Český rozhlas

Český rozhlas logo

Český rozhlas je veřejnoprávní rozhlasová služba. Vysílá pro Vás na více než 22ti stanicích, které k tomu doplňuje zahraniční vysílání.

Vysílat, ale i komunikovat

Český rozhlas kromě vlastního vysílání se svými posluchači velmi aktivně komunikuje např. prostřednictvím webových stránek. Nároky webů, jako jsou Přehrávač Českého rozhlasu, který digitálně poskytuje obsah kompletního vysílání, vícekamerové živé přenosy z vysílacích studií většiny stanic, neustále aktualizovaný program vysílání, populární celodenní záznamy s možností zpětného poslechu nebo interaktivní Rádio Junior určené především mladým lidem, na výpočetní výkon a především na dostupnost, rychlost a spolehlivost připojení razantně rostou. Dnes jejich návštěvnost přesahuje 30% celkové návštěvnosti webových stránek Českého rozhlasu.

Miliony dotazů denně

Jednotné aplikační rozhraní odbaví okolo 10 milionů dotazů denně, a v pravidelných špičkách dokonce i několik tisíc dotazů za vteřinu. Jeho prostřednictvím poskytuje Český rozhlas informace a aktuální údaje a metadata přímo i nepřímo související s vysíláním svým mobilním aplikacím, webovým stránkám, technologickým partnerům, systémům RDS nebo digitálnímu vysílání DAB.

Udržet krok s nároky

Zhruba před pěti lety se začalo ukazovat, že zvyšování výkonnosti a zlepšování konektivity vlastních výpočetních prostředků v souladu s nepřetržitě rostoucími požadavky posluchačů i klientů je složité a finančně náročné. Mít k dispozici neustále dostatečnou rezervu výpočetního výkonu a konektivity ale vyžaduje nákladný a těžko plánovatelný nákup nových, výkonnějších IT zařízení. Služba O2 Virtuální datové centrum poskytla Českému rozhlasu možnost postupně přesunout nejvytíženější a nejnáročnější části IT infrastruktury do datového centra O2 s možností flexibilně upravovat výpočetní výkon podle potřeby.

Daniel Felix Hrouzek, Programátor a systémový analytik, Český rozhlas

„Optimální dimenzování výkonnosti, možnost snadno škálovat a za provozu přidávat virtuální stroje, to jsou pro nás hlavní výhody virtuální platformy. Na fyzickém železe bychom obdobného stavu dosahovali jen velmi těžko.“

Daniel Felix Hrouzek, Programátor a systémový analytik, Český rozhlas

Postupná realizace

V počátečním testovacím režimu se do virtuálního datového centra přesunuly webové stránky nejnáročnější z hlediska výkonnostních požadavků. Jejich dostupnost a spolehlivost výrazně vzrostla. Postupně se pak do virtuálního prostředí přesunulo i aplikační rozhraní. Nově vytvářené aplikace a služby se podle potřeby již testují a zprovozňují přímo ve virtuálním prostředí.

Přínosy

Český rozhlas má nyní k dispozici dostatek výpočetního výkonu, diskové kapacity i spolehlivé a rychlé datové připojení. Může velmi pružně reagovat na požadavky, které nelze dopředu určit. Se snížením požadavků na nákup nových technologií se výrazně snížily i náklady na nová média. Postupný přechod do virtuálního prostřední umožnilo některé aplikace upravit, modernizovat nebo souběžně s provozem vytvořit zcela nové. Bez nároků na další hardware je možné služby testovat před jejich uvedením do provozu. Do projektů lze začlenit i externí vývojáře.

Český rozhlas - o společnosti

Český rozhlas je veřejnoprávní rozhlasová služba. Jejím cílem je být důvěryhodným, vyhledávaným a nezastupitelným sdělovacím prostředkem, který doručuje veřejnosti kvalitní informace, vzdělání, kulturu, zábavu a přispívá k ochraně a rozvoji základních hodnot demokratické společnosti. Osm základních celoplošných a čtrnáct regionálních rozhlasových stanic doplňuje ještě zahraniční vysílání. Český rozhlas je mediálním partnerem celé řady kulturních, uměleckých či společenských akcí a aktivit, mnohé sám organizuje nebo se na nich přímo podílí. Nadační fond Českého rozhlasu s projekty, jako Světluška, pomoc Nepálu nebo podpora sbírky na obnovu národní památky Pustevny, pomáhá lidem vytvořit prostředí, v němž se budou cítit dobře a budou moci plnohodnotně rozvíjet své schopnosti.

Český rozhlas - o společnosti

Řekněte nám, co potřebujete,
my se postaráme o vše ostatní

Nechte si předložit nabídku

Zeptejte se rovnou

Když máte jednoduchý dotaz nebo potřebujete odpověď co nejdříve.
Linka pro firmy a veřejnou správu
Podmínky používání cookies