Myslíme na lidi

Prostřednictvím neziskových projektů a vzdělávacích programů pomáháme potřebným i celé společnosti.

Myslíme na lidi

Dobře víme, že budoucnost nepočká. Přispíváme k tomu, aby všichni, kdo chtějí a potřebují, měli dostatek kvalitních informací i vědomostí. Mezi naše srdcovky proto patří Nadace O2 s projektem O2 Chytrá škola a informačním webem Bezpečně v síti.cz. Lepší pochopení naší novodobé historie podporuje iniciativa Svoboda není samozřejmost.

Rozvíjíme 
digitální gramotnost
Pomáháme 
a podporujeme
Svoboda není 
samozřejmost
Jsme hrdí na Nadaci O2