Podporujeme cirkulární ekonomiku

Recyklujeme

Dokázali jsme zachovat vysoký podíl odpadu, který nekončí na skládkách, ale je recyklován nebo jinak využit.

Za rok 2021 bylo 41 % recyklováno a 4 % zpracováno jiným způsobem.

V O2 Prodejnách jsme přestali zákazníkům rozdávat plastové lahve s minerální vodou a používáme pouze papírové tašky z recyklovaného materiálu. Kromě toho probíhá postupná rekonstrukce všech prodejen do více ekologické ekonomické podoby.

Vedle toho jsme pro zákazníky i zaměstnance spustili kampaň na podporu recyklace starých telefonů. Kampaní jsme zároveň pomohli Lince bezpečí, neboť jí společnost prostřednictvím Nadace O2 věnovala za každý odevzdaný telefon 25 Kč. Společnost REMA Systém, a.s., která nepoužívané telefony od O2 odebírá, z nich získává cenné druhotné suroviny: nejen plast či železo, ale také měď, cín a některé drahé kovy. Staré telefony navíc mohou obsahovat i nebezpečné či jedovaté látky, takže není vhodné je skladovat doma. Rozhodně lepší volbou je nechat je zlikvidovat profesionálně a způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Recyklujeme

 

Šetříme papírem

Už několik let ve firmě šetříme papírem, tiskopisy, formuláři. Všechno, co je jen trochu možné, digitalizujeme, téměř všechny transakce a komunikaci je možné vyřídit elektronickou formou.

Jako první operátor na trhu jsme přišli s možností zasílání vyúčtování za služby do datové schránky. Jde o úsporu více než 260 000 listů papíru a 50 000 obálek každý měsíc. Dohromady za rok jde o téměř osmnáct tun papíru.

„Chceme našim firemním klientům dát další nástroj, jak zefektivnit a také zlevnit některé procesy. Jejich zaměstnancům to zase ušetří čas, který mohou věnovat důležitější práci. Navíc je to správně i z pohledu udržitelnosti. Digitalizace je jednou z cest. Kdyby každý z korporátních zákazníků a státní správy této možnosti zasílání vyúčtování datovou schránkou využil, ušetřili bychom společně ročně přes 3 miliony listů papíru a 600 tisíc obálek, o dopravě každé z těchto obálek nemluvě.“

 

Edukujeme nejen zaměstnance

Principy a cesty cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) se snažíme ukazovat i zaměstnancům. V jídelně pražské centrály jsme začali používat vratné a opakovaně použitelné šálky a krabičky na jídlo. Navíc se soustavně snažíme zvyšovat povědomí o tomto tématu a organizujeme pro zaměstnance výměnné bazary a dílny na výrobu předmětů denní potřeby z recyklovaných materiálů.

Pro rok 2021 jsme zvolili téma Second Hand: udržitelnost nejen v módě. Cílem kampaně bylo zvýšit mezi zaměstnanci povědomí o tématu prostřednictvím řady vydaných textů, interních soutěží a aktivit spojených s recyklací. Součástí byla rovněž propagace projektů jako Ukliďme Česko, interní firemní aplikace Bazárek či Spolujízda, nebo Rodinný den s O2 na téma Cílů udržitelného rozvoje OSN.

 

Je to o celkovém přístupu

Usilujeme o to, abychom uvažovali v intencích cirkulární ekonomiky (oběhového hospodářství) a zdroje O2 tak využívali na maximum. Snažíme se přejít ke způsobu fungování, který opakovaně využívá a obnovuje zdroje.

Za nejdůležitějšími aspekty oběhového hospodářství a prevence tvorby odpadu považujeme v O2 ty, které zlepšují možnosti opětovného využití obalových materiálů, mobilních telefonů, modemů a dalších koncových zařízení, ale i síťových zařízení základnových stanic.

V roce 2021 jsme změnili způsob balení našeho modemu O2 Smart Box:

  • nahrazením pěnové výplně plně papírovými krabicemi jsme ušetřili 6 tun pěnových výplní,
  • o 25 % jsme zmenšili velikost krabice,
  • bílý tiskový papír s potiskem jsme nahradili hnědým, k přírodě šetrným papírem.

V úpravách obalů pokračujeme i u dalších produktů (modemy, 4G/5G routery, chytré opakovače signálu apod.). Další změny designu se představí v roce 2022.