Obchodní model

Náš obchodní model je založen na přínosu jednotlivcům i celé společnosti. V centru našeho zájmu je a vždy bude člověk. Provází nás na každém kroku našeho obchodního procesu a stojí na začátku i na konci každého našeho obchodního řešení: Člověk jako zákazník. Člověk jako zaměstnanec. Člověk sdílející daný přírodní prostor a žijící v lidské společnosti.

Podnikatelská činnost

Přinášíme řešení a umožňujeme využívat digitální komunikační technologie celé populaci – od široké veřejnosti přes malé a střední podnikatele až po velké korporace a veřejnou správu. Nabízíme a prodáváme koncová zařízení a příslušenství k nim, pronajímáme datová centra, poskytujeme ICT řešení na míru, se službou O2 TV jsme zároveň největším provozovatelem internetového televizního vysílání v ČR. 

Podrobnosti o naší podnikatelské činnosti, včetně informací o produktech a službách, finančních a provozních ukazatelích najdete ve našich Výročních zprávách.

Základní provozní ukazatele

Základní provozní ukazatele 02

Integrovaný systém řízení

V naplňování našich cílů a dosahování plánovaných výsledků nám pomáhají naše politiky integrovaného systému řízení:

O2 je firma poskytující širokou škálu služeb velkému množství zákazníků. K tomu je zapotřebí značný počet systémů, procesů a zaměstnanců. Abychom si byli jisti, že postupujeme správně a dokážeme poskytovat služby v souladu s předpisy a potřebami zákazníků, musíme se držet jasných pravidel a postupů. V rámci integrovaného systému řízení jsme držiteli šesti certifikátů.

  • Systém managementu kvality (QMS) podle normy ISO 9001 dokládá naše úsilí o neustálé zvyšování spokojenosti zákazníků a zefektivňování interních procesů.
  • Systém řízení ICT služeb (SMS) v rozsahu normy ISO 20000-1 potvrzuje neustálé zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u řízení a poskytování služeb a komplexních obchodních řešení ICT.
  • Systém environmentálního managementu (EMS) podle normy ISO 14001 svědčí o neustálé snaze snižovat dopady podnikatelské činnosti na životní prostředí.
  • Systém hospodaření s energiemi (EnMS) podle normy ISO 50001 hlídá naše efektivní nakládání s energiemi.
  • Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) podle normy OHSAS 18001 potvrzuje, že také tato oblast je zabezpečena v souladu s mezinárodními standardy.
  • Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle normy ISO 27001 prokazuje, že popsaná informační aktiva jsou chráněna, rizika bezpečnosti informací jsou řízena, jsou zavedena opatření s požadovanou úrovní záruk a ta jsou kontrolována.

Mezinárodní certifikáty byly vydány společností TÜV NORD Czech, s.r.o., která je členem nadnárodní skupiny TÜV NORD GROUP, a jsou uveřejněny na internetových stránkách O2.cz. Fungování celého systému pravidelně přezkoumáváme pomocí auditů, externích i interních.

V souladu s doporučeními uvedenými v normě ČSN ISO 26000 (010390) jsme v roce 2020 získali osvědčení o absolvování přezkoumání a zhodnocení činností v oblasti společenské odpovědnosti firem a dosáhli úrovně GOLD.

TOP of 2020