zavřít

  Vytyčení sítí

  Obecné informace k vytyčování sítí

  Vytyčení sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) v majetku společnosti Telefónica zajišťují vybrané firmy, které splňují požadavky společnosti Telefónica pro poskytování této služby.

  Současně s Vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica obdrží stavebník nebo jím pověřený subjekt seznam firem, které v dotčené lokalitě vytyčení sítí provádí.

  Pokud má stavebník nebo jím pověřený subjekt zájem o vytyčení sítí společnosti Telefónica, obrátí se přímo na některou z firem uvedených v seznamu. S touto firmou pak vstoupí do obchodně smluvního vztahu, který jasně definuje rozsah, termín i cenu zakázky (vytyčení).

  Po provedení vytyčení pak stavebník nebo jím pověřený subjekt postupuje dle pokynů uvedených v Zápise o vytyčení podzemních vedení SEK.

  Jestliže se jedná o prokazatelnou havárii a na seznamu uvedené firmy nemají možnost v požadovaném čase vytyčení provést, kontaktuje stavebník nebo jím pověřený subjekt pro zajištění vytyčení dispečink společnosti Telefónica, telefonní číslo 267 267 001.

  Upozorňujeme, že firmy uvedené na seznamu jsou samostatné právní subjekty, které nejsou součástí společnosti Telefónica a v požadovaném oboru podnikají. Ceny provedených úkonů jsou plně v kompetenci těchto firem. Na ceně zakázky společnost Telefónica žádným způsobem neparticipuje.