Chráníme a hledáme

Součástí závazných interních dokumentů jsou opatření proti diskriminaci. Pracovní řád přímo ukládá povinnost zaměstnavateli nedovolit v pracovněprávních vztazích jednání, které by mohlo vést k jakékoli diskriminaci – nejen přímé, ale i ve svých důsledcích. Při výběru zaměstnanců, uzavírání pracovních smluv, vzdělávání a kariérním postupu zaměstnanců zakládáme náš přístup na jasných kritériích, jimiž jsou schopnosti, dovednosti, zkušenosti a pracovní výsledky.

Významnou roli při ochraně zaměstnanců a jejich práv hraje v O2 odborová organizace, která pro zaměstnance vyjednává kolektivní podmínky týkající se odměňování, benefitů a pracovních podmínek.

Principy diverzity aplikujeme nejen interně, ale hlásíme se k nim také externě. Jako jedni z prvních jsme se připojili k Chartě diverzity a stali se zakládacími signatáři evropské Charty diverzity v České republice.

Vzhledem k velikosti společnosti, počtu zaměstnanců a rostoucí průměrné mzdě si uvědomujeme riziko vyplývající z § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti týkající se povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, tzv. OZP. Už dva roky postupujeme v souladu s interní strategií zaměstnávání OZP, která nám umožňuje lépe identifikovat tyto osoby uvnitř firmy, získat případné vhodné kandidáty z této skupiny na trhu práce, zajistit jejich rychlejší adaptaci, připravit na jejich příchod také ostatní zaměstnance a zlepšit tak vzájemnou spolupráci.

Jsme sehraný tým