Odměňujeme, oceňujeme a vzděláváme

Základ systému odměňování zaměstnanců je v O2 předmětem úpravy Podnikové kolektivní smlouvy. Pravidla odměňování jsou specifikována ve vnitřní směrnici o odměňování. Základem odměňování zaměstnanců je základní mzda. Nad rámec základní mzdy je zaměstnancům (v souladu s nastavenými pravidly a podmínkami) poskytována zejména motivační odměna v podobě bonusu nebo provizí.

Kromě mzdy zaměstnance O2 motivují výhody jako například:

  • pestrá nabídka benefitů, které si čerpají podle vlastního výběru,
  • sleva na O2 produkty a služby,
  • 5 týdnů dovolené, 3 dny na nemoc,
  • firemní stravováním,
  • slevová karta na pohonné hmoty
  • O2 operativní leasing.

Úplná nabídka je k nahlédnutí on-line v průvodci motivačních výhod.

Velmi oblíbené jsou dny zdraví, snídaně se zaměstnanci, vánoční večírek, rodinný den, sportovní hry, soutěže a motivační programy a podobné aktivity, které ve většině případů organizují týmy pro interní komunikaci, lidské zdroje a společenskou odpovědnost.

Zaměstnanci mají široké možnosti věnovat se svému osobnímu i profesnímu rozvoji. Firma nabízí řadu rozmanitých vzdělávacích akcí: kurzy, workshopy, rozvojové programy, firemní a mezifiremní mentoring, setkání s inspirativními osobnostmi. Ve firmě působí velmi kvalitní tým pro vzdělávání a rozvoj včetně kvalitních interních trenérů.

V roce 2019 jsme v O2 odškolili 191 724 tréninkových hodin. Každý z našich zaměstnanců se zúčastnil alespoň jednoho školení. Souhrnný počet účastníků našich školení se vyšplhal na číslo 11 801.
 

Podmínky používání cookies