Recyklujeme

Vyprodukovaný odpad

  • V roce 2019 jsme vytřídili 38 % z celkové produkce odpadů a snížili tak produkci skleníkových plynů o 168,48 tun CO2 ekv. (meziročně o 14 % více).
  • O2 mělo pro rok 2019 stanovený cíl zvýšit podíl využitelných složek komunálního odpadu získaných vytříděním a odděleným sběrem nad 50 %, což se podařilo splnit (dosaženo bezmála 61 %).
Odpad vyprodukovaný v O2
  2019 2018 2017
Obaly (související s prodejem výrobků) 198,5 t 178 t  
Odpad celkem 358 t 326 t 350 t
Vytříděno k dalšímu využití 136 t 117 t 121 t
  • Obaly zahrnují údaje za O2 CZ, O2 SK a O2 Business Services.
  • Odpad celkem zahrnuje údaje za O2 CZ, O2 IT Services, O2 Family a Emeldi Technologies.
  • Vytřídění zahrnuje údaje za O2 CZ, O2 IT Services a O2 Family.

Ekologická likvidace

Recyklací materiálu obsaženého v elektrozařízeních odevzdaných naší firmou jsme ušetřili více než 47 tun CO2 ekv. (meziročně +127 %).

Ekologická likvidace elektrozařízení a baterií za O2 CZ a O2 SK
  2019 2018 2017
Elektrozařízení a baterie 94 t 43 t 50 t
  • Elektrozařízení a baterie zahrnují údaje za O2 CZ a O2 SK.

Zaměstnancům i zákazníkům umožňujeme na pracovištích a v prodejnách bezúplatný zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a baterií z domácností. Za rok 2019 takto odevzdali 856 kusů mobilních telefonů a 11 360 kg telefonních přístrojů. Navíc každý odevzdaný přístroj k recyklaci v naší prodejně v České republice podpoří Linku bezpečí. Za rok 2019 to nakonec vyneslo přes 38 000 Kč navíc k běžné podpoře od O2.
 

Podmínky používání cookies