O2 KISS pro nemocnice

Nabízí pomocnou ruku v krizových i běžných situacích, které zažívají nemocnice, lékaři i záchranáři. Rozesílá instrukce, výzvy a informace. Umí zavolat, poslat SMS i e-mail.

Co systém umí a jak pomáhá v nemocnicích

Traumaplány, porady a vizity
Traumaplány, porady a vizity
Svolá krizový tým
Svolá krizový tým
Informuje personál
Informuje personál

Rádi s vámi projdeme, co potřebujete, a připravíme nabídku na míru.

Co v nemocnicích oceňují nejvíc

Vedení nemocnic

Vedení nemocnic

Informace o hromadné nehodě. Oznámení o nebezpečné osobě v areálu. Nebo jen připomenutí pravidelné porady. Vedoucí pracovníci se vše dozví a během chvilky můžou na danou situaci reagovat. Při mimořádných událostech mají v rukou mocný nástroj pro rychlé svolání krizového týmu.

Lékaři a sestry

Lékaři a sestry

Spuštění traumatologického plánu je otázka chvíle a klíčoví lidé se rychle dostanou na určené místo. O2 KISS může oslovit plošně všechny zaměstnance nemocnice, nebo kontaktuje vybraná oddělení či osoby. 

Nemocniční personál

Nemocniční personál

O2 KISS pomáhá nejen zdravotníkům, ale také všem ostatním zaměstnancům. Ať jde výpadek proudu nebo poruchu telekomunikační techniky, systém se postará o rychlé předání informací odborníkům, kteří problém vyřeší. A navíc dá vědět i ostatním, že se o problému ví a že se pracuje na nápravě. To všem ušetří spoustu volání a zjišťování.

Pacienti a jejich příbuzní

Pacienti a jejich příbuzní

Nikoho nepotěší, když se za lékařem vypraví zbytečně, protože změnil ordinační hodiny. O2 KISS umí hromadně a pohodlně informovat pacienty a jejich příbuzné o všem důležitém. Třeba o ordinačních nebo návštěvních hodinách. Stačí, když se pacient nebo jeho příbuzný zaregistruje a nemocnice mu dá při změnách vědět pomocí SMS.

Rádi s vámi projdeme, co potřebujete, a připravíme nabídku na míru.

Zavolá nebo pošle SMS a e-mail podle předem připravených scénářů

Scénáře jsou informace o tom kdy, koho a jakým způsobem má systém oslovit a informovat. Jestli má zavolat, poslat SMS, e-mail nebo vše naráz.
Tím to ale nekončí. Systém počká na odpověď a potom vám dá vědět, že vše proběhlo podle očekávání.

S přípravou scénářů vám pomůžeme. A vy v krizových a nečekaných situacích ušetříte spoustu času.

Co když příjemce nereaguje?

Systém myslí i na případy, kdy vše nejde podle plánu. Když taková situace nastane, vždycky si poradí.

Dá vědět předem určenému náhradníkovi

Zastupitelnost osob je samozřejmostí

Eskaluje informace na "vyšší místa"

Když odpovědní nemohou reagovat, jejich nadřízený může úkol delegovat dál

Zvolí jiný způsob oslovení

Namísto SMS například dotyčnému zavolá

Řekněte nám, co potřebujete,
my se postaráme o vše ostatní

Kontaktujeme Vás

Zeptejte se rovnou

Pro firmy
Pro podnikatele

Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies