O2 Prodejny jsou tu pro vás. Ve většině prodejen máme stále otevřeno. Aktuální informace o otevírací době najdete tady. S většinou vašich požadavků vám umíme pomoci i na dálku v samoobsluze Moje O2

Změny v novém vyúčtování

Souhrn nejdůležitějších změn ve vyúčtování.

Daňový doklad

Pojem Zákaznický účet znáte původně jako referenční číslo plátce. Jeho hodnotu jsme vám nezměnili a stále máte možnost ho nově pojmenovat podle sebe.

Přehled služeb

Na novém vyúčtování pro přehlednost neuvádíme seznam telefonních čísel.

Daňová rekapitulace na vyúčtování

V daňovém přehledu už neuvádíme detailnější rozpad podle jednotlivých typů poplatků a slev.

Daňový rozpad_2

V adrese dodavatele nově uvádíme DUNS.

Někteří odběratelé v rámci výběrových řízení vyžadují tento mezinárodní identifikátor na daňovém dokladu, proto jsme i my toto číslo zahrnuli přímo do naší adresy stejně jako IČO.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP).

Pokud máte zúčtovací období od prvního do posledního dne v měsíci, dokážeme vám spočítat skutečnou spotřebu rychleji. Dnem zjištění skutečné spotřeby je proto poslední den zúčtovacího období.

Např. pokud je zúčtovací období od 1.10. do 31.10., tak DUZP je 31.10.

Změny na rozpisu služeb

Ostatní platby a slevy

Tyto položky se vztahují k celému zákaznickému účtu, a proto nejsou součástí vyúčtování u jednotlivých služeb. Na vyúčtování za září jsme tyto poplatky účtovali v části Rozpis vyúčtování za referenční číslo a vždy na první straně rozpisu služeb. Nově se tato sekce jmenuje Ostatní platby a je zařazena na konec rozpisu. Tedy až za rozpis všech služeb.

Zobrazení čerpání jednotek na rozpisu vyúčtování služeb

volné jednotky

Nově používáme tyto sloupce

  • Uplatněno z volných jednotek = součet provozu, na který se uplatnily volné jednotky (např. z dokoupených balíčků)
  • Využito mimo volné jednotky = součet provozu nad rámec volných jednotek (provoz naúčtovaný sazbou z daného tarifu, může se jednat i o provoz za 0 Kč, to je v případě, že u tarifu je některý ze směrů účtovaný zdarma - nejedná se o klasickou volnou jednotku).

Veškerý provoz za jednotlivý směr je součtem sloupců Uplatněno z volných jednotek a Využito mimo volné jednotky.

Jak se sloupce zobrazovaly na původním vyúčtování

  • Účtováno = součet veškerého provozu za jednotlivý směr
  • Volné jednotky = součet provozu, na který se uplatnily volné jednotky (jedná se o podmnožinu ze sloupce Účtováno)

Změna identifikátoru služby u xDSL a O2 TV

Na původním vyúčtování jste u pevného internetu a televize měli vždy uvedené jako identifikátor číslo přípojky (to i v případě, že neměl hlasový tarif). Nově má každá služba vlastní síťový identifikátor a na vyúčtování má vlastní rozpis. Číslo je desetimístný identifikátor začínající 80xxxxxxx.

Přehled služeb, kterých se změna týkala, jsme vám už poslali e-mailem.

Zobrazení ceny u služby bez závazku a slevy za kombinaci produktů

Pokud máte tarif bez závazku, budete mít poplatek zobrazen ve dvou řádcích v části pravidelných poplatků:

  • Cena za tarif
  • Příplatek za bezzávazkovou variantu

Pokud máte mobilní hlasové tarify Vario a Profil, tato změna se vás nijak nedotkne.

Mobilní data

Nově u všech mobilních datových produktů zobrazujeme na faktuře objem dat (na rozpisu vyúčtování služeb v části platby za spojení i v detailním výpisu).
V původním vyúčtování je primárním zobrazením provoz v hodinách (např. Internet v mobilu), nikoli v datových jednotkách.

Zobrazení MultiSIM karty

Nově je na vyúčtování zobrazeno číslo MultiSIM karty, která je zároveň zobrazena samostatně jako další produkt v rozpisu pod hlavním tarifem.
Na původním vyúčtování nebylo zobrazeno číslo MultiSIM karty (SIM byla zobrazena formou poplatku u hlavního čísla).

Pojmenování služby

Původní název čísla v Moje O2 a pojmenování na souhrnném rozpisu služeb jsme nově sloučili do jednoho názvu. Ten vidíte shodně v Moje O2 i na faktuře.

Pokud jste měli pojmenování na souhrnném rozpisu, přenesli jsme vám ho i do Moje O2.  A naopak pokud jste měli pojmenování v Moje O2, přenesli jsme vám ho i do vyúčtování.

Poznámku si můžete libovolně v Moje O2 změnit.

Zobrazení přístupového bodu APN na podrobném vyúčtování služeb

Nově zobrazujeme konkrétní název přístupového bodu (APN), přes který se připojujete k internetu.

APN

Příchozí hovory v rámci EU

Příchozí hovory v rámci EU byly na vyúčtování dříve zobrazeny, ale nově je zobrazovat nebudeme. Jsou zdarma a chováme se k nim stejně jako v případě příchozích hovorů v rámci ČR.

Vylepšení uplatňování Slevy z O2 PROfi dohody.

Nově výši slevy vypočteme z aktuální faktury a zároveň ji hned uplatníme. Snadno tak zjistíte, na jakou výši slevy máte nárok a jednoduše si ji zkontrolujete.  Nemusíte již nic dohledávat v předešlém vyúčtování. Pravidla pro stanovení slevy se nemění, i nadále slevu vypočteme z celkové výše relevantních paušálních poplatků za dané období.

Elektronické vyúčtování v XML a CSV

Data v XML / CSV souboru jsou seřazena v určité struktuře. Podle ní je i účetní systém čte a zpracovává.

My jsme strukturu informací v souborech XML / CSV rozšířili. Znamená to, že je potřeba účetní systémy přenastavit tak, aby uměly nově strukturované informace správně zpracovat. Bez úpravy nastavení nemusí systém nová pole správně zobrazovat.

Formát CSV nově obsahuje Rozpis služeb (označené písmenem „s“) a Detailní rozpis služeb (označené písmenem „d“). Soubor faktury (označený písmenem „f“) již v Moje O2 nenajdete.

Přehledný seznam všech účtovaných telefonních čísel teď získáte snadno a jednoduše.
Čísla se vyexportují ve sloupcích, kde najdete jednotlivé poplatky. 1 řádek = 1 telefonní číslo.

Příklad

Pro stažení údajů za leden 2019 stačí ve Vyúčtování klikněte na „Export hromadného vyúčtování
a za vybrané zákaznické účty potom na "Stáhnout souhrnné CSV". Tím se stáhnou dva exporty ve formátu s příponou zip.
Sloupcový výpis dat za všechny služby najdete v souboru „201901-all-l.csv“. Seznam všech fakturovaných služeb je ve sloupci „D“.

Podívejte se, jak si můžete data sloučit

Formát PDF nově obsahuje fakturu spolu s Rozpisem služeb v jednom souboru (označené písmenem „f+s“) a Detailní rozpis služeb (označené písmenem „d“).

Formát XML obsahuje nadále Fakturu (označenou písmenem „f“), Rozpis služeb (označené písmenem „s“) a Detailní rozpis služeb (označené písmenem „d“).

Data v souborech jsme rozšířili o další sloupce.

Formátovací soubory pro XML formát

Všechny změny vyúčtování ve formátu XML

Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies