Snižujeme emise skleníkových plynů

Šetříme energie

Dobře víme o dopadu moderních služeb na životní prostředí. Ten se týká také našich síťových zařízení, datových center, prodejen, call center i administrativních budov. Roční vývoj spotřeby energií proto bedlivě sledujeme.

V O2 si stanovujeme cíle v oblasti spotřeby energií. Od roku 2020 spotřebu elektrické energie ovlivňovala pandemie koronaviru, kdy většina zaměstnanců pracovala z domova. Ve srovnání s rokem 2020 tak v roce 2021 stoupla spotřeba elektrické energie o 9 % a spotřeba tepla o 19 %.

Tento nárůst byl způsoben především hospodářským oživením po prvním roce pandemie, návratem zaměstnanců na pracoviště, činnostmi budování sítí na Slovensku, a instalací dodatečných kombinovaných jednotek (chlazení/topení) v prodejnách s cílem zlepšit pracovní podmínky.

Současně se však v roce 2021 díky využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů pražskou centrálou společnosti významně zvýšil podíl energie z obnovitelných zdrojů až na 17 % našeho mixu elektrické energie.

Zaváděním nových technologií v našich datových centrech snížíme jejich energetickou náročnost. V nadcházejících letech rovněž zavedeme opatření ke zlepšování energetické úspornosti a snižování spotřeby energií i v našich ostatních provozovnách.

Pozn.: Údaje zahrnují spotřebu elektrické energie ve společnostech O2 CZ, O2 SK, O2 Business Services, O2 IT Services, O2 Family, O2 TV a Emeldi Technologies.

 

Podporujeme vztah k životnímu prostředí

Edukujeme naše zaměstnance v oblasti recyklace ochrany přírody. Organizujeme celofiremní interní kampaně, díky kterým se dozvídají nové poznatky, tipy a způsoby šetrného přístupu k životu. Motivujeme je a dáváme jim možnost k vlastnímu zapojení a odpovědnosti.

Důsledně třídíme odpady jak v kancelářských prostorách, tak při skladování zboží a technologického materiálů i při výstavbě a údržbě telekomunikační sítě. Ve spolupráci se společností REMA Systém, a.s. zajišťujeme pro naše zákazníky bezúplatný zpětný odběr a následnou recyklaci vysloužilých drobných elektrozařízení, přenosných baterií nebo akumulátorů z domácnosti.

 

Na lesích nám záleží

Šetrný přístup k přírodě pro nás není jen abstraktní program. Už několik let ve firmě šetříme papírem, tiskopisy, formuláři. Všechno, co je jen trochu možné, digitalizujeme, téměř všechny transakce a komunikaci je možné vyřídit elektronickou formou. A přírodě pomáháme i vlastníma rukama.

Sázej stromy

Od roku 2019 se naši zaměstnanci v rámci nadačního projektu SázejStromy.cz pustili do úklidu lesů a sázení stromů. Aktivitu na jeden rok bohužel pozastavila koronavirová pandemie. Od roku 2021 ale už zase sázíme naplno. Nově se k nám přidali i zaměstnanci partnerských společností Etnetera a CGI. A v roce 2022 jsme se vysázením 14 000 stromků přiblížili metě 30 000 vysázených stromů celkem.

V roce 2022 spustila Nadace O2 první ročník grantové výzvy SázejStromy.cz, díky které školy i obce mohly získat finance na výsadbu stromů nebo keřů. Jen v prvním grantu Nadace O2 rozdělila mezi osm podpořených projektů 500 000 Kč