Jsme sehraný tým

V roce 2020 jsme v O2 spustili novou intranetovou platformu O2 Learning se stálou nabídkou více než 150 kurzů. Kromě toho jsme odškolili 131 637 tréninkových hodin. Souhrnný počet účastníků našich školení se vyšplhal na 8 630 osob a alespoň jedno školení v pandemickém roce 2020 absolvovalo 2 645 zaměstnanců.

Víme, že náš úspěch závisí hlavně na práci našich zaměstnanců. Ačkoli by silně technologické odvětví mohlo být vnímané jako „tradiční mužská bašta“, konkrétní čísla zažitý obrázek opravují. Obrázek níže ukazuje, jak je to se zastoupením mužů a žen i s dalšími ukazateli, které vnímáme jako klíčové.

Z průměrné délky trvání pracovního vztahu zároveň vyplývá, že nám v O2 záleží také na stabilitě pracovního poměru. Na tak dynamický obor jde o velmi dobré číslo, které se nám navíc daří stále navyšovat. Diverzita je důležitou složkou udržitelnosti a případnou přílišnou fluktuaci vnímáme jako jedno ze zásadních rizik v oblasti zaměstnaneckých otázek. Loajality našich zaměstnanců si proto velmi ceníme.

Jsme sehraný tým