Motivujeme zaměstnance

Co děláme a proč

Naším posláním je přinášet technologie, které zlepšují lidem každodenní život.

Technologie se velmi rychle mění a my chceme být schopni nabídnout zákazníkům ty nejnovější a nejkvalitnější. Věříme, že je to cesta, jak uspět v našem dynamickém konkurenčním prostředí.

Za každým produktem, projektem a službou stojí konkrétní lidé a každodenní práce, při které se řídíme našimi 4 principy. Díky nim jsme schopni pružně reagovat na nové trendy na trhu, ba co víc – sami je dokonce nastavovat.

zam

Jelikož nepochybujeme o tom, že diverzita je hnací silou inovací, je v našem zájmu rozvíjet různorodou a inkluzivní firemní kulturu, která každému poskytuje veškeré možnosti i podporu, aby byl sám sebou. Abychom tento závazek prokázali i navenek, stali jsme se zakládajícím signatářem Evropské charty diverzity v České republice. Podpisem pod chartu diverzity jsme se zavázali k poskytování pracovních podmínek otevřených každému bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu kůže, národnost, etnicitu, vyznání, světonázor, tělesné postižení, věk či sexuální orientaci.

Podporujeme zaměstnávání osob s postižením a máme zavedenu strategii, jež nám umožňuje takové zaměstnance mezi ostatními lépe identifikovat, nacházet na pracovním trhu vhodné kandidáty, umožňovat jim snadnou adaptaci a inkluzi, připravovat jejich budoucí kolegy na jejich příchod a posilovat tak vzájemnou spolupráci. Nabízíme příspěvky v podobě Relax bodů v hodnotě 12 500 bodů navíc ročně, které zaměstnanci s plným nebo částečným postižením mohou využít na různé relaxační aktivity dle vlastní potřeby.

Infografika

Odměňujeme, oceňujeme, vzděláváme

V O2 se rádi potkáváme osobně, proto mezi oblíbené zaměstnanecké akce patří dny zdraví, snídaně se zaměstnanci, vánoční večírky, rodinné dny, sportovní hry, soutěže a motivační programy a podobné aktivity.

Myslíme i na rozvoj a růst našich zaměstnanců, proto jsme přišli s talentovým programem O2 Heroes, který je nejen u jeho účastníků velmi oblíben a pozitivně hodnocen. Ocenění získal po roce své existence. Konkrétně HR Excellence Award a na to jsme velmi hrdí.

Již od roku 2020 máme v O2 intranetovou platformu O2 Learning se stálou nabídkou více než 150 kurzů.

Kromě toho mají zaměstnanci široké možnosti věnovat se svému osobnímu i profesnímu rozvoji prostřednictvím nejrůznějších vzdělávacích akcí: kurzy, workshopy, rozvojové programy, firemní a mezifiremní mentoring, setkání s inspirativními osobnostmi. Ve firmě působí velmi kvalitní tým pro vzdělávání a rozvoj včetně kvalitních interních trenérů.

Chcete se dozvědět více o práci v O2 a jak se v #O2žije? Navštivte stránky https://kariera.o2.cz/