Veolia Energie ČR a.s.

Veolia Energie ČR a.s. logo

Zajistili jsme spolehlivý přenos telemetrických dat z měřičů tepla a tepelných technologií na tepelný dispečink v Olomouci.

Roztříštěná telemetrie

Technologie předávacích stanic jsou převážně umístěny ve sklepních či suterénních prostorách bytových domů, podniků nebo objektů komerční sféry. K měření spotřeby tepla se používá několik typů měřicích zařízení, využívajících různé přenosové protokoly.

To při implementaci přenosů do dispečerského systému klade velké nároky nejen na přenosová zařízení, ale i na zpracování dat samotným dispečerským systémem. Dosud přenosy zajišťovala značně různorodá a ne vždy zcela spolehlivá síť a různá komunikační zařízení. Provoz, údržba a rozšiřování sítě byly technicky náročné a nákladné.

Telemetrické přenosy jako služba

Požadavek zákazníka spočíval v zajištění služby spolehlivého přenosu telemetrických dat z měřičů tepla a tepelných technologií na tepelný dispečink v Olomouci včetně návrhu konceptu komunikace, dodávky a instalace technického vybavení, soustavného monitoringu a servisní podpory dodávaného zařízení.

Mobilní síť dosáhne všude

Řešení O2 využívá pro přenos mobilní 4G síť, službu O2 M2M a přenosové služby O2 IP Connect. Komunikaci a sběr dat z měřičů tepla a technologií předávacích stanic a kotelen zajišťují 4G routery upravené ve spolupráci s dodavatelem jak pro různorodá rozhraní měřičů a regulačních systémů, tak pro zajištění kompatibility s dohledovými systémy O2. Obdobně bylo přizpůsobeno i programové vybavení dispečerského systému zákazníka.

Tomáš Vlach, technolog ZDS, Veolia Energie ČR, a.s., region střední Morava

„Řešení O2 nám přineslo především zjednodušení a spolehlivost přenosů dat. Vidím v tom velký posun. Máme nová zařízení pod centrálním dohledem. Kvalitní a spolehlivý přenos včetně záruky SLA (Service Level Agreement). Postupně připojujeme další odběrná místa a do budoucna uvažujeme a jednáme i o využití dalších technologií od O2.“

Tomáš Vlach, technolog ZDS, Veolia Energie ČR, a.s., region střední Morava

Zobrazit případovou studii

Pilotní provoz a instalace

Po dvouměsíčním testování a dolaďování přenosů dat v pilotním provozu v šesti vybraných lokalitách byly podle sestaveného harmonogramu zahájeny demontáže původních a instalace nových zařízení v ostatních lokalitách.

Harmonogram prací musel respektovat termíny pravidelných validací a odečtů z měřičů tepla. Montáže jsme museli sladit třeba s aktivitami klientů. Nezbytné bylo také zajistit bezpečnost prací a někde i seznámit techniky s interními předpisy zákazníků. Instalace a následná kontrola funkčnosti byly velmi náročné, ale i přes občasné problémy, které s sebou tak rozsáhlý projekt přinesl, se všech 237 zařízení podařilo instalovat do tří měsíců od ukončení pilotního provozu.

Radek Nejedlo, projektový manažer, O2

„Sebelepší technické řešení nemá naději na úspěch, není-li podpořeno vzájemnou důvěrou a zájmem všech zúčastněných spolupracovat. Pravidelné schůzky, konstruktivní přístup, ochota vzájemně si vyhovět a společně dosáhnout cíle sehrály v takto komplikovaném řešení velmi významnou roli.“

Radek Nejedlo, projektový manažer, O2

Zobrazit případovou studii

Bezpečné, spolehlivé, rozšiřitelné

Zákazník získal bezpečné a spolehlivé telemetrické přenosy jako službu. O přenosy i přenosovou cestu se s požadovanou garancí na základě SLA (Service Level Agreement) a při rozumných nákladech stará O2. Další rozšiřování telemetrické sítě nevyžaduje ani náročné pokládání kabelů, ani jiné počáteční investice.

O zákazníkovi

Veolia Energie ČR a.s.

Veolia Energie ČR, a.s., je výrobcem a dodavatelem tepla pro městské aglomerace. Vyrábí a dodává rovněž teplo a technologickou vodní páru pro výrobní podniky. Je rozdělena do tří regionů: severní Morava a Slezsko, střední Morava a region Čechy. Jedním ze závodů regionu střední Morava je závod Distribuce a služby (ZDS).

Distribuuje a prodává teplo především pro koncové zákazníky centralizovaného zásobování teplem ve městě Olomouc a Přerov, ale i pro zákazníky s decentralizovanými zdroji tepla v Olomouci, Novém Jičíně, Brně či Slavkově u Brna. Z tepelného dispečinku poskytuje kompletní správu tepelného hospodářství včetně řízení a nepřetržitého vzdáleného dohledu tepelných technologií a lokálních kotelen. Ty jsou často osazeny různorodými typy regulačních systémů.

Spolehlivé a přesné měření spotřeby tepla je přitom základem včasné a správné fakturace, a tím i dobrých vztahů mezi dodavatelem a spotřebiteli. Významnými zákazníky jsou např. Olterm&TD Olomouc, Fakultní nemocnice Olomouc, ADM Prague, Olma, Nestlé Čokoládovny, Farmak, Univerzita Palackého Olomouc, Teplo Přerov, Precheza, PSP Technické služby, Meopta Přerov, město Nový Jičín nebo Tonak.

Řekněte nám, co potřebujete,
my se postaráme o vše ostatní

Kontaktujeme Vás

Zeptejte se rovnou

Pro firmy
Pro podnikatele

Podmínky používání cookies