Myslíme na Českou republiku

Telekomunikace patří k zásadním odvětvím moderní ekonomiky. Představují klíčový pilíř digitalizace a konkurenceschopnosti celé společnosti a investice do telekomunikační struktury jsou tak důležitým motorem ekonomiky.

O2 investice

Investice do telekomunikační struktury generují růst hrubého domácího produktu (HDP). To dokazuje významná korelace těchto investic s růstem produktivity práce a zvyšováním ekonomické aktivity, což potvrdila odvětvová analýza CEVRO Institutu Telekomunikace v České republice.

K vybudování a provozování kvalitního internetového připojení, které je dostupné takřka všude, jsou zapotřebí nejen tyto obrovské investice, ale i spousta lidské práce, technologií a také elektrické energie.

Stačí, když si při svých cestách po naší vlasti povšimnete vysílačů mobilního signálu. Ty přitom tvoří jen tu menší, viditelnou část sítě. Připojení k internetu možná není vidět, ale všichni tak nějak čekáme, že ho budeme mít. V O2 se snažíme, aby toto očekávání bylo každodenní skutečností. Pro vás, pro každého, pro všechny.

Máme výsledky nezávislého měření

V roce 2019 provedl nezávislý měřič pokrytí a kvality signálu OpenSignal celosvětové měření kvality mobilního datového připojení. Česká republika v tomto ohledu předstihla Německo, Velkou Británii, Francii, Itálii, Finsko, Švédsko, Rakousko a řadu dalších vyspělých evropských zemí a nachází se na celkovém třetím místě na světě.

K obdobném testu přistoupila v roce 2019 i kanadská společnost Tutela. Na základě 5 parametrů důležitých pro kvalitní a konzistentní přenos dat skončily mobilní sítě v ČR dokonce na 2. místě. Potvrdilo se, že se nejedná o náhodu ani jednorázový výsledek.

Pokrytí internetem ve světě
 

Podmínky používání cookies