Jsme hrdí na Nadaci O2

Nadace O2 dlouhodobě podporuje rozvoj dětí a mladých lidí. Zprostředkovává přístup ke komunikačním technologiím, které by jinak byly spoustě lidem nedostupné – například Linku pro neslyšící a nevidomé, Linku pro seniory nebo Linku bezpečí. A zaměstnancům O2 umožňuje účastnit se celé řady dobrovolnických aktivit jako darování krve, teambuildingy pro dobrou věc, interní finanční sbírky, trhy neziskových organizací nebo charitativní bazárky.

Za celou dobu své existence od roku 2002 nadace podpořila stovky znevýhodněných osob a dobročinných projektů. Zároveň iniciovala a sama realizovala několik samostatných programů.

V mladých lidech vidí společnost O2 Czech Republic naději a budoucnost celé české společnosti. Na základě jejich aktuálních potřeb přispívá prostřednictvím své nadace k rozvoji společnosti a její připravenosti na budoucnost. Nejde jen o technologie jako takové, ale i o způsob, jakým je nová generace dokáže využít.

O2 Chytrá škola

O2 Chytrá škola navazuje na dlouhodobé aktivity společnosti O2 v oblasti osvěty na téma bezpečného chování na internetu. Na základě celospolečenské debaty o nutnosti modernizace a digitalizace českého vzdělávacího systému se hlavní nadační programová linie zaměřuje na podporu digitální gramotnosti v českých školách a společnosti.

O2 chytrá škola

V roce 2018 proběhla na vybraných základních školách z různých regionů ČR pilotní fáze projektu, který v roce 2019 plně odstartoval jako dlouhodobý nadační program O2 Chytrá škola. Základním pilířem programu je komplexní vzdělávací portál O2chytraskola.cz. Na něm mohou učitelé i rodiče zdarma čerpat kvalitní informace, metodiky a návody:

  • jak u dětí rozvíjet digitální a mediální gramotnost,
  • jak digitální technologie využívat pro vzdělávání.

Nedílnou součást O2 Chytré školy tvoří grantový program:

  • V jeho prvním ročníku (školní rok 2019/20) získalo 68 základních škol na vzdělávací aktivity 4 968 857 Kč.
  • Ve druhém ročníku programu (školní rok 2020/21) jsme podpořili 74 základních školdětských domovů finančním přispěním ve výši 4 534 978 Kč.

Metodickou podporu programu a odbornou garanci poskytují Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brně a Člověk v tísni. Záštitu nad programem přebralo Ministerstvo školství a tělovýchovy České republiky.

Podrobné informace o aktivitách nadace jsou dostupné v nadační Výroční zprávě.