Volání ve firmě

Volejte v rámci firmy výhodně z pevné i z mobilu. Ušetřete nejen na volání ve firmě, ale i na hovorech se svými zákazníky a obchodními partnery.

neomezené volání
Neomezené volání ve firmě
Praviudla pro volání ve firmě si můžete nastavit
Pravidla pro volání ve firmě si můžete nastavit
Volání na čísla mimo firmu
Zvýhodněné volání na čísla vašich obchodních partnerů

Jaké funkce si naši zákazníci nejčastěji nastavují

Nechte si zdarma nastavit pravidla pro volání na úrovni jednotlivých čísel nebo celé firmy.

 • povolení a zakázání odchozích i příchozích hovorů pro skupiny čísel, která si vyberete
 • možnost rozlišení soukromých a služebních hovorů pomocí prefixů
 • omezení hovorů v zahraničí, odchozích* i příchozích 
 • nastavení pravidel pro přesměrování hovorů, abyste byli k zastižení kdykoliv potřebujete

Volání ve firmě je dostupné pro všechny zákazníky s Rámcovou dohodou.

*Funkčnost Volání ve firmě garantujeme v O2 síti v ČR a v sítích vybraných roamingových partnerů.

 

Řekněte nám, co potřebujete,
my se postaráme o vše ostatní

Kontaktujeme Vás

Zeptejte se rovnou

Pro firmy
Pro podnikatele

Co si můžete nastavit pro volání ve firmě v rámci VPN

Pravidla pro volání z mobilních čísel

V Moje O2 si můžete na jednotlivých číslech nastavit jednoduché blokace typu:

 • Povoleny všechny hovory
  Odchozí i příchozí hovory jsou neomezené.
 • Nepovoleny příchozí hovory z nefiremních čísel
  Odchozí hovory jsou neomezené, příchozí hovory přijímáte jen od kolegů v rámci firmy.
 • Nepovolené odchozí hovory ven z firmy
  Příchozí hovory jsou neomezené, volat můžete jen kolegům v rámci firmy.
 • Povoleny jen hovory v rámci firmy
  Můžete si volat jen s kolegy v rámci firmy.

Pokročilejší blokace vám pomohou nastavit naši specialisté:

 • omezení volání mezi jednotlivými skupinami
 • omezení volání na konkrétní čísla 
 • omezení volání do definovaných číselných rozsahů pevných sítí (např. +4202*) s možností definice výjimek
 • omezení mezinárodních volání do konkrétních zemí s možností definice výjimek
 • omezení příchozích a odchozích hovorů v roamingu s možností definice výjimek - nastavení pro odchozí hovory je funkční v sítích vybraných roamingových partnerů.

Aby bylo možné pravidla jednodušeji nastavovat, je možné telefonní čísla rozdělit do jednotlivých skupin a definovat vztahy mezi těmito skupinami. S nastavením vztahů mezi skupinami se obraťte na naše specialisty. Zařazení čísla do skupiny můžete nastavit na čísle v Moje O2.

Podmínky

 • Při volání se uplatňují blokace odshora dolů. Nejdříve se uplatní blokace na úrovni celé firmy, následně skupiny, ve které je číslo vložené a nakonec na úrovni čísla. Pokud je z jakékoliv úrovně nastavena blokace, tak hovor není spojen.
 • Prolomení případných blokací je možné využitím funkcionality Prefix
Zkrácená volba při volání v rámci firmy

Pro mobilní čísla a pevné linky si můžete v rámci firmy nastavit zkrácené volby. Můžete pak vytočit telefonní čísla v klasickém formátu nebo pouze zkrácenou volbu. Můžete si také pro celou firmu nastavit, jestli se tyto zkrácené volby zobrazí volanému, nebo ne. Všechny tyto funkcionality můžete ovládat z Moje O2.

Základní pravidla pro zkrácené volby: 

 • nezačíná nulou (0) a obsahuje 2 – 9 číslic
 • není shodná s čísly tísňového volání a dalšími speciálními čísly
Rozlišení soukromých, pracovních a dalších hovorů

Pokud potřebujete ve vyúčtování odlišit soukromé hovory od těch pracovních, můžete využít tzv. prefixů. To je číslo, které zadáte ještě před vytočením samotného volaného čísla. V detailním výpise je potom jednoduše rozeznáte a můžete s nimi dále pracovat.

Prefixy také můžete využít i v případech, kdy potřebujete volat na číslo, které pro daného člena není povolené. Při mobilním volání s pomocí prefixu se totiž případné blokace neuplatňují.

Jak volání s prefixy probíhá

Stačí před telefonní číslo, v národním či mezinárodním formátu, nebo zkrácenou volbou vytočit *PREFIX*. Místo slova PREFIX ale použijete číslo od 0 do 9. Volané číslo pak bude vypadat např. *2*602123456.

Jaké číslo jako prefix použijete, záleží jen na domluvě ve vaší firmě. Můžete si tedy např. stanovit pravidlo, že hovory s prefixem 1 jsou soukromé, hovory s prefixem 2 se týkají nějakého konkrétního projektu apod. Prefixů máte k dispozici celkem 10 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).

Zobrazení na faktuře

Prefixy pak uvidíte v detailním výpise daného telefonního čísla. Najdete v něm speciální sloupec Prefix. Ve sloupci telefonní číslo pak uvidíte volané telefonní číslo (zkrácená volba, národní či mezinárodní formát tel. čísla).

Využijte přesměrování hovorů, aby se vám zákazníci vždy dovolali

Pro každé mobilní telefonní číslo v rámci firmy si můžete nastavit přesměrování. Pokud je číslo zrovna nedostupné, je hovor možné přesměrovat až na 8 dalších českých mobilních čísel. Přesměrování příchozího hovoru probíhá do doby, než je volání přijato nebo než je vyčerpán celý seznam telefonních čísel.

V rámci přesměrování si můžete zvolit podle jakého pravidla bude hovor přesměrován:

 • Nejdéle bez hovoru – hovor je při nedostupnosti směřován na telefonní číslo ze seznamu, které je nejdéle bez hovoru.
 • Postupné (sekvenční) přesměrování – hovor je směrován postupně na všechna čísla ze seznamu.
 • Vždy od prvního – hovor je vždy směřován vždy na první číslo v seznamu.

Podmínky

Přesměrování se uplatňuje v následujících situacích:

 • když je volaný mimo signál nebo má vypnutý telefon (v takovém případě nesmí být aktivní Hlasová schránka)
 • když volaný nezvedá telefon do počtu sekund stanovených v rámci Nastavení přesměrování (Skupiny pro distribuci volání)

Nastavení pro přesměrování hovorů není možné na telefonním čísle používat společně se službami:

 • podmíněné přesměrování
 • zmeškané hovory
 • signalizace příchozího hovoru (tzv. Call Waiting) - pokud je tato služba aktivována, nedojde k přesměrování pro případ "Když volaný hovoří".
 • Hlasová schránka
Virtuální členové

Do Volání ve firmě můžete zařadit i libovolné české pevné nebo mobilní číslo, které ale nebude využívat zvýhodněného volání. Virtuální členové se používají hlavně pro zkrácené volby nebo nastavení omezení / povolení volání na tato čísla.

Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies