Máme své zásady podnikání

Být odpovědnou firmou pro nás znamená hrát férovou čistou hru. I to patří ke strategii naší společnosti. Stejné nároky, které máme na sebe, klademe i na naše obchodní partnery. Nasloucháme všem zainteresovaným skupinám, vedeme dialog. Proto naše podnikání stojí na pevných odpovědných základech. Obchodujeme podle jasných pravidel a řídíme se striktním etickým kodexem.

Naše zásady podnikání jsou základním dokumentem, který shrnuje pravidla, kterými se při podnikání řídíme. Tvoří součást pracovního řádu a všichni zaměstnanci se s nimi seznamují v rámci nástupního školení. Opírá se o ně i celý systém interních předpisů.

Máme připravenou interní elektronickou aplikaci pro nahlášení podezření v případech, kdy naši zaměstnanci:

  • mají pocit, že jsou svědky jednání, které je v rozporu s našimi zásadami podnikání,
  • potřebují poradit v obtížné situaci,
  • cítí se z jakéhokoli důvodu ohroženi.

Aplikace je anonymní pro zachování diskrétnosti, hlášení je ale samozřejmě možné uskutečnit také osobně.