D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR logo

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, je jedinou specializovanou pojišťovnou právní ochrany v České republice.

Požadavky

Nezbytným předpokladem pro dodržení a zabezpečení standardů D.A.S. je komunikace se zákazníky. V nových prostorách, kam se v souvislosti s rozšiřováním sítě poboček, počtu zákazníků i spektra služeb centrála D.A.S. v Praze přesunula, vznikl požadavek instalovat novou a moderní telefonní ústřednu, která by umožnila:

1.

 

Integrovat všechny pobočky do jednoho komunikačního celku

2.

Implementovat VoIP technologie

3.

Vybudovat Call Centrum a systém telefonické podpory prodeje

4.

Jednoduše vytvářet a upravovat interaktivní hlasové funkce (IVR)

5.

S minimálními náklady rozšiřovat využívané IT a cloudové služby

Martin Mynarz, Head of ICT Department

„Rozhodli jsme se jít cestou strategického partnerství. Cílem je zúžit počet poskytovatelů externích služeb na nutné minimum a s těmi řešit veškerá pokrytí našich potřeb. Tato strategie s sebou nese jistá rizika, a proto jsme pro oblast telco zvolili právě společnost O2.“

Martin Mynarz, Head of ICT Department

Zobrazit případovou studii

Řešení

Na základě analýzy stavu a požadavků a po konzultacích se zákazníkem O2 navrhla integrované řešení. Základem je datové propojení virtuální privátní MPLS sítí s připojením poboček optickými spoji. Pokrytí datovou sítí umožnilo jednoduše spojit pobočky a centrálu do jediného hlasového a datového komunikačního celku, implementovat telefonování po datové síti (VoIP) a využít funkcí, které poskytuje moderní telefonní ústředna. V rámci celé organizace došlo ke sjednocení číslovacího plánu a byl vytvořen systém telefonické podpory prodeje. Jako nadstavba nad službami ústředny bylo vybudováno také Call Centrum. Celé řešení zastřešuje dodávka pracovních počítačů pro zaměstnance uskutečněná v rámci služby O2 Desktop.

Realizace

První konzultace proběhly na přelomu května a června 2014. Na konci září byla zřízena ISDN linka, bylo realizováno propojení datovou sítí a instalována telefonní ústředna. Call Centrum bylo spuštěno na konci roku 2014 a do rutinního provozu uvedeno v lednu následujícího roku.

Rádi s vámi projdeme, co potřebujete, a připravíme nabídku na míru.

Přínosy

Řešení nejenom splnilo veškeré požadavky specifikované na počátku, ale umožnilo a do budoucna umožní implementovat další služby a funkce včetně takových, které původní zadání vůbec neobsahovalo. Např. k zajištění činnosti ostravské pobočky v nové lokalitě, která mimo jiné slouží jako kompletní záložní pracoviště centrály, stačilo pouze instalovat nové optické připojení do páteřní sítě O2. Nespornou a nejen technickou, nýbrž i administrativní výhodou je zastřešení celého řešení jediným partnerem, O2.

Gabriela Vnenková, specialista správy majetku a centrální nákup

„Bez pochyb můžeme potvrdit, že vysoká přidaná hodnota společnosti O2 byla v profesionálním a naprosto vyčerpávajícím poradenství. Jejich invence pro nás byla velkým přínosem, a o to více, když trvá i nadále.“

Gabriela Vnenková, specialista správy majetku a centrální nákup

Zobrazit případovou studii

Do budoucna

D.A.S. uvažuje o využití dalších IT i telekomunikačních služeb od O2. Diskutuje se o možnosti správy zaměstnaneckých vozidel prostřednictvím služby O2 Car Control nebo o zabezpečení chytrých mobilních telefonů zaměstnanců pomocí služby O2 Mobile Device Management.

Rádi s vámi projdeme, co potřebujete, a připravíme nabídku na míru.

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, je jedinou specializovanou pojišťovnou právní ochrany v České republice. Již od roku 1995 poskytuje kompletní právní servis při právních problémech, které se mohou týkat jakékoliv oblasti soukromého či podnikatelského života, a doposud ušetřila svým klientům stovky milionů Kč.

D.A.S. zajišťuje právní servis bez vynaložení dalších finančních prostředků, a tím šetří svým klientům peníze, čas a v neposlední řadě také nervy. Ke standardům D.A.S. patří právní servis od telefonického poradenství až po zastupování v soudním řízení, telefonické poradenství 24 hodin denně, 365 dní v roce, 1 000 000 Kč na každou pojistnou událost či nezávislost, která garantuje vyloučení jakéhokoliv střetu zájmů. D.A.S. pro ČR má centrálu v Praze a svými pobočkami po celé republice je k dispozici klientům ze všech krajů.

Řekněte nám, co potřebujete,
my se postaráme o vše ostatní

Kontaktujeme Vás

Zeptejte se rovnou

Pro firmy
Pro podnikatele

Podmínky používání cookies