Rail Cargo Logistics - Czech Republic

Rail Cargo Logistics - Czech Republic logo

Rail Cargo logistics nabízí kompletní spektrum přepravních služeb pro odvětví automobilového, stavebního, spotřebního, hutního, ocelářského, dřevařského a papírenského průmyslu.

Požadavky zákazníka

Provoz specializovaného spedičního systému, který spolu s e-mailovou komunikací tvoří základ kvalitního poskytování spedičních služeb, vyžaduje rychlou a vysoce spolehlivou datovou komunikaci nejen mezi pobočkami, ale i v kontaktu se zákazníky a partnery. Druhým neméně důležitým předpokladem flexibilních a efektivních logistických služeb jsou kvalitní hlasové telefonní služby. Významnou část hovorů spolu s vnitropodnikovými a meziměstskými tvoří také volání do zahraničí a roaming.

Ing. Petr Minařík, ICT, Rail Cargo Logistics

„Důležitou roli při poskytování spedičních služeb samozřejmě hrají mezinárodní volání a roaming. S přechodem na tarify Vario jsme dosáhli skoro 50% úspory na mobilním volání.“

Ing. Petr Minařík, ICT, Rail Cargo Logistics

Zobrazit případovou studii

Co jsme vybrali

Základem řešení je vzájemně provázané hlasové a datové služby, které zajišťují spolehlivý provoz jednotlivých komunikačních komponent:

  • Datové propojení poboček a spedičního systému s rychlostí až 10 Mb/s prostřednictvím virtuální privátní sítě, přístup k internetu a vzdálené připojení do firemní sítě zajišťují služby O2 Internet Business a O2 Internet Optimal.
  • Hlasová volání po pevné lince využívají digitální linku ISDN 2
  • Mobilní hlasové a datové služby jsou postaveny na tarifech Vario s datovými balíčky mobilního internetu a s profily přizpůsobenými na míru požadavkům různých skupin zaměstnanců

Přínos řešení

Hlavním přínosem datového propojení O2 Internet Business a O2 Internet Optimal je vysoká spolehlivost a stabilita parametrů definovaných ve smlouvě o úrovni služeb (SLA), které jsou nezbytné pro efektivní poskytování spedičních služeb. Mobilní tarify Vario pak přinášejí až 50% úsporu nákladů zejména na mezinárodní volání a roaming.

Ing.Mgr. Barbora Němcová, asistentka vedení společnosti Rail Cargo Logistics

„Datové propojení je založeno na standardní smlouvě SLA, která nám zcela vyhovuje. Za celých pět let provozu jsme zaznamenali snad jeden či dva krátkodobé výpadky.“

Ing.Mgr. Barbora Němcová, asistentka vedení společnosti Rail Cargo Logistics

Zobrazit případovou studii

Rail Cargo Logistics - Czech Republic

Rail Cargo Logistics – Czech Republic vznikla v roce 2007 sloučením tří samostatných spedic s mezinárodní působností, které na českém trhu poskytovaly své služby vice než 20 let. Má sídlo v Brně, pobočky v Praze a v Olomouci a nabízí kompletní spektrum přepravních služeb pro odvětví automobilového, stavebního, spotřebního, hutního, ocelářského, dřevařského a papírenského průmyslu. Je součástí skupiny Rail Cargo Group, která disponuje plošnou logistickou sítí s více než 50 zastoupeními mezi Severním, Černým a Středozemním mořem, a je jedním z vedoucích poskytovatelů logistických služeb v Evropě. Ve středu pozornosti vždy stojí železnice jako ekologický dopravní prostředek. K dispozici jsou ale i jakékoliv další ostatní způsoby přepravy: námořní a říční, silniční, letecká a intermodální. Součástí nabídky jsou i speciální a projektové přepravy. Dlouholeté zkušenosti zaměstnanců spolu s nejmodernějšími technologiemi vytvářejí novou generaci logistiky a umožňují vyvíjet logistická řešení připravená na míru každému zákazníkovi.

Řekněte nám, co potřebujete,
my se postaráme o vše ostatní

Kontaktujeme Vás

Zeptejte se rovnou

Pro firmy
Pro podnikatele

Podmínky používání cookies