Víme, že svoboda není samozřejmost

Jako český operátor aktivně vytváříme technologickou budoucnost naší země. Cítíme zodpovědnost za stav, ve kterém se nachází. Jedním ze způsobů zúročení zodpovědnosti je i naše snaha otevřeně mluvit o důležitých společenských tématech.

Náš společenský projekt #SvobodaNeniSamozrejmost si klade za cíl dlouhodobě připomínat, jak velmi zranitelnou, a vůbec ne samozřejmou, věcí je svoboda.

Už od roku 2019 mnoha společenskými kampaněmi připomínáme spoustu zásadních událostí, činů a osobností, které vedly k dnešnímu dni, kdy můžeme žít ve svobodné a demokratické zemi. Projekt má své webové stránky svobodanenisamozrejmost.cz.

Svoboda není samozřejmost

Nadační fond VČ

Nadační fond Věra Čáslavská

S úctou jsme podpořili projekt Rovná páteř, který realizuje Nadační fond Věra Čáslavská. Jak napovídá samotný název projektu, Rovná páteř se vztahuje nejen k držení těla a vytvoření správného vztahu dítěte k pohybu, ale odkazuje i k morálním hodnotám a postoji, které hájila olympionička Věra Čáslavská.