Pomáháme a podporujeme

Pomáháme efektivně. Tím, kdo jsme, a co umíme nejlíp. Poskytujeme služby i technologie k podpoře společnosti i zlepšení kvality života těch, kteří pomoc potřebují.

Všímáme si světa kolem sebe. Proto podporujeme aktivity a projekty:

 • zaměřené na pomoc znevýhodněným spoluobčanům, jednotlivcům i skupinám
 • s pozitivním dopadem na rozvoj i vzdělávání dětí a mladých, nejen díky tomu můžeme pomoci správnému růstu celé společnosti
Univerzální služby

Univerzální služby

V ČR jsme jediní, kdo:

 • má telekomunikační služby pro zdravotně postižené ze speciální cenu
 • zajistí se slevou i speciálně upravený telefon/modem/laptop

Těm, kdo to potřebují, zajišťujeme dostupnost tísňových linek i bez mobilního telefonu. Pomáháme jim zůstat ve spojení s jejich blízkými, a zároveň při využití telekomunikačních služeb ušetřit.

Pomáháme a podporujeme

O2 SOS pomáhá zachraňovat životy

I když dostupnost a kvalita zdravotnické záchranné služby v ČR patří mezi nejlepší v Evropě, v některých situacích hraje roli doslova každá vteřina. Proto je potřeba co nejdřív zajistit první pomoc.

Naše mobilní aplikace O2 SOS umí najít proškoleného dobrovolníka v nejbližším okolí pacienta, zatímco je záchranka na cestě.

Aplikace je samozřejmě zdarma. Jako první ji začala používat Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje, která přispěla k jejímu celkovému vývoji. Později se aplikace ujala i v dalších krajích ‐ Středočeském, Jihočeském, Libereckém, Plzeňském, Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém.
 

Asistenční linky

Asistenční linky

Děláme všechno pro to, aby i ti, kdo mají nějaký problém – ať už celoživotní, anebo dočasný, pokud možno nezůstali „na okraji společnosti“. Jak? Přímým provozováním, anebo finanční podporou.

 • Linka pro neslyšící a nevidomé je tu zdarma od roku 1997. Jen v roce 2020 vyřídili její operátoři přes 23 012 požadavků pro 701 klientů.
 • Bezplatná Linka bezpečí pro děti a mladé lidi vznikla v roce 1994. Denně se na ní obrací přibližně 400 dětí.
 • Linka seniorů pomáhá v řešení náročných životních situací nejen dříve narozeným, ale i jejich blízkým, kteří o ně pečují. Linku provozuje Elpida o.p.s.

Zapojení v době pandemie covid-19

Od samého začátku jsme i my dělali všechno pro to, aby se pandemickou situaci povedlo co nejlíp zvládnout.

Pár dat za rok 2020:

 • Společně s naší dceřinou společností Mluvii jsme v březnu 2020 během jediného víkendu pro MPO a MZČR zajistili speciální informační linku 1212. Ta za první měsíc svého fungování odbavila kolem 100 000 hovorů souvisejících s pandemií.
 • Podnikatele i živnostníky jsme v době krize podpořili speciální nabídkou O2 Restart, mimo zvýhodněné služby jim přinesla nástroje pro případnou obnovu podnikání.
 • Všem našim zákazníkům s mobilním datovým tarifem jsme na 1,5 měsíce dali zdarma neomezená data a O2 TV za 1 Kč.
 • V krajích, kde využívají naše služby, jsme do domovů seniorů a dětských domovů poskytli tablety.
 • Část našich zaměstnanců call center pomáhala hygienikům s trasováním kontaktů nakažených. Celkem proběhlo asi 5 000 trasovacích hovorů.
 • Zapojili jsme se i do vládní výzvy k instalaci aplikace eRouška 2.0. Formou SMS jsme oslovili všechny rezidentní zákazníky mobilních služeb.
 • Stovkám žáků ze socioekonomicky znevýhodněných rodin jsme během distanční výuky poskytli připojení zdarma. Podpora probíhala ve spolupráci s organizacemi Česko.digital, Člověk v tísni, Eduzměna a Women For Women.
 • Nadace O2 rozšířila portál O2 Chytrá škola o témata týkající se online výuky. Zároveň jsme do grantového programu O2 Chytré školy přidali projekty zaměřené na zavádění digitálních technologií do výuky.
 • Abychom školám pomohli zvládnout distanční výuku, připravili jsme pro učitele i žáky speciální nabídku kvalitních notebooků a modemů s daty.
 • V rámci kultury podporujeme divadelní soubor Cirk La Putyka a jeho projekt Ústředna78 pomáhající živými rozhovory s umělci s odbouráním pocitu osamění. O2 taky uzavřelo partnerství s kulturní platformou Film Naživo.