Podporujeme vztah k životnímu prostředí

Edukujeme naše zaměstnance v oblasti recyklace ochrany přírody. Organizujeme celofiremní interní kampaně, díky kterým se dozvídají nové poznatky, tipy a způsoby šetrného přístupu k životu. Motivujeme je a dáváme jim možnost k vlastnímu zapojení a odpovědnosti.

Z posledních let vybíráme alespoň některé projekty, které se setkaly s velkým úspěchem:

  • kampaň Odpad a jeho dopad, jejíž součástí byla sbírka nepotřebného oblečení, starých mobilů a výstava recyklačních koloběhů,
  • akce Dejte odpadkům druhou šanci, díky které se naši kolegové naučili mimo jiné různé způsoby kompostování a pěstování ve městě,
  • dlouhodobá kampaň s názvem NEplýtvejme potravinami, ve které jsme se dozvěděli, jak nakládat s potravinami, aby nám co nejdéle vydržely, a jak upotřebit ty, kterým už prošla minimální trvanlivost,
  • výzva a interní kampaň Pošlete to dál, která nabádá k minimalismu, pořizování pouze účelných věcí a šetrnému životnímu stylu.
Kampaně na podporu vztahu k životnímu prostředí
2020 2019 2018 2017
Pošlete to dál NEplýtvejme potravinami Dejte odpadkům druhou šanci Odpad a jeho dopad
Minimalismus a šetrný životní styl Využití expirovaných potravin Kompostování a pěstování ve městě Jak třídit a největší chytáky

Na lesích nám záleží

Součástí dlouhodobého konceptu firmy v rámci šetrného firemního přístupu k přírodě je péče o naše lesy. Už několik let šetříme papírem, tiskopisy, formuláři. Digitalizujeme naše procesy, téměř vše je s námi možné vyřídit elektronickou formou.

Od roku 2019 se aktivně věnujeme uklízení lesů a sázení stromů v rámci projektu SázejStromy.cz. Dobrovolných akcí na obnovu lesů se účastní desítky zaměstnanců. Jen za rok 2019 jsme vysázeli 9 800 nových sazenic v šesti lokalitách po celé ČR.

Plány v roce 2020 sice přerušila pandemie koronaviru, ale průběžná jednání a propojování s vlastníky a správci lesů i dalšími firmami pokračují. Dále plánujeme práce a akce pro další fázi projektu.

O2 Sázej stromy