zavřít

  Vytyčení sítí

  Obecné informace k vytyčování sítí

  Vytyčení sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) v majetku společnosti O2 zajišťují vybrané firmy, které splňují požadavky společnosti O2 pro poskytování této služby.

  Současně s Vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací společnosti O2 obdrží stavebník nebo jím pověřený subjekt seznam firem, které v dotčené lokalitě vytyčení sítí provádí.

  Pokud má stavebník nebo jím pověřený subjekt zájem o vytyčení sítí společnosti O2, může se obrátit přímo na některou z firem nebo na vnitřní složky O2 ze zmíněného seznamu.

  Ceník vytyčování sítí vnitřními složkami O2 Czech Republic a.s.
  Položka Cena 21% DPH Cena vč. DPH
  Zpracování dokumentace k vytyčení trati kabelového vedení - jeden případ 543 Kč 114 Kč 657 Kč
  Cena za provedení vytyčení - první hodina vč. dopravy 910 Kč 191 Kč 1101,10 Kč
  Cena za provedení vytyčení - každá další hodina 716 Kč 150 Kč 866,36 Kč

  Pokud se stavebník nebo jím pověřený subjekt obrátí na některou z firem uvedených v seznamu, vstoupí s touto firmou do obchodně smluvního vztahu, který jasně definuje rozsah, termín i cenu zakázky (vytyčení).

  Po provedení vytyčení pak stavebník nebo jím pověřený subjekt postupuje dle pokynů uvedených v Zápise o vytyčení podzemních vedení SEK.

  Jestliže se jedná o prokazatelnou havárii a na seznamu uvedené firmy nemají možnost v požadovaném čase vytyčení provést, kontaktuje stavebník nebo jím pověřený subjekt pro zajištění vytyčení dispečink společnosti O2, telefonní číslo 267 267 001.

  Upozorňujeme, že firmy uvedené na seznamu jsou samostatné právní subjekty, které nejsou součástí společnosti O2 a v požadovaném oboru podnikají. Ceny provedených úkonů jsou plně v kompetenci těchto firem. Na ceně zakázky společnost O2 žádným způsobem neparticipuje.