Recyklujeme

Vyprodukovaný odpad

  • V roce 2020 jsme vytřídili 40 % z celkové produkce odpadů.
  • V O2 Prodejnách jsme přestali zákazníkům rozdávat plastové lahve s minerální vodou a používáme pouze papírové tašky z recyklovaného materiálu. Kromě toho probíhá postupná rekonstrukce všech prodejen do více ekologické ekonomické podoby.
Odpad vyprodukovaný v O2
  2020 2019 2018 2017
Obaly (související s prodejem výrobků) 231,4 t 198,5 t 178 t  
Odpad celkem 386,3 t 358 t 326 t 350 t
Vytříděno k dalšímu využití 154,8 t 136 t 117 t 121 t
  • Obaly zahrnují údaje za O2 CZ, O2 SK a O2 Business Services.
  • Odpad celkem zahrnuje údaje za O2 CZ, O2 IT Services, O2 Family a Emeldi Technologies.
  • Vytřídění zahrnuje údaje za O2 CZ, O2 IT Services a O2 Family.

Ekologická likvidace elektrozařízení a baterií

Recyklací materiálu obsaženého v elektrozařízeních odevzdaných naší firmou jsme ušetřili skoro 25 tun CO2.  To odpovídá například 154 000 km najetým malým benzinovým autem (do obsahu 1,4 l motoru).

Ekologická likvidace elektrozařízení a baterií za O2 CZ a O2 SK
  2020 2019 2018 2017
Elektrozařízení a baterie 51,2 t 94 t 43 t 50 t
  • Elektrozařízení a baterie zahrnují údaje za O2 CZ a O2 SK.

Zaměstnancům i zákazníkům umožňujeme na pracovištích a v prodejnách zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a baterií. Za rok 2020 takto odevzdali 11 417 kusů mobilních telefonů a 2 400 kg telefonních přístrojů. Navíc každý odevzdaný přístroj k recyklaci v naší prodejně v České republice podpoří Linku bezpečí. Za rok 2020 to nakonec vyneslo 289 130 Kč navíc k běžné podpoře od O2.