Myslíme na přírodu a životní prostředí

Aby naše planeta zůstala modrá.

Myslíme na přírodu

Příroda okolo nás nám není lhostejná. Snižujeme spotřebu energií a emisí skleníkových plynů, třídíme a ekologicky likvidujeme odpad, digitalizujeme naše procesy a organizujeme vzdělávací kampaně. Od roku 2019 díky projektu Sázej stromy zachraňujeme naše lesy .

Snižujeme emise skleníkových plynů  
Snižujeme množství našeho odpadu
Podporujeme cirkulární ekonomiku
Sázíme stromy