zavřít

  Slovník pojmů z telekomunikací

  2

  2G (second generation of mobile telecommunications technology)
  2G (second generation of mobile telecommunications technology)

  Mobilní síť druhé generace umožňuje datové přenosy při nižších rychlostech. Vylepšením původní technologie GPRS (General Packet Radio Service) je technologie EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), která nabízí rychlost stahování maximálně 236 kb/s.

  3

  3G (third generation of mobile telecommunications technology)
  3G (third generation of mobile telecommunications technology)

  Zatímco starší mobilní sítě sloužily hlavně pro telefonování a SMS, sítě 3. generace už jsou navrženy tak, aby umožňovaly skutečně rychlé datové přenosy. Původní standard UMTS (Universal Mobile Telephony Standard) už je v síti O2 minulostí, vystřídal ho standard HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), který zrychlil stahování dat až na 14,4 Mb/s.

  A

  Asymetrický přenos
  Asymetrický přenos

  Přenos dat s rozdílnou rychlostí odesílání a přijímání.

  B

  Blackberry
  Blackberry

  Technologie umožňující snadný přístup k e-mailovým zprávám, kalendáři a datům. Pro tento systém se používají speciální mobilní zařízení.

  Blokování SIM karty
  Blokování SIM karty

  Zablokování SIM karty buď uživatelem, nebo ze strany operátora. Uživatel může kartu zablokovat, pokud třikrát chybně zadá svůj PIN kód. Odblokování je možné pouze pomocí tzv. PUK kódu. Pokud i tentokrát uživatel opakovaně zadá chybný PUK, dojde k trvalému zablokování SIM karty. Operátor zablokuje SIM kartu (přístup dané SIM karty do sítě) při porušení smluvních podmínek nebo na žádost uživatele (například v případě odcizení).

  Blokování telefonu
  Blokování telefonu

  Pro zvýšení bezpečnosti lze u některých používaných telefonů omezit jeho používání pomocí speciálního bezpečnostního kódu, který je nastavitelný přímo v telefonu (narozdíl od kódů PIN a PUK, které jsou uloženy na SIM kartě). O nastavení a používání tohoto bezpečnostního kódu se informujte v návodu k danému typu telefonu.

  Bluetooth
  Bluetooth

  Technologie, která dokáže nahradit kabely a dráty používané pro vzájemné propojení zařízení, např. mobilního telefonu s handsfree, PDA s osobním počítačem a množstvím dalších. Mobilní telefon s podporou Bluetooth může komunikovat s jiným zařízeními až na vzdálenost 100 metrů, podle použité verze technologie Bluetooth.

  BPIN
  BPIN

  Bankovní PIN (bezpečnostní kód) distribuovaný společně se SIM kartou ve stíracím poli.

  BTS (Base Transceiver Station)
  BTS (Base Transceiver Station)

  Základnová rádiová stanice zajišťující spojení s mobilním telefonem.

  Buňka
  Buňka

  Výsek území pokrytý signálem mobilní telefonní sítě z určitého směrového vysílače umístěného na základnové stanici. Jedna základnová stanice může obsahovat i několik směrových vysílačů pro několik takovýchto buněk. V otevřeném terénu může jedna buňka představovat území o průměru 35 km, ale například v městské zástavbě nezřídka jedna buňka pokrývá signálem pouze jednu ulici.

  C

  CAMEL (Customised Applications for Mobile networks Enhanced Logic)
  CAMEL (Customised Applications for Mobile networks Enhanced Logic)

  Technologie umožňující přímou komunikaci sítě roamingového partnera a domovské sítě při spojování konkrétního hovoru z předplacené karty. Síť roamingového partnera může ověřit v okamžiku volání u domácí sítě uživatele výši kreditu a podle toho přímo spojit volání.

  CDMA (Code Division Multiple Access)
  CDMA (Code Division Multiple Access)

  Technologie CDMA nabízí připojení s rychlostí až 3,1 Mb/s. Na rozdíl od jiných technologií je síť CDMA jednofrekvenční, všichni uživatelé komunikují na stejném kanálu a jejich data jsou šifrována.

  Celulární síť
  Celulární síť

  Mobilní síť. Plocha pokrytá signálem je rozdělena na menší území, tzv. buňky (anglicky cell), které jsou pokryty jednotlivými vysílači. Mobilní telefonní síť tvoří řádově několik tisíc buněk.

  certifikovaný tamper resistant HW (FIPS 140-2 level 3)
  certifikovaný tamper resistant HW (FIPS 140-2 level 3)

  Mezinárodně uznávaný standard v oblasti bezpečného hardware. Akreditovaný kryptografický modul dle federální specifikace užívané vládou spojených států, vedené pod spisovou značkou 140, druhý dodatek této specifikace ve smyslu začlenění standardizace ISO/EIC 19790 z roku 2006. Level 3 je stupeň fyzické bezpečnosti (odolnosti). Užívaná škála je 1-4, kde 4 je nejvíce.

  CLIP (Calling Line Identification Presentation)
  CLIP (Calling Line Identification Presentation)

  Identifikace čísla příchozího hovoru (Identifikace volajícího).

  CONEX
  CONEX

  Přímé propojení centrály mobilní telefonní sítě O2 s pobočkovou ústřednou firmy. Díky tomu vzniká z mobilních telefonů a podnikového telefonního systému integrovaný komunikační systém, který umožňuje úsporu nákladů při volání mezi pobočkami podnikové sítě a firemními mobilními telefony.

  Č

  ČVOP
  ČVOP

  Číslo výpovědi opouštěného operátora, které přesně určuje objednávku přenosu čísla mezi operátory. Řetězec se skládá z jedenácti znaků.

  D

  DCS 1800 MHz
  DCS 1800 MHz

  Označení standardu pro mobilní telefonní sítě sytému GSM. Základní odlišnost spočívá v tom, že síť využívá k přenosu frekvenční pásmo 1800 MHz, které má vyšší kvalitu pokrytí, namísto běžně používané frekvence 900 MHz. V Česku se využívají obě frekvence standardu GSM, jak 900 MHz tak i 1800 MHz. Tyto sítě jsou označovány jako duální.

  DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication)
  DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication)

  Digitální bezdrátová technologie užívaná pro telefony bez kabelu, propojující sluchátko se základnou. Poskytuje tak volnost pohybu v dosahu rádiového signálu (běžně 300 m na volném prostranství a 50 m v budovách). Další možností je realizace bezdrátové pobočkové telefonní ústředny pomocí více sluchátek připojených k jedné základně.

  Displej OLED (Organic Light-emitting Diode)
  Displej OLED (Organic Light-emitting Diode)

  Displej nové generace, který vykazuje vynikající technické parametry - dokáže zobrazit více než 16 milionů barev, má široký pozorovací úhel, obraz vypadá díky vysokému jasu a kontrastu mimořádně jasně a ostře. V neposlední řadě má nízkou spotřebu energie a pracuje při malém pracovním napětí.

  Displej TFT (Thin Film Transistor)
  Displej TFT (Thin Film Transistor)

  Tenkofilmový tranzistorový displej, který je tvořen drobnými tranzistory, z nichž každý řídí jediný obrazový bod. Tato konstrukce přináší vysoce kvalitní obraz – zamezuje stínům při pohybu displeje a poskytuje kontrast až 100:1, takže umožňuje i rychlé animace. Další předností je nižší spotřeba energie a menší tloušťka oproti starším panelům.

  Dohledové centrum sítě
  Dohledové centrum sítě

  Středisko v nepřetržitém provozu, kde tým specialistů sleduje funkci jednotlivých částí datové sítě po celé republice. Případné technické problémy řeší specialisté přímo z Dohledového centra nebo vysílají na konkrétní místo techniky. Dohledové centrum sítí O2 patří k nejmodernějším svého druhu v Evropě.

  Doprodej
  Doprodej

  Telefon v doprodeji může být k dispozici jen ve vybraných prodejnách a v omezeném množství v eShopu.

  E

  EFR (Enhanced Full Rate)
  EFR (Enhanced Full Rate)

  Vylepšené kódování zvuku v síti GSM, kdy se kvalita přenášeného hlasu blíží kvalitě zvuku CD přehrávače. Této kvality lze dosáhnout pouze v místech s kvalitním signálem.

  F

  FUP (Fair User Policy)
  FUP (Fair User Policy)

  Opatření, které zajistí, abyste nepřenesli o moc více dat, než kolik dovoluje váš tarif. Po dosažení limitu FUP se výrazně sníží rychlost připojení, za data přenesená nad limit FUP ale neplatíte.

  G

  Gateway
  Gateway

  Zařízení, které představuje rozhraní mezi dvěma různými sítěmi (např. mobilní síť – internet, pevná telefonní síť – mobilní síť apod.).

  GSM (Global System for Mobile Communication)
  GSM (Global System for Mobile Communication)

  Zkratka odvozená od názvu standardu pro mobilní komunikaci. GSM sítě jsou označovány jako sítě druhé generace. Nabízejí uživatelům služby SMS, roaming, identifikaci volajícího, přesměrování hovorů, přenos faxu a dat apod.

  H

  Handsfree
  Handsfree

  Zařízení umožňující volání z mobilního telefonu bez nutnosti držet mobilní telefon v ruce.

  HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access)
  HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access)

  Technologie HSPA+ je zásadním vylepšením 3G sítě. V jejím pokrytí (větší česká města) lze stahovat data až rychlostí 42 Mb/s.

  I

  ICT
  ICT

  Informační a komunikační technologie

  IMEI
  IMEI

  Patnáctimístné číslo představující jedinečný kód, který v sobě nese informace o typu i výrobním čísle daného telefonu. IMEI naleznete většinou na zadní straně telefonu v prostoru baterie nebo zjistíte přímo na displeji telefonu po zadání kódu *#06#.

  Infraport (IrDA)
  Infraport (IrDA)

  Komunikační rozhraní mobilních telefonů a počítačů, které mohou prostřednictvím infračervených paprsků komunikovat s jiným zařízením, jež se nachází v jeho dosahu - tzn.ve vzájemné přímé viditelnosti.

  Intelligent Call Assistant (ICA)
  Intelligent Call Assistant (ICA)

  Služba Intelligent Call Assistant (ICA) umožní zákazníkům jiných operátorů roamujících v naší síti automaticky opravovat chybně vytočená čísla. Klasickým případem chyb je vytočení čísla bez mezinárodní předvolby, s nulou navíc po mezinárodní předvolbě (týká se např. Angličanů), užití znaku * místo + před mezinárodní předvolbou apod. Systém dokáže podle určitých algoritmů opravit číslo volaného při respektování číslovacího plánu dané země. Do této platformy jsou směrovány pouze hovory, které by se (stejně jako před spuštěním služby) z důvodu špatně vytočeného čísla nespojily. Správně vytočené hovory se spojí jako doposud a do platformy se nedostanou.

  J

  Java
  Java

  Programovací jazyk. Aplikace (programy, hry, …), vytvořené v tomto jazyce, je možné spouštět na mobilním zařízení (pokud toto zařízení tuto možnost podporuje).

  K

  Konferenční hovor
  Konferenční hovor

  Služba mobilní sítě umožňující hovor více účastníků najednou.

  L

  Li-Ion
  Li-Ion

  Lithiumiontová baterie, která se využívá pro napájení bezdrátových komunikačních zařízení. Baterie Li-Ion jsou lehčí než baterie starších typů, mají poměrně dlouhou životnost a nevyžadují kompletní vybití, takže je možné nabíjet je kdykoli.

  LTE (Long Term Evolution)
  LTE (Long Term Evolution)

  Nejmodernější technologie pro bezdrátový přenos dat rychlostí až 185 Mb/s. Tuto technologii jsme v České republice spustili v roce 2012 jako první a její pokrytí dál rozšiřujeme.

  M

  MicroSIM karta
  MicroSIM karta

  Karta s čipem, díky níž se zařízení přihlásí do mobilní sítě. Je menší než běžná SIM karta, využívají ji některé typy mobilních telefonů a tabletů. Více

  N

  NFC (Near Field Communication)
  NFC (Near Field Communication)

  NFC je způsob komunikace na krátké vzdálenosti mezi zařízeními, např. mobilním telefonem a platebním terminálem. Aby bylo možné platit mobilním telefonem, musí být vybaven NFC technologií, NFC SIM kartou a platební aplikací (wallet) - takovéto telefony označujeme "NFC platby". Telefony vybavené pouze NFC technologií (označení "NFC ready") zatím placení přes NFC neumožňují.

  NiCd
  NiCd

  Niklkadmiová baterie je trvanlivá dobíjecí baterie, která zpravidla vydrží 700 cyklů (nabití a vybití). Pokud baterie není před dobíjením úplně vybita, může se projevit tzv. paměťový efekt, který zkracuje její životnost.

  NiMH
  NiMH

  Niklmetalhydridová baterie je akumulátorová baterie, která pojme větší množství energie než baterie NiCd a u níž se v menší míře projevuje paměťový efekt (nutnost kompletního vybití baterie pro zabránění zkrácení životnosti). Zpravidla je dražší než baterie NiCd.

  P

  PAC ID
  PAC ID

  Identifikační číslo, které přesně určuje objednávku přenosu čísla mezi operátory. Řetězec se skládá z jedenácti znaků.

  PBX (Private Branch Exchange)
  PBX (Private Branch Exchange)

  Pobočková telefonní ústředna. Řeší vnitrofiremní telekomunikaci pro maximálně 100 000 účastnických jednotek. Liší se dle technologie a počtu přípojek.

  PDA (Personal Digital Assistant)
  PDA (Personal Digital Assistant)

  Kapesní počítač spojující v sobě funkce mobilního telefonu a počítače.

  PIN (Personál Identification Number)
  PIN (Personál Identification Number)

  Bezpečnostní číselný kód. Využívá se například pro ochranu SIM karty před zneužitím. V takovém případě jste jej obdrželi při zakoupení zároveň se SIM kartou. Je-li zadán chybně třikrát za sebou, dojde k zablokování karty a je nutné použít kód PUK.

  platbomat
  platbomat

  Stroj podobající se do jisté míry bankomatům, ale neobsahuje žádnou hotovost a umožňuje klientovi zadat rychle příkazy k úhradě.

  Protokol PPPoA / PPPoE
  Protokol PPPoA / PPPoE

  PPPoA / PPPoE je typ protokolu, který zprostředkovává přenos dat v internetové síti. Starší typ protokolu PPPoA nepodporuje nové trendy a technologie a neumožňuje zrychlení internetu. Protokol PPPoE je současným standardem ve většině evropských zemí a umožňuje dosažení vyšších rychlostí internetu a přenos digitální televize.

  Přesměrování hovoru
  Přesměrování hovoru

  Funkce sítě umožňující přesměrovat příchozí volání na libovolnou jinou telefonní stanici, případně na záznamník.

  Přípojka
  Přípojka

  Základní zařízení pro pevné připojení k internetu pomocí technologie ADSL nebo VDSL, pro službu O2 TV a pro volání z pevné linky.

  PUK
  PUK

  Osmimístný bezpečnostní číselný kód, který slouží k odblokování SIM karty po opakovaném chybném zadání kódu PIN. Je-li PUK zadán 10x chybně, dojde k trvalému zablokování SIM karty a je nutné vyhledat značkovou prodejnu.

  Q

  QR kód
  QR kód

  Dvojrozměrný kód zapisovaný do čtverce, který často obsahuje internetovou adresu nebo kontaktní informace.

  R

  rack
  rack

  Typizovaná „skříň“ pro umístění technologií (serverů, diskových polí, páskových knihoven, switchů apod.).

  Roaming
  Roaming

  Funkce mobilní sítě GSM, která umožňuje používání mobilního telefonu i v GSM sítích zahraničních operátorů. Služby jsou účtovány na základě roamingových smluv operátorů.

  S

  SAR (Specific Absorbtion Rate)
  SAR (Specific Absorbtion Rate)

  Míra energie pohlcené tělem osoby, která je vystavena radiofrekvenčnímu poli. Udává v jednotkách W/kg, tedy jako míra absorbované energie přepočtená na jeden kilogram váhy těla. Limit, který musí telefon splnit, je v Evropě stanoven na maximálně 2,0 W/kg, pokud se týče hlavy a trupu.

  SIM karta
  SIM karta

  Karta s čipem, kterou vyžadují mobilní telefony a modemy pro přihlášení do sítě. Obsahuje identifikační údaje, síť operátora, telefonní číslo, aktivované služby, účtování, kredit atd. Proti zneužití je chráněna kódem PIN. Více

  SLA (Service Level Agreement)
  SLA (Service Level Agreement)

  Dohoda o konkrétních parametrech kvality služby. V případě nedodržení stanovené úrovně kvality jsou nastaveny sankce.

  SMS centrum
  SMS centrum

  Ústředna, která odbavuje krátké textové zprávy v mobilní síti. Je-li mobilní telefon adresáta v okamžiku odeslání zprávy nedostupný, ukládá se zpráva po určenou dobu v SMS centru sítě.

  Splitter
  Splitter

  Zařízení pro oddělení datového a hlasového přenosu při použití jedné pevné telefonní linky.

  T

  TDMA (Time Division Multiple Access)
  TDMA (Time Division Multiple Access)

  Technologie využívaná pro přenos více hovorů v sítích GSM. Jedna přenosová frekvence je sdílena pro přenos více hovorů na základě časového rozlišení. Každý z mobilních telefonů, které sdílejí danou frekvenci, má vyhrazený určitý krátký časový úsek, po který na dané frekvenci vysílá nebo přijímá. Dochází tak k velmi rychlému střídání jednotlivých telefonů. Řetězec krátkých časových úseků vytváří přenosový kanál, tzv. timeslot, na kterém probíhá komunikace mezi telefonem a základnovou stanicí mobilní sítě.

  Timeslot
  Timeslot

  Přenosový kanál v mobilní síti mezi mobilním telefonem a základnovou stanicí sítě, který je tvořen řetězci rychle po sobě jdoucích časových úseků vysílání / přijímání na dané frekvenci. Na jedné frekvenci v GSM síti lze vytvořit 8 timeslotů. Technologie pro mobilní přenos dat (HSCSD a GPRS) umožňují pro datový přenos využít několik těchto přenosových kanálů (timeslotů) najednou.

  Tónová volba
  Tónová volba

  Tónová volba nebo také kmitočtová volba je způsob kódování a přenosu telefonního čísla, vhodný pro moderní ústředny a telefonní sítě. Každá číslice se kóduje jako krátké písknutí, v němž se mísí dva tóny, nižší a vyšší. V angličtině se užívá označení DTMF (Dual-tone multi-frequency) nebo také Touch Tone.

  U

  USIM
  USIM

  USIM je nový typ SIM karty, který kromě klasických funkcí umožňuje i připojení k síti LTE. Poznáte ji podle označení USIM v kódu na plastové kartě, kterou jste dostali spolu se SIM kartou. USIM se dá poznat i podle čísla na SIM kartě. Pokud na 10. a 11. pozici najdete dvojčíslí 23, 28, 93 nebo 98, jedná se o USIM.

  USSD (Unstructured Supplementary Service Data)
  USSD (Unstructured Supplementary Service Data)

  Tato technologie umožňuje operátorům poskytovat specifické služby, např. ověření výše kreditu ze zahraničí nebo nastavení přesměrování apod. Využívá speciálních předčíslí, která aktivují určitou službu sítě..

  V

  VOIP / Internetové volání (Voice Over IP)
  VOIP / Internetové volání (Voice Over IP)

  Telefonování, při kterém je část spojení zajišťována prostřednictvím internetu. Hlas je převeden na sekvenci dat a ta jsou přenesena po vysokorychlostních datových spojích, které jsou využívány pro internet. Narozdíl od běžného spojení, kdy volání blokuje celý spoj pro jeden hovor, je při internetovém volání přenosová kapacita využívána i pro přenos běžných dat nebo dalších hovorů.

  VPN (Virtual Private Network)
  VPN (Virtual Private Network)

  Virtuální privátní síť, která umožňuje vzdáleným zařízením komunikovat, jako by byly na jedné lokální síti. Tato služba propojí mobilní telefony firmy do privátní sítě spojené s pobočkovou ústřednou. Mezi jednotlivými mobilními telefony sítě lze používat pouze zkrácené volby linek a nastavovat uživatelská práva pro volání obdobně jako u poboček podnikové pobočkové ústředny. Volání mezi jednotlivými telefony firemní VPN jsou zpoplatňovány za velmi výhodných podmínek.

  W

  WAP (Wireless Application Protocol)
  WAP (Wireless Application Protocol)

  Formát dat pro prohlížení speciálně upravených internetových stránek na displeji mobilních telefonů.

  WiFi
  WiFi

  Bezdrátová technologie, která umožňuje připojit se k internetu v okolí tzv. přístupového bodu. Tím je nejčastěji váš domácí WiFi modem. Mimo domov je někdy možné připojit se k veřejné WiFi síti třeba v restauraci nebo na úřadě.

  WiFi modem
  WiFi modem

  Modem je zařízení nezbytné pro připojení počítače k internetu. WiFi modem navíc pokrývá své okolí bezdrátovou sítí, ke které je možné připojit více počítačů, tabletů, telefonů a dalších zařízení najednou.

  Z

  Základnová stanice
  Základnová stanice

  Základnová rádiová stanice (označovaná také jako BTS) zajišťuje rádiové spojení s mobilním telefonem. Zpravidla obsahuje několik směrových vysílačů - transcieverů (TRX), které pokrývají určitou část území rádiovým signálem.