LEO Express a.s.

LEO Express a.s. logo

Moderní call centrum propojené s rezervačním systémem a CRM. Call centrum je možné propojit i s dalšími informačními systémy včetně analytických.

Call centrum i jízdenky po telefonu

Komunikace se zákazníky je pro LEO Express klíčová. S růstem společnosti a rozšiřováním služeb přestává původní zákaznická linka postupně vyhovovat nárokům cestujících. Její zátěž extrémně roste a rozsah služeb, které je třeba poskytovat, nelze jednoduše rozšířit.

Optimalizace obsluhy cestujících na základě jejich požadavků, vyhodnocování úrovně a kvality komunikace či nákup jízdenek po telefonu nejsou prakticky proveditelné. Nezbytným krokem je vybudování moderního efektivního a rozšiřitelného Call centra propojeného s rezervačním systémem, interním CRM a s možností spolupráce s dalšími informačními systémy včetně analytických.

Radek Máca, CIO, LEO Express

Jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli pro řešení od O2, byla možnost neustálého rozvoje, škálovatelnost a propojitelnost Call centra s ostatními systémy.

Radek Máca, CIO, LEO Express

Telefony připojené přes datovou síť

Call centrum je umístěno v prostorách společnosti a hovory odbavují vyškolení zaměstnanci. Zvyšující se zájem o telefonní komunikace spolu s plánovaným rozšiřováním služeb vedl k odůvodněnému předpokladu, že počet linek obsluhujících Call centrum bude nezbytné v budoucnu zvyšovat.

Klasické telefonní linky byly proto nahrazeny datovým připojením O2 VoIP Connect, které pro přenos hlasu používá datovou síť, a počet aktivních linek, tj. připojených uživatelských telefonů, umožňuje jednoduše měnit.

Původní projekt počítal se čtyřmi hlasovými linkami, v současné době má Call centrum k dispozici 30 linek. Prostřednictvím O2 VoIP Connect byly připojeny i ostatní telefony v centrále a na pobočkách společnosti, které nejsou součástí Call centra.

Servery v datovém centru

Server pro obsluhu Call centra a informační servery interní komunikace LEO Express včetně rezervačního systému byly umístěny do datového centra O2, které pro ně zajišťuje kompletní provozní prostředí, zabezpečení a konektivitu.

Zprovoznění bylo rychlé a jednoduché

Na základě schematického náčrtku představy zákazníka o fungování celého systému byl vypracován a po schválení realizován vlastní projekt. Celá realizace bez ohledu na skutečnost, že probíhala koncem roku, trvala pouze několik týdnů.

Přínosy

Klíčovými přínosy jsou

možnost dynamicky zvyšovat a po vyhodnocení efektivity a optimalizaci v budoucnu i snížit počet aktivních linek a sledovat náklady na provoz Call centra.

Využití služeb datového centra výrazně přispělo ke zvýšení výkonnosti, spolehlivosti a bezpečnosti systému jako celku. Analytické funkce, které jsou součástí VoIP řešení, poskytují informace o počtu uskutečněných či ztracených hovorů, délkách záznamů, průměrných dobách čekání na odpověď a efektivnosti operátorů. Služby lze je optimalizovat a dále snižovat celkové provozní náklady.

LEO Express dlouhodobě využívá naše mobilní služby. Jejich prostřednictvím mj. poskytuje např. Wi-Fi připojení ve vlacích a autobusech. Po zkušenostech se službami O2 Datové centrum a O2 VoIP Connect uvažuje vedení společnosti rovněž o využití služby SMS Connector pro SMS komunikaci s cestujícími.

O společnosti

LEO Express a.s.

LEO Express je česká soukromá železniční a autobusová dopravní společnost. První vlaky LEO Express vyjely koncem roku 2012, v současné době společnost obsluhuje přes 50 měst v 6 zemích. Ve vybraných městech navazují na vlakové spoje LEO Express autobusy a zvyšují v místech dopravní obslužnost. Pro zákazníky LEO Express zajišťuje rovněž nabídku vlastní a partnerské „door2door“ dopravy, kterou stále rozšiřuje. Express kromě komfortu dopravy ve třech třídách také vysoký standart služeb pro cestující, např. možnost zakoupit jízdenku online, využívat aplikace pro mobilní telefon nebo Wi-Fi připojení v autobusech i vlacích.

Řekněte nám, co potřebujete,
my se postaráme o vše ostatní

Nechte si předložit nabídku

Zeptejte se rovnou

Když máte jednoduchý dotaz nebo potřebujete odpověď co nejdříve.
Linka pro firmy a veřejnou správu
Podmínky používání cookies