Informační systém pro Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví svůj rejstřík nejdřív vedl na papírových kartičkách, později v elektronické evidenci. Dnes má informační systém na míru.

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví. Specialisté O2 se starají o správu a rozvoj informačního systému. Služby zahrnují specializované řešení a vývoj softwaru.

Reference Úřad průmyslového vlastnictví Paclík

„Spolupráce s O2 je velmi dobrá, a myslím, že mohu mluvit za celý úřad. Jak na úrovni lidí, kteří systém bezprostředně spravují, tak na úrovni realizace změn, úprav a modernizací. Máme pravidelné porady, jichž se účastní i zástupci O2. Je dobré s nimi svoje záměry konzultovat, protože oni celý systém dokonale znají a mohou poradit, čemu se vyhnout nebo jak záměr uskutečnit ještě lépe. A všichni samozřejmě vědí, co se děje, co se bude řešit a kdo je za co zodpovědný. Ušetří to i spoustu drobných nedorozumění.“

Ing. Miroslav Paclík, Ph.D. , ředitel odboru patentových informací

Na počátku byly papírové kartičky

Počátkem devadesátých let minulého století se celý rejstřík průmyslových práv vedl pouze na papírových kartičkách. Později byla základní evidence uložena na osobní počítač. Nicméně nástroje, které by podporovaly řízení a provoz úřadu nebo dokonce umožňovaly elektronickou komunikaci s veřejností, tehdy zcela chyběly. Informační systém na míru Na přelomu milénia vznikl nový databázový systém rejstříků a informační systém pro podporu procesů řízení o průmyslových právech. Tím se výrazně zjednodušila, zrychlila a automatizovala složitá posloupnost činností od podání žádosti po zápis do registru. Zpřehlednil se rovněž pohyb spisů, které doposud byly vedeny pouze klasickým způsobem.

Informační systém na míru

Na přelomu milénia vznikl nový databázový systém rejstříků a informační systém pro podporu procesů řízení o průmyslových právech. Tím se výrazně zjednodušila, zrychlila a automatizovala složitá posloupnost činností od podání žádosti po zápis do registru. Zpřehlednil se rovněž pohyb spisů, které doposud byly vedeny pouze klasickým způsobem.

Přístup veřejnosti

Na informační systém navázal internetový portál, který poskytoval veřejnosti informace z oblasti průmyslových práv a umožňoval podávat a zpracovávat žádosti o jejich udělení. Možnost vyhledat relevantní informace ještě před zahájením řízení a zjistit, které domácí i zahraniční předměty průmyslového vlastnictví jsou v České republice nebo i v zahraničí chráněny, byla velmi ceněna i na mezinárodní úrovni.

Správa informačního systému pro ÚPV detailně

Integrace do interních systémů

Podání je integrováno do interního systému, není třeba přepisovat či jinak upravovat jakékoli údaje, vše je přenášeno automaticky. I následná komunikace s přihlašovatelem probíhá elektronicky. Elektronicky lze získat i ověřené informace nebo výpisy z rejstříků.

Podpora z evropských fondů

Druhá zásadní rekonstrukce, částečně financovaná i z finančních prostředků Evropské unie, dala vzniknout modernímu informačnímu systému, který v některých ohledech předčí podobné systémy používané v zahraničí.

Na řadu přichází umělá inteligence

Informační systém umožňuje v průběhu patentových řízení např. vyhledávat online i nepatentovou literaturu a články publikované k tématu nebo zjišťovat rozhodnutí soudů ve věci patentových sporů. Plánované využívání prvků umělé inteligence dále rozšíří možnosti automatizace správního řízení, zjednoduší a současně zabezpečí procesy jejich technické správy.

Kontinuální rozvoj

Legislativa i prostředí v oblasti správy duševního vlastnictví se v průběhu let neustále mění. Ať jde o zavedení datových schránek či navázání na základní registry ISZR. V dohledu jsou nové typy ochranných známek. Mění se i nároky uživatelů. Informační systém je tak nutno neustále rozvíjet.

Unikátní vývoj

O správu a rozvoj informačního systému ÚPV se starají specialisté O2. Zajišťují jak drobné změny a úpravy v rámci servisní smlouvy, tak i vývoj, implementaci a nasazení rozsáhlých úprav, vyplývajících z požadavků legislativy a zákazníka. Evropským unikátem je např. i nedávno dokončená integrace spisové služby přímo do informačního systému zajišťujícího kompletní řízení o veškerých předmětech průmyslových práv, což výrazně usnadňuje práci se spisy. Samozřejmostí je i realizace projektů financovaných z evropských fondů.

Reference Úřad průmyslového vlastnictví Hájek

„Důležité je, že naši odborníci, kteří v ÚPV rozvoj dlouhodobě zajišťují, jsou specialisté nejen v IT, ale i v oblasti průmyslového vlastnictví. To je naše velká přidaná hodnota.“

Petr Hájek, Key Account Manager, O2 divize Veřejná správa verze

Řešení ušité na míru

Správa dokumentů

Zákaznické řešení pro správu a integraci dokumentů realizované na klíč. Vybudování infrastruktury pro řízení a správu podnikových dokumentů, která zefektivní řízení firmy a zajistí zaměstnancům i klientům nepřetržitý přístup k požadovaným informacím.

Služba nabízí

  • projektové řešení soustavného shromažďování, doručování, správy a zpracování veškerých typů informací, vznikajících ve všech firmách
  • modulární řešení pro řízení podnikových procesů a dokumentů (obsahu)
  • standardní mezinárodní technologie pro podnikový content management
  • komplexní a specializovaná řešení
  • vývoj softwaru

Individuální řešení

  • projektové řešení soustavného shromažďování, doručování, správy a zpracování veškerých typů informací, vznikajících ve všech firmách
  • modulární řešení pro řízení podnikových procesů a dokumentů (obsahu)
  • standardní mezinárodní technologie pro podnikový content management
  • komplexní a specializovaná řešení
  • vývoj softwaru
Úřad průmyslového vlastnictví logo

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví. Plní především funkci patentového a známkového úřadu. V rámci správního řízení rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky a označení původu výrobků a zeměpisná označení, vede příslušné státní rejstříky, vykonává činnost podle předpisů o patentových zástupcích, získává, zpracovává a zpřístupňuje patentovou literaturu. Je rovněž gestorem mezinárodních smluv na ochranu průmyslového vlastnictví, jimiž je Česká republika vázána, a do jeho působnosti náleží také podpora rozvoje a ochrany průmyslového vlastnictví. Velmi úzce spolupracuje se zahraničními patentovými úřady a dalšími organizacemi aktivními v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Řekněte nám, co potřebujete,
my se postaráme o vše ostatní

Kontaktujeme Vás

Zeptejte se rovnou

Pro firmy
Pro podnikatele

Podmínky používání cookies