zavřít

  O2 Individual

  Podmínky / Minimální plnění

  (O2 Individual - další informace o službě.)

  V případě, že překročíte hodnotu navoleného tarifu (Minuty pro volání, SMS, MMS, atd.) nebo využijete jednotek služby, z níž nebyl tarif sestaven, platí ceny za využití takovýchto jednotek podle Základní sazby (viz Ceny). Svůj tarif můžete kdykoliv podle potřeb upravit, a to velice jednoduše, rychle a zdarma.

  Podmínky

  • Při zakoupení 200 nebo 500 volných minut zákazník automaticky získává dalších 20 volných minut na volání v naší síti. Tyto extra minuty může zákazník začít využívat po vyčerpání volných minut ze svého tarifu.
  • Při zakoupení 500 volných minut zákazník platí za každou další minutu volání v naší síti nad rámec volných minut zvýhodněnou sazbu 3,00 Kč/min (2,50 Kč/min bez DPH).
  • K tarifu O2 Individual zákazník automaticky získává možnost využití služby O2 Tandem (až 2 SIM karty zdarma s tarifem O2 Tandem I).
  • U volání platí jednotná sazba bez ohledu na směr či hodinu volání.
  • Hovory jsou po první provolané minutě účtovány po vteřinách.
  • Tarif O2 Individual může být součástí VPN skupiny (platí pro firemní zákazníky).
  • O2 Individual je možné zvolit i v případě využívání Kombi karty (aktivace je stejná jako u kteréhokoli jiného tarifu).
  • Minimální plnění se vztahuje na všechny zákazníky bez ohledu na typ smlouvy, způsob aktivace a sestavení tarifu.
  • Profi slevu je možné uplatnit na tarifu O2 Individual, ne však na Minimálním plnění.
  • Při sestavování vlastního tarifu si zákazník může vybrat z každé nabízené služby max. 1 objem volných jednotek.
  • Změnu nastavení každé ze služeb tarifu O2 Individual je možno provést pouze 1x za zúčtovací období.
  • V případě překročení hodnoty navoleného tarifu (volné minuty na volání, SMS, MMS, atd.) nebo využívání jednotek služby, z níž nebyl tarif sestaven, platí ceny za využití takovýchto jednotek dle Základních sazeb, vyjma sazby volání na Záznamovou službu, která činí 2,40 Kč/min (2 Kč/min bez DPH).
  • Nevyužité volné jednotky nejsou převáděny do dalšího měsíce.

  Minimální plnění

  • Minimálním plněním se rozumí základní měsíční paušál ve výši 180 Kč (150 Kč bez DPH) (dále jen "Minimální plnění"), který je součástí tarifu O2 Individual.
  • Svému zákazníkovi poskytneme slevu z Minimálního plnění v závislosti na výši částky ceny služeb poskytnutých zákazníkovi v příslušném zúčtovacím období prostřednictvím daného telefonního čísla, od které se odečte částka Minimálního plnění a náklady na odchozí roaming (dále jen "celková částka"), a to podle následujících pravidel:
  • Pokud je výše celkové částky vyšší nebo rovna Minimálnímu plnění, poskytneme zákazníkovi slevu z Minimálního plnění ve výši 180 Kč (150 Kč bez DPH).
  • Pokud je cena za využité služby nižší než Minimální plnění, poskytneme zákazníkovi slevu z Minimálního plnění do výše ceny za využité služby. Detailní informace najdete v dokumentu Ceník základní a volitelných služeb.

  Linka pro firmy a veřejnou správu

  Volejte
  800 111 777nebo *77 z O2 mobilu

  Více informací

  Váš účet

  Mapy pokrytí

  Zjistěte si pokrytí v různých částech České republiky

  Zobrazit mapu