Moderní telefonní ústředna pro D.A.S. Rechtsschutz AG

Pro D.A.S  Rechtsschutz AG jsme navrhli datové propojení virtuálních MPLS sítí s připojením poboček optickými spoji.

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, je jedinou specializovanou pojišťovnou právní ochrany v České republice. První konzultace proběhly na přelomu května a června 2014. Na konci září byla zřízena ISDN linka, bylo realizováno propojení datovou sítí a instalována telefonní ústředna. Call Centrum bylo spuštěno na konci roku 2014 a do rutinního provozu uvedeno v lednu následujícího roku.

Reference D.A.S. Mynarz

„Rozhodli jsme se jít cestou strategického partnerství. Cílem je zúžit počet poskytovatelů externích služeb na nutné minimum a s těmi řešit veškerá pokrytí našich potřeb. Tato strategie s sebou nese jistá rizika, a proto jsme pro oblast telco zvolili právě společnost O2.“

Martin Mynarz, Head of ICT Department

Moderní telefonní ústředna pro D.A.S. detailně

Nezbytným předpokladem pro dodržení a zabezpečení standardů D.A.S. je komunikace se zákazníky. V nových prostorách, kam se v souvislosti s rozšiřováním sítě poboček, počtu zákazníků i spektra služeb centrála D.A.S. v Praze přesunula, vznikl požadavek instalovat novou a moderní telefonní ústřednu, která by umožnila:

  1. Integrovat všechny pobočky do jednoho komunikačního celku
  2. Implementovat VoIP technologie
  3. Vybudovat Call Centrum a systém telefonické podpory prodeje
  4. Jednoduše vytvářet a upravovat interaktivní hlasové funkce (IVR)
  5. S minimálními náklady rozšiřovat využívané IT a cloudové služby

Na základě analýzy stavu a požadavků a po konzultacích se zákazníkem O2 navrhla integrované řešení. Základem je datové propojení virtuální privátní MPLS sítí s připojením poboček optickými spoji. Pokrytí datovou sítí umožnilo jednoduše spojit pobočky a centrálu do jediného hlasového a datového komunikačního celku, implementovat telefonování po datové síti (VoIP) a využít funkcí, které poskytuje moderní telefonní ústředna. V rámci celé organizace došlo ke sjednocení číslovacího plánu a byl vytvořen systém telefonické podpory prodeje. Jako nadstavba nad službami ústředny bylo vybudováno také Call Centrum. Celé řešení zastřešuje dodávka pracovních počítačů pro zaměstnance uskutečněná v rámci služby O2 Desktop.

D.A.S. uvažuje o využití dalších IT i telekomunikačních služeb od O2. Diskutuje se o možnosti správy zaměstnaneckých vozidel prostřednictvím služby O2 Car Control nebo o zabezpečení chytrých mobilních telefonů zaměstnanců pomocí služby O2 Mobile Device Management.

Co služby od O2 přinesly klientovi?

Možnost implementace dalších služeb a funkcí do budoucna.

Zajištění činnosti ostravské pobočky v nové lokalitě díky instalaci nového optického připojení do páteřní sítě O2.

Zastřešení celého řešení jediným partnerem, O2.

Reference D.A.S. Vnenková

„Bez pochyb můžeme potvrdit, že vysoká přidaná hodnota společnosti O2 byla v profesionálním a naprosto vyčerpávajícím poradenství. Jejich invence pro nás byla velkým přínosem, a o to více, když trvá i nadále.“

Gabriela Vnenková, specialista správy majetku a centrální nákup

D.A.S. logo

O společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, je jedinou specializovanou pojišťovnou právní ochrany v České republice. Již od roku 1995 poskytuje kompletní právní servis při právních problémech, které se mohou týkat jakékoliv oblasti soukromého či podnikatelského života, a doposud ušetřila svým klientům stovky milionů Kč.

D.A.S. zajišťuje právní servis bez vynaložení dalších finančních prostředků, a tím šetří svým klientům peníze, čas a v neposlední řadě také nervy. Ke standardům D.A.S. patří právní servis od telefonického poradenství až po zastupování v soudním řízení, telefonické poradenství 24 hodin denně, 365 dní v roce, 1 000 000 Kč na každou pojistnou událost či nezávislost, která garantuje vyloučení jakéhokoliv střetu zájmů. D.A.S. pro ČR má centrálu v Praze a svými pobočkami po celé republice je k dispozici klientům ze všech krajů.

Řekněte nám, co potřebujete,
my se postaráme o vše ostatní

Kontaktujeme Vás

Zeptejte se rovnou

Pro firmy
Pro podnikatele

Podmínky používání cookies