Pracujeme na firemní kultuře

Firemní kulturu a hodnoty vnímáme jako základ pro další rozvoj a loajalitu zaměstnanců. Neustále pracujeme na jejím zlepšování – pozitivní, konzistentní a efektivní firemní kultura pomáhá budovat nejen výkonnější firmu, ale hlavně co nejlepší mezilidské vztahy na pracovišti. Zaměřili jsme se proto na čtyři principy chování, které nás pomohou k tomuto cíli dovést:

  1. Aktivita a neustálé hledání zlepšení ve všem, co děláme
  2. Efektivita a praktičnost v naší každodenní práci
  3. Předávání otevřené zpětné vazby
  4. Pozitivní přístup a oceňování úspěchů

S těmito principy aktivně pracujeme a jsou součástí pravidelné zpětné vazby a systému hodnocení zaměstnanců.

Firemní principy chování

 

Podmínky používání cookies