Privátní sítě pro Český národní podnik

Pro Manufakturu jsme vytvořili privátní datovou síť k propojení poboček a privátní hlasovou síť s integrovanými prvky IP telefonie pro kvalitní komunikaci.

Společnost Český národní podnik s.r.o. vznikla v roce 1991. Prošla několika fázemi vývoje, nejvýznamnější rozvoj zaznamenala v posledních pěti letech. V roce 1998 navázala na tradiční výrobu českých glycerinových mýdel a postupně ji doplnila o další originální kosmetické výrobky uváděné na trh pod značkou MANUFAKTURA.

Reference Český národní podnik Kratochvíl

„Obrovský posun vidím v tom, že v minulosti se případy řešily jednotlivě, odděleně a občas i s různými lidmi. Dnes je spolupráce personalizovaná. Komunikuje-li partner s firmou, která má určité potřeby a představy, na vyšší, globální úrovni, daleko snáze se řeší jednotlivé případy. Navíc, je-li konsultace personalizovaná a zákazník ví, že může svůj problém s někým probrat, je to výrazný posun v kvalitě služby a v celkové spokojenosti. A vlastně to není nic složitého.“

Ing. Tomáš Kratochvíl, výkonný ředitel

Hlavní požadavky klienta

 • efektivně spravovat velmi distribuovanou síť prodejen, výroby a centrálního skladu
 • kvalitně a spolehlivě propojit on-line v reálném čase pokladní, skladové, výrobní a účetní systémy
 • zálohovat citlivá a důležitá propojení
 • možnost plnohodnotně pracovat se všemi systémy i z mobilního telefonu
 • zajistit stejné pracovní prostředí a přístup k informacím ve firmě, v terénu i v domácí kanceláři
 • pokrýt propojení jediným partnerem pro snadnou správu a konfiguraci
 • sladit řešení s požadavky práce a řízení na úrovni managementu a informačního systému prodejní sítě
 • zajistit mobilní hlasovou komunikaci s možností integrace datových služeb a IP telefonie

Privátní sítě pro Manufakturu detailně

Řešení, které O2 nabídla, tvoří tři základní části:

 • páteřní připojení serverů optickou sítí
 • firemní privátní datová síť propojující pobočky, zálohovaná mobilním připojením
 • mobilní privátní hlasová síť s integrovanými prvky IP telefonie

Mobilní privátní síť nahrazuje služby pevné linky a mobilní komunikaci v místě, kde by nemusela být zcela spolehlivá. Řešení poskytlo zjednodušení, zkvalitnění a zlepšení efektivity komunikace i optimalizaci cen a nákladů na provoz.

Spolupráce začala na jaře roku 2013, kdy O2 zásadně změnila obchodní model i způsob komunikace se zákazníky. Dlouhodobá spolupráce s jediným obchodníkem přinesla kvalitativně významnou změnu. Nezastupitelnou roli hrála i komunikace s partnerem prostřednictvím jediného kanálu. Implementace probíhala postupně, počínajíc páteřním připojením optickou sítí a následným připojováním poboček. V oblasti mobilních hlasových služeb O2 proběhla zároveň i integrace s datovými službami. 80 % síťové infrastruktury firmy tak v současné době zajišťuje O2.

K funkčním přínosům, které se od řešení očekávaly, přibyla i další velmi důležitá přidaná hodnota: spolupráce s O2. Šlo především o nastavení vzájemné komunikace, pravidel spolupráce a jejich respektování, o globálnější porozumění potřebám zákazníka. Spolupráce je proaktivní a navíc probíhá s vědomím, že se o zákazníka obchodník a firma starají. Jednou za půl roku se zástupci Českého národního podniku scházejí s odborníky O2, s nimiž řeší nejenom otázky spolupráce v minulém období, ale informují je o novinkách, které O2 připravuje a které by mohly vhodně doplnit či rozšířit současné řešení.

2013

Na jaře tohoto roku vznikla dlouhodobá spolupráce.

80 %

Síťové infrastruktury společnosti nyní zajišťuje O2.

Co služby od O2 přinesly klientovi?

Dlouhodobá spolupráce Českého národního podniku s.r.o. a O2.

Komplexní správa a monitoring firemních systémů.

Veškerý přístup do systému i z mobilního telefonu.

Reference Český národní podnik Guziur

„Mimo jiné se jednou za půl roku vidíme. Dostaneme informace o tom, co O2 připravuje, a máme i možnost snést všechny starosti na jedno místo a vyřešit je. Ale hlavně je příjemné cítit, že naše slova jen někam nezapadávají. Když se občas něco nepovede, podruhé už se to neopakuje.“

Ing. Jan Guziur, IT manažer

 Český národní podnik logo

O společnosti Český národní podnik s.r.o.

Společnost Český národní podnik s.r.o. vznikla v roce 1991. Prošla několika fázemi vývoje, nejvýznamnější rozvoj zaznamenala v posledních pěti letech. Původně maloobchodní společnost se sítí prodejen, která prodávala výrobky vice než 250 drobných řemeslníků, bývalých mistrů lidové tvorby, nositelů tradice a menších českých firem, se soustředila na úzkou oblast centrální Prahy s výrazným turistickým ruchem. V roce 1998 navázala na tradiční výrobu českých glycerinových mýdel a postupně ji doplnila o další originální kosmetické výrobky uváděné na trh pod značkou MANUFAKTURA. Kosmetický sortiment dosáhl v roce 2005 takové úrovně, že bylo nezbytné zahájit budování nové prodejní sítě kosmetických obchodů MANUFAKTURA Vaše domácí lázně. Obchodní síť dnes pokrývá Českou a Slovenskou republiku a do konce letošního roku bude čítat čtyřicet prodejen. V blízké budoucnosti se plánuje také využití systému franšízingu a expanze do zahraničí.

Řekněte nám, co potřebujete,
my se postaráme o vše ostatní

Kontaktujeme Vás

Zeptejte se rovnou

Pro firmy
Pro podnikatele

Podmínky používání cookies