Rozvíjíme digitální gramotnost

Moderní technologie jsou dnes nedílnou součástí našich životů. Tvoří základ pro fungování ekonomiky a na jejich správném využívání závisí budoucnost celé společnosti. Digitální gramotnost se tak stává zásadní dovedností. Zároveň si ale uvědomujeme, že digitalizace společnosti může přinášet i určitá rizika. Proto se snažíme reagovat na aktuální společenská témata a pomáháme je řešit.

  • Co děláme? Vzděláváme, informujeme a pozitivně ovlivňujeme českou společnost.
  • Pro koho to děláme? Pro mladé lidi, děti a jejich rodiče, pro učitele. Pozitivní vliv chceme mít na širokou veřejnost.
  • Jaké oblasti se věnujeme? Nejvíc nás zajímá bezpečné chování na internetu a smysluplné používání mobilních zařízení a moderních komunikačních technologií.

E-Bezpečí

Jsme generálním partnerem projektu E-Bezpečí, který realizuje PedF UP Olomouc, konkrétně fakultní Centrum prevence rizikové virtuální komunikace. I díky naší podpoře se může E-Bezpečí věnovat výzkumným, vzdělávacím, prevenčním a intervenčním aktivitám pro děti i dospělé.

E-Bezpečí je zároveň odborným garantem našeho programu O2 Chytrá škola.

O2 pomáhá E-bezpečí

Dokumentární film V SÍTI

Naše aktivity v oblasti bezpečného chování dětí na internetu, a především důležitá zjištění z našich výzkumů, se staly inspirací pro natočení snímku V SÍTI. Celovečerní dokument Barbory Chalupové a Víta Klusáka otevřel téma zneužívání dětí na internetu.

Dokument V SÍTI

Dokumentaristy jsme původně oslovili s nápadem na virální video, které by upozornilo veřejnost, co čísla z našich výzkumů znamenají ve skutečnosti. Šokující rozměr tématu se ale ukázal jako dostatečný pro celovečerní dokument. Výsledný film V SÍTI v roce 2020 přepisoval rekordy sledovanosti dokumentárních snímků, a  hlavně dokázal vrhnout světlo do skrytých zákoutí virtuálního života našich dětí. Spolu s tvůrci se nám tak podařilo otevřít celospolečenskou debatu o zneužívání dětí na internetu. Dokumentární film má i zkrácenou, čistě vzdělávací verzi V SÍTI: Za školou, která je určená pro školní projekce a kterou doprovází metodické materiály pro práci učitelů nebo preventistů.

Jsme hlavním partnerem preventivní kampaně a vzdělávacích aktivit, které na dokument V síti navazují. Sami jsme k tématu dokumentu vytvořili a rozjeli komunikační a edukační kampaň #V síti nejsem lovná.