Rozvíjíme digitální gramotnost

Moderní technologie už nějakou dobu patří do života každého z nás. Stojí na nich v podstatě všechno, co denně prožíváme a děláme. Na jejich správném využívání proto závisí budoucnost celé společnosti. Z toho plyne, že bez digitální gramotnosti se dnes už zkrátka neobejdeme. Zároveň ale víme, že digitalizace společnosti není bez rizika. A že je potřeba se na ně připravit včas a co nejlíp.

  • Co děláme? Vzděláváme, informujeme a pozitivně ovlivňujeme českou společnost.
  • Pro koho to děláme? Pro mladé lidi, děti a jejich rodiče, pro učitele, pro školy. Chceme potřebné informace dostat ke všem, kdo je potřebují.
  • Které oblasti se věnujeme? Nejvíc nás zajímá bezpečné chování na internetu, smysluplné používání moderních komunikačních technologií, mediální gramotnost a kritické myšlení.

Platforma E-Bezpečí

Jsme generálním partnerem projektu E-Bezpečí, který realizuje fakultní Centrum prevence rizikové virtuální komunikace z Pedagogické fakulty univerzity Palackého Olomouc. I díky naší podpoře se může E-Bezpečí věnovat výzkumným, vzdělávacím, prevenčním a intervenčním aktivitám pro děti i dospělé. E-Bezpečí zároveň dohlíží na věcnou správnost programu O2 Chytrá škola (spolu s dalšími odbornými garanty).

O2 pomáhá E-bezpečí

Dokumentární film V SÍTI

Naše aktivity v oblasti bezpečnosti dětí na internetu včetně zásadních zjištění, která vyplynula z našich výzkumů, se staly inspirací pro natočení snímku V SÍTI. Celovečerní dokument Barbory Chalupové a Víta Klusáka otevřel téma zneužívání dětí na internetu.

Dokument V SÍTI

Film V SÍTI v roce 2020 přepisoval rekordy sledovanosti dokumentárních snímků. Hlavně ale dokázal vnést světlo do skrytých zákoutí virtuálního života našich dětí. Díky tomu se nám společně s tvůrci podařilo otevřít celospolečenskou debatu o zneužívání dětí na internetu.

Stali jsme se i partnerem preventivní kampaně a souvisejících vzdělávacích aktivit dokumentu V SÍTI. K tématu jsme vytvořili a rozjeli komunikační a edukační kampaň #V síti nejsem lovná.

Zároveň vznikla i zkrácená vzdělávací tzv. školní verze dokumentu V SÍTI: Za školou určená pro školní projekce doplněná metodickými materiály pro práci učitelů, lektorů nebo preventistů.