Šetříme energie

Dobře víme o dopadu moderních služeb na životní prostředí. Ten se týká také našich síťových zařízení, datových center, prodejen, call center i administrativních budov. Roční vývoj spotřeby energií proto bedlivě sledujeme.

Údaje za celou skupinu O2 v ČR i SR dle Scope 1 a Scope 2
  2020 2019 2018 2017
Elektrická energie 60 977 MWh 68 166 MWh 63 376 MWh 64 262 MWh
Teplo 4 850 MWh 5 198 MWh 5 609 MWh 5 061 MWh
Emise CO2* 30 760 tun 34 335 tun 32 102 tun 32 405 tun

* pozn. Použité emisní faktory: elektřina 0,486 tun oxidu uhličitého / MWh, teplo 0,232 tun oxidu uhličitého / MWh.

  • Elektrická energie zahrnuje spotřebu v O2 CZ, O2 SK, O2 Business Services, O2 IT Services, O2 Family a Emeldi Technologies.
  • Teplo zahrnuje spotřebu v O2 CZ, O2 SK, O2 IT Services, O2 Family a Emeldi Technologies.

O2 CZ si stanovuje cíle v oblasti spotřeby energií. Pro rok 2020 bylo cílem snížení spotřeby elektrické energie meziročně o 2 %. Toho se podařilo dosáhnout několikanásobně. Důvodem je pandemie koronaviru, kdy většina zaměstnanců pracovala z domova.

Významně probíhá snižování spotřeby elektrické energie v datových centrech díky zavádění nových technologií a stěhováním do nových lokalit. Dosažené PUE v cílových lokalitách se pohybuje na hodnotách kolem 1,4.

Spotřeba energií v O2
  2020 2019 2018 2017
Pohonné hmoty 734 030 l 1 042 249 l 1 070 764 l 1 039 985 l
Zemní plyn 784 MWh 862 MWh 1 096 MWh 1 188 MWh
Emise CO2* 1 711 tun 2 151 tun 2 017 tun 2 017 tun

* pozn. Použité emisní faktory: motorový benzín 0,00201 tun oxidu uhličitého / l, motorová nafta 0,00266 tun oxidu uhličitého / l, zemní plyn 0,198 tun oxidu uhličitého / MWh. V případě vozidel je použit výrobcem uváděný údaj v gramech CO2 / km a počet služebních km.

  • PHM zahrnuje spotřebu v O2 CZ, O2 SK, O2 TV, O2 Business Services a Emeldi Technologies a spotřebu služebních vozidel spravovaných O2 CZ, která jsou využívána dceřinými společnostmi.
  • Zemní plyn ve významném množství nakupuje pouze O2 CZ, zahrnut je i údaj za O2 IT Services a Emeldi Technologies.