Pobočková ústředna

Propojte svou firmu v rámci jediné telefonní sítě.

 

Pobočkové ústředny propojují jednu nebo více telefonních linek s telefonními přístroji, faxy apod. Snadno tak mezi sebou propojíte telefony v rámci firmy.

Výhody pobočkové ústředny

Kompletní správa a provoz vaší firemní telefonie

Zaměstnanci si mezi sebou volají provolbou.

Za hovory v rámci vaší pobočkové ústředny neplatíte.

Díky GSM bráně můžete také volat i přijímat hovory ze sítí mobilních operátorů.

Technologie a cena

Malé pobočkové ústředny se připojují na veřejnou ústřednu pomocí jedné nebo více přípojek Digitální linka ISDN2, střední a velké pobočkové ústředny připojíme pomocí přípojek Digitální linka ISDN30. Jako koncová zařízení je možné připojit jak digitální terminály pro hlasové a datové služby, tak běžné analogové přístroje - telefony či faxy.

Výběr doplňkových služeb záleží na konkrétním řešení vašich potřeb. Rozhodujícím parametrem pro výpočet jejich ceny je pořizovací cena pobočkové ústředny.

Doplňkové služby k pobočkové ústředně

Pronájem pobočkové ústředny

Zařízení je po celou dobu pronájmu vlastnictvím O2, které zajišťuje servis a nastavení zařízení po celou dobu pronájmu. Po uplynutí doby pronájmu si můžete zařízení odkoupit za zůstatkovou cenu.

Hlavní výhodou je, že za vás vybereme nejvhodnější ústřednu tak, aby odpovídala vašim potřebám. 

Prodej pobočkové ústředny

Pokud máte zájem si pobočkou ústřednu koupit, ozvěte se nám. Společně najdeme to správné řešení pro vaše potřeby.

Garantovaná kvalita služeb (SLA) pobočkové ústředny

Zajistíme vám fungování pobočkové ústředny s garantovanou úrovní servisu (tzv. SLA – Service Level Agreement). V případě poruchy pak od nás máte garantovaný čas, do kdy vaši ústřednu znovu zprovozníme.

Co vám můžeme garantovat

 • provozuschopnost
 • délka doby opravy poruchy
 • doba odezvy na nahlášení poruchy (zahájení prací na jejím odstranění)

Výhody SLA

 • jasně dané parametry provozuschopnosti vaší pobočkové ústředny
 • jasná pravidla pro nahlašování poruchy, odezvu i způsob ukončení poruchového stavu
 • zvýšená servisní péče v časové variantě pracovní den nebo s nepřetržitým dohledem 24 hodin
 • automatický výpočet dobropisu za nedodržení garantovaných parametrů
 • Pravidelný měsíční reporting o dodržování parametrů
 • Technický portál, kde máte přehled o fungování ústředny

Poruchu opraví přímo v místě pobočkové ústředny náš technik. Pokud vadný díl nebude možné opravit přímo v místě pobočkové ústředny, půjčí vám O2 technik náhradní díl a pobočkovou ústřednu spustí s ním.

Garantované parametry provozuschopnosti a doby poruchy vypočítáme z délky trvání poruchy. Při nesplnění garantované provozuschopnosti nebo garantované délky poruchy ve sledovaném období vám automaticky snížíme cenu za poskytování služby v nejbližším účtovaném období. Částka závisí na tom, jak moc garantované parametry překročíme.

Varianty

  A B C D E
provozuschopnost (%) 95 98 99 99 99,4
délka trvání poruchy (hod) 48 24 12 8 6
doba odezvy (hod) 8 6 4 3 2

Ceny

 • U služby SLA není účtována jednorázová cena za její zřízení
 • Servisní zásah je zpoplatňován hodinovou sazbou

Výpočet ceny za poskytování SLA pobočkové ústředny

  % z pořizovací ceny (bez DPH) A B C D E
SLA 1 Pracovní den 0,5 0,6 0,8 1 1,2
  Nonstop 0,9 1,5 2 nenabízíme
SLA 2 Pracovní den 1 1,2 1,6 2 2,2
  Nonstop 2 2,5 3 nenabízíme
SLA 3 Pracovní den 1,5 1,8 2,4 3 3,2
  Nonstop 2,5 3 3,5 nenabízíme

Pro výpočet garantovaných parametrů se neberou v potaz časy mimo pracovní dobu (7:00 až 18:00), víkendy a státní svátky.

Pořizovací cenou se rozumí cena celého systému pobočkové ústředny bez ceny montáže.

Příklady

Cena obou variant SLA je stejná.

Varianta č. 1

Typ SLA: 3E5 (v pracovní dny, Po-Pá 7-18 hod.)

 • provozuschopnost: 99,40 %
 • délka trvání poruchy: 6 hod.
 • doba odezvy: 2 hod.

Cena za servisní zásah a cena nového / opraveného náhradního dílu je součástí ceny za poskytování SLA.

Varianta č. 2

Typ SLA: 3C7 (nonstop)

 • provozuschopnost: 99,0 %
 • délka trvání poruchy: 12 hod.
 • doba odezvy: 4 hod.

Cena za servisní zásah a cena nového / opraveného náhradního dílu je součástí ceny za poskytování SLA.

Servisní zásah

Servisní zásah zahrnuje dopravu, provedení opravy nebo deinstalaci vadného dílu, instalaci pronajatého dílu, následnou zpětnou demontáž pronajatého dílu a instalaci původního dílu po jeho opravě.

Řekněte nám, co potřebujete,
my se postaráme o vše ostatní

Kontaktujeme Vás

Zeptejte se rovnou

Pro firmy
Pro podnikatele

Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies