Telekomunikační služby pro Oknotherm

Během svého růstu potřebovala společnost zavést různorodé telekomunikační služby. Došlo i k napojení do virtuálního datového centra.

Volání z mobilu a bezplatná zákaznická linka. Internet. Flexibilní IT infrastruktura. Jihočeské rodinné firmě jsme zařídili všechny telekomunikační služby pod jednou střechou.

Reference Oknotherm Kiclová

„Na počátku jsme vypsali výběrová řízení, protože jsme rozšířili výrobu i obchodní síť, přibyli nám obchodníci a rostla potřeba vzájemné komunikace. S narůstající velikostí firmy jsme museli začít přemýšlet trochu jinak. Zvolili jsme O2 a zatím jsme spokojení.“

Jana Kiclová, ředitelka marketingu

Řešení od O2 ve zkratce

S růstem firmy roste i potřeba komunikovat. K několika mobilním telefonům od O2, které firma měla na počátku, postupně během několika posledních let přibyla navíc datová připojení obchodních zastoupení a vysokorychlostní datové připojení centrály v Kaplici zálohovaným rádiovým spojem 100 Mb/s. Výrobní závod ve Stříteži byl napojen symetrickou linkou O2 Internet Business. Datová síť se nyní prostřednictvím služeb O2 IP Centrex používá i pro telefonní služby. Podporu zákazníkům zajišťuje bezplatná zelená linka O2.  

Telekomunikační služby pro Oknotherm detailně

Počátkem roku 2015 se začalo ukazovat, že v důsledku růstu a rozšiřování výroby aplikační server, na němž běží kalkulační a výrobní systémy a který využívají i všechna obchodní zastoupení, přestává výkonnostně a kapacitně vyhovovat.

Místo pořízení nákladného nového serveru dimenzovaného s ohledem na několikaletý budoucí rozvoj se vedení rozhodlo využít služby O2 Virtuální datové centrum a server provozovat v cloudu. Virtuální datové centrum totiž není třeba nijak nadměrně dimenzovat, jeho výkonnostní parametry a kapacity datových úložišť lze jednoduše průběžně upravovat v souladu s požadavky výroby. Mění se pouze výše měsíční platby, která odpovídá množství spotřebovaného výkonu a úložišť.

Konzultace s dodavateli aplikačního softwaru, vyjasnění požadavků na běh aplikací v cloudu a příprava virtuálního prostředí zabraly zhruba půl roku. Na přechod do cloudu, který z valné části spočíval pouze ve fyzickém přenesení dat z původního serveru na virtuální, plně stačily vyhrazené dva dny. Po měsíčním bezplatném pilotním a ověřovacím provozu byl původní server odstaven a virtualizované řešení přešlo do běžného užívání.

Útoky na informační systémy a datovou síť nejsou ničím neobvyklým a zaznamenal je již i Oknotherm. Zabezpečení virtuálního datového centra však umožňuje odhalit i útoky, které mohou zůstat nepozorované nebo obrana proti nim je komplikovaná a nákladná.

K podobné situaci došlo například koncem roku 2015, kdy IT oddělení firmy Oknotherm upozornilo na možné bezpečnostní riziko. Pracovníci datového centra O2 okamžitě reagovali a odrazili masivní útok dříve, než dosáhl cíle. Odpovědný pracovník firmy poté obdržel od O2 informaci o incidentu a nemusel už podnikat žádné další kroky.

Hlavním přínosem virtualizace serveru byla samozřejmě eliminace počátečních nákladů spojená s možností elasticky měnit jeho provozní parametry podle potřeb výroby. Významnou přidanou hodnotou je ale celková koncepce a komplexnost IT řešení od O2.

Například kapacita datové linky do centrály byla již navrhována s ohledem na budoucí cloudové řešení. Datové sítě provázané s hlasovými službami a dalšími prvky informačního systému tvoří homogenní prostředí vhodné pro další rozvoj. Oknotherm nyní ověřuje možnost nasazení služeb O2 Office 365 a připravuje koncepci kompletního tiskového řešení od O2.

6 měsíců

Probíhala příprava na plynulý přechod do cloudu.

2 dny

Tolik bylo potřeba na finální realizaci přechodu.

1 měsíc

Po měsíčním bezplatném pilotním a ověřovacím provozu byl původní server odstaven a virtualizované řešení přešlo do běžného užívání.

Reference Oknotherm Auer

„S komunikací s techniky O2 nemám naprosto žádný problém. Realizovali jsme několik projektů úpravy parametrů, všechno bylo zvládnuto dobře.“ 

Michal Auer, IT operátor firmy

Co služby od O2 přinesly klientovi?

Virtualizace serveru vedla k eliminaci počátečních nákladů spojená s možností elasticky měnit jeho provozní parametry podle potřeb výroby.

Zabezpečení virtuálního datového centra umožňuje odhalit útoky a bezpečnostní rizika.

Reference Oknotherm Žahourková

„Na spolupráci s O2 se nám velmi líbí, že nyní máme veškerou správu pod jednou střechou.“ 

Petra Žahourková, IT operátor firmy

Oknotherm logo

O společnosti Oknotherm spol. s r.o.

Rodinná firma Oknotherm spol. s r.o. se sídlem v jihočeské Kaplici se orientuje především na dodávku plastových, dřevěných, hliníkových, plastohliníkových a dřevohliníkových oken.

Zhruba čtvrtina produkce určena do zemí Evropské unie, především do Rakouska a Německa, a tři čtvrtiny se distribuují na tuzemský trh. 

Řekněte nám, co potřebujete,
my se postaráme o vše ostatní

Kontaktujeme Vás

Zeptejte se rovnou

Pro firmy
Pro podnikatele

Podmínky používání cookies