O2 SMS MobilChange

Aplikace, která rozšíří váš informační systém o schopnost rozesílat SMS.

S aplikací O2 SMS MobilChange můžete odesílat a přijímat SMS zprávy přímo ze svého poštovního programu, SMS brány na intranetu nebo dalších firemních systémů. O2 SMS MobilChange lze propojit se servery Microsoft Exchange nebo Lotus Notes. Pomocí dotazů formou SMS zpráv z mobilního telefonu získáte kdykoliv a kdekoliv informace z vašeho e-mailu, kalendáře nebo kontaktů.

Hlavní výhody

 • snadná obousměrná SMS komunikace
 • bez investičních nákladů do software
 • příznivá cena za odeslání SMS
 • vysoká rychlost odesílání i většího počtu zpráv
 • integrace se všemi běžnými e-mailovými systémy
 • instalace na server, nikoli na jednotlivé počítače
 • zabezpečený přenos SMS
 • kontrola množství SMS odeslaných jednotlivými uživateli
 • aplikaci je zdarma, podpora získáte zdarma na dobu 12 měsíců

Možnosti

 • odesílání SMS zpráv z prostředí elektronické pošty Microsoft Exchange, Lotus Notes a dalších poštovních serverů
 • doručení SMS zprávy odeslané z mobilního telefonu přímo do emailové schránky
 • webová SMS brána pro intranet
 • SMS dotazy na informace z kalendáře, e-mailu nebo adresáře; upozornění na příchozí e-mail nebo čas schůzky
 • podpora odesílání jedné zprávy na více příjemců
 • pokročilé administrátorské funkce řízení a kontroly SMS provozu
 • zasílání SMS zpráv do všech mobilních sítí v ČR i do zahraničních sítí
 • odesílání SMS zpráv také z jiných aplikací pomocí SMTP rozhraní
 • mobilní aplikace pro práci s e-mailem, kontakty a kalendářem

Řekněte nám, co potřebujete,
my se postaráme o vše ostatní

Kontaktujeme Vás

Zeptejte se rovnou

Pro firmy
Pro podnikatele

Podrobné informace

Jak můžete SMS MobilChange využít

Aplikace O2 SMS MobilChange rozšíří možnosti vašeho firemního informačního systému o komunikaci prostřednictvím SMS zpráv.

O2 SMS MobilChange vám nabízí následující možnosti:

 • odesílání SMS zpráv z e-mailových systémů
 • doručení SMS zprávy odeslané z mobilního telefonu přímo do e-mailové schránky
 • SMS dotazy na informace z kalendáře, e-mailu nebo adresáře
 • SMS upozornění na příchozí e-mail
 • SMS upozornění o konání schůzky
 • SMTP rozhraní pro odesílání SMS zpráv
 • odesílání a příjem SMS z jiných aplikací
 • pokročilé administrátorské funkce

Odesílání SMS zpráv z e-mailových systémů

Po instalaci aplikace MobilChange můžete odesílat SMS zprávy přímo z prostředí e-mailových klientů Lotus Notes, Microsoft Outlook a dalších e-mailových systémů. Při odesílání SMS zprávy používáte stejný postup jako při odesílání standardní e-mailové zprávy, čímž se značně zjednodušuje práce a minimalizují se náklady potřebné na zaškolení. MobilChange podporuje i odesílání zpráv delších než 160 znaků. Tato zpráva sice prochází přes GSM síť jako více jednotlivých SMS zpráv, nicméně je pak v telefonu příjemce opět spojena do jedné zprávy.

SMS zprávu lze odeslat najednou na více příjemců, včetně podpory distribučních skupin. SMS lze odeslat nejen na příjemce v síti, ale také do ostatních domácích i zahraničních sítí.

Doručení SMS zprávy do e-mailové schránky

S aplikací O2 SMS MobilChange je možné směrovat SMS zprávy odeslané z mobilních telefonů přímo do příslušných e-mailových schránek. Pokud vlastník mobilního telefonu odpoví na SMS zprávu, která byla odeslána z aplikace O2 SMS MobilChange, bude odpověď automaticky směrována do příslušné schránky. Systém automaticky doplní jméno odesílatele.

SMS dotazy na informace z kalendáře, e-mailu nebo adresáře

Přímo z mobilního telefonu můžete získat informace ze svého e-mailu, kalendáře nebo adresáře. Stačí odeslat z mobilního telefonu SMS s žádostí o zaslání příslušných informací. Aplikace pak na tuto SMS odpoví jednou nebo více SMS zprávami, které obsahují požadované informace. Je tedy například možné dotázat se na kontaktní údaje vašeho kolegy, které jsou uloženy ve firemním adresáři.

SMS upozornění na e-mail nebo schůzku

O2 SMS MobilChange posílá upozornění na příchozí e-mail na základě pravidel, které si můžete sami nastavit ve svém e-mailovém systému. Aplikace dále může jednotlivým účastníkům schůzky poslat SMS připomínku o době a místě konání schůzky.

SMTP rozhraní pro odesílání SMS zpráv

Pokud odešlete e-mailovou zprávu na zvláštní adresu typu XXXXXX@doména , kde XXXXXX je číslo mobilního telefonu, O2 SMS MobilChange zajistí transformaci této e-mailové zprávy do podoby jedné nebo více SMS zpráv a odeslání na uvedený mobilní telefon. Tuto funkčnost lze s výhodou použít pro připojení jiných aplikací, které potřebují odesílat SMS zprávy. Pokud jste doposud využívali služeb veřejné e-mailové SMS brány, můžete na stejném principu velmi jednoduše využít i aplikaci O2 SMS MobilChange s tím, že získáte mnohem kvalitnější, spolehlivější a rychlejší přenosový kanál pro své SMS zprávy.

Intranetové rozhraní pro odesílání SMS zpráv

Aplikace obsahuje také jednoduchý webový formulář pro odesílání SMS zpráv, který si můžete přizpůsobit podle svých požadavků a vystavit například na firemním intranetu.

Pokročilé administrátorské funkce

Administrátor může pomocí aplikace O2 SMS MobilChange efektivně řídit a kontrolovat SMS provoz. Pomocí administrátorského nástroje můžete provádět následující činnosti:

 • zakládat uživatele, kteří mohou odesílat SMS zprávy a přidělovat jim limity počtu odeslaných zpráv
 • sledovat SMS provoz v detailních výpisech, kde můžete zjistit, kolik který uživatel odeslal SMS zpráv
 • kontrolovat aktuálních stav aplikace O2 SMS MobilChange a stav spojení se SMS centrem.
Jak získat aplikaci O2 SMS MobilChange

Instalační CD si můžete stáhnout z internetu

CD s instalačními soubory aplikace O2 SMS MobilChange si můžete jednoduše stáhnout rovnou do svého počítače ve formátu ISO. K tomu budete ještě potřebovat licenční klíč, který získáte zavoláním na 800 111 777.

Instalace O2 SMS MobilChange

Před instalací aplikace nás, prosím, kontaktujte. Domluvíme vám konzultaci u partnera, který vás instalací aplikace provede.

O přidělení časově neomezeného licenčního klíče k aplikaci požádejte svého obchodního zástupce nebo rovnou specialistu na Lince pro firmy a veřejnou správu - 800 111 777.

Aby vám aplikace O2 SMS MobilChange fungovala, potřebujete ještě O2 SMS Connector a připojení k internetu.

Technické požadavky a parametry

Předpoklady pro instalaci

Aplikace O2 SMS MobilChange se instaluje na standardní PC osobní počítač.

Minimální vybavení - hardware

 • Pentium II 400 MHz
 • 128 MB RAM
 • 100 MB prostoru na disku

Vybavení - software

(jeden operační systém z níže uvedených)

 • Microsoft Windows NT4.0
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2003

O2 SMS MobilChange server nelze nainstalovat na operačních systémech Windows 3.1, Windows 95/98, Windows NT 3.1, 3.5 nebo 3.51.

O2 SMS MobilChange spolupracuje s Microsoft Exchange serverem verze 5.0, 5.5, 2000 nebo 2003 a s Lotus Notes verze 4.5, 5.0, 6.0 a 6.5. MobilChange také funguje s většinou ostatních e-mailových serverů.

Vzhledem k relativně nízkým nárokům aplikace O2 SMS MobilChange na zdroje operačního systému lze principiálně tuto aplikaci provozovat na stejném serveru i s jinými aplikacemi.

Důležité s pohledu administrace je to, že není nutné na klientech instalovat žádné aplikace - to celou administraci výrazně zjednodušuje.

Upgrade z jednosměrné verze

Pro zákazníky, který již dnes používají jednosměrnou variantu aplikace O2 SMS MobilChange ve spojení se službou O2 Mobil Exchange je připravena možnost velmi jednoduchého upgradu na obousměrnou verzi.

Postup při instalaci

Instalační CD si můžete objednat okamžitě - zde. Po vyplnění registračního formuláře obdržíte CD poštou a e-mailem testovací licenční klíč, který vám umožní aplikaci testovat po dobu 30 dnů.

Rozhodnete-li se aplikaci využívat, kontaktujte svého obchodního zástupce nebo specialistu na své zákaznické lince 800 111 777 o přidělení klíče a plnohodnotnou aktivaci služby O2 SMS Connector. Službu O2 SMS Connector je třeba využívat po dobu minimálně 6 měsíců.

Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies