Managed WAN i LAN pro Komerční banku

Managed WAN i LAN pro Komerční banku logo

Staráme se o konektivitu poboček i bankomatů. Zatímco ještě před nedávnem většina firem řešila připojení v rámci LAN sítě svépomocí, dnes je trend jiný. Outsourcovat, věnovat se „jen“ vlastnímu podnikání a interní IT síly alokovat na aktivity s vyšší přidanou hodnotou. Outsourcované, takzvané „managed“ služby pak zajišťujeme například my v O2.
 

„S MWAN/MLAN nám odpadla značná část starostí souvisejících obecně s konektivitou na pobočkách. Kromě zjevných výhod plynoucích z čerpání managovaných služeb velmi oceňujeme i flexibilitu v konfiguraci jednotlivých zařízení a možnost přístupu k nim. Celá síť je tak stále i pod našim monitoringem, což se příznivě projevuje na řešení případných incidentů a také na celkové transparentnosti.“

Roman Havelka, Vendor Manager KB za oblast Telco

Řešení od O2 v kostce

Zajišťujeme datovou konektivitu pro celou Komerční banku. V rámci sítě MWAN je propojených 330 poboček, datová centra i několik set bankomatů. Zároveň se také staráme o provoz interních LAN sítí v rámci jednotlivých lokalit. Díky zajištění obou služeb ze strany O2 – tedy WAN i LAN – se výrazně zjednodušila topologie sítě, a protože jde o takzvané „managed“ služby, zajišťujeme i komplexní správu hardwaru, včetně nákupu, servisu, podpory a výměny my.

WAN a LAN konektivita pro Komerční banku detailněji

Služba managed WAN znamená, že jsou do MPLS sítě od O2 připojené všechny pobočky banky, její datová centra i bankomaty. „V O2 ale zajišťujeme i správu LAN sítí, tedy propojení síťových prvků na jednotlivých pobočkách,“ vysvětluje Jan Hubeňák, sales manažer O2. Sama banka díky těmto službám nevlastní žádný hardware. Ten je v majetku O2. „A my zajišťujeme, aby všechny prvky v síti, byly pod dohledem a podporou.“

Kromě toho O2 všem zákazníkům, kteří používají WAN MPLS síť, tedy i Komerční bance, garantuje bezpečnost přenášených dát v rámci této sítě. „To je ostatně důvod, proč ani centrála, ani pobočky nenasazují vlastní šifrovací protokoly. Naše WAN je bezpečná a nikdo se do ní neprobourá,“ říká Jan Hubeňák.

330

Tolik poboček propojujeme v rámci sítě MWAN MPLS.

2013

V tomto roce jsme kromě WAN konektivity pod svá křídla přibrali i LAN. Topologie sítě se díky tomu výrazně zjednodušila.

Co služby WAN a LAN přinesly klientovi?

  • Zjednodušení topologie sítě.
  • Přenesení všeho, co se týká správy hardware WAN i LAN, na dodavatele, tedy na O2.
  • Jasně stanovená pravidla v rámci SLA.
  • Proaktivní dohled nad vším, co se v rámci sítě děje.

„Určitě zde musím vyzdvihnout velkou profesionalitu podpůrných týmů a jejich pokrytí v rámci celé republiky. Implementace služby MLAN, stejně jako obměny HW zařízení související s koncem jejich životního cyklu probíhají prakticky ‚bez povšimnutí‘, což je pro techniky asi ta největší pochvala. Celkově jde o spolehlivou a stabilní síť, jak potvrzují i statistiky za jednotlivé roky používání.“

Roman Havelka, Vendor Manager KB za oblast Telco

Řešení ušité na míru

Služba Managed LAN je vnímána jako služba významného outsourcingu. Musí o ni tedy vědět i centrální banka jako dozorčí orgán. A i O2, jako dodavatel těchto služeb, musí splňovat konkrétní náležitosti. ČNB si tak může například kdykoli vyžádat audit.

Managed WAN i LAN pro Komerční banku

S 1,67 milionu zákazníků patří Komerční banka (součást mezinárodní skupiny Société Générale) k největším bankovním institucím v České republice.

Řekněte nám, co potřebujete,
my se postaráme o vše ostatní

Kontaktujeme Vás

Zeptejte se rovnou

Pro firmy
Pro podnikatele

Podmínky používání cookies