počet připojných vedení nebo lokální portaci nebo zahájení provozu barevné linky na monitorovanou účastnickou přípojku je třeba vždy uvědomit obchodního zástupce.

  V případě, že si objednám službu na dobu neurčitou, jaký počet auditorských zpráv budu mít k dispozici?

  Předložíme vám dvě Auditorské zprávy v datech, které si určíte. Pokud by vám tento počet nevyhovoval, můžete požádat o dodatečnou auditorskou zprávu, která je však již samostatně zpoplatněna jednorázovou cenou dle Ceníku.

  V jakém formátu jsou reporty poskytovány?

  Reporty jsou poskytovány v platformově nezáviském formátu Adobe Portable Dokument Format (*.pdf) a také ve formátu MS Excel pro další zpracování.

  Linka pro firmy a veřejnou správu

  Volejte
  800 111 777nebo *77 z O2 mobilu

  Více informací

  Váš účet