Jak platit za služby O2

Platba inkasem

(Jak platit za služby O2 - další informace o službě.)

Inkaso je nejefektivnější způsob platby za služby O2. Stačí otevřít svůj účet pro inkasní platbu a vaše vyúčtování budou vždy včas automaticky zaplacena na bankovní účet O2.

Jak zřídit platbu bankovním inkasem

  1. Připravte si číslo účtu, ze kterého chcete inkasem platit.
  2. Kontaktujte O2 na lince 800 02 02 02 a požádejte o nastavení platby inkasem.
  3. Přes vaše internetové bankovnictví si nastavte svolení k inkasu nebo požádejte banku o otevření svého účtu pro inkasní platbu ve prospěch účtu O2: 6007-0700103393/0300 (ČSOB) pro platbu za služby pevné sítě a 500114004/2700 (Unicredit bank) pro platbu za mobilní služby. U některých bank je nutné znát pro nastavení inkasa i referenční číslo plátce (specifický symbol). To naleznete na vašem vyúčtování nebo smlouvě.

Když vše nastavíte nejpozději 7 pracovních dní před koncem zúčtovacího období, proběhne už následující platba inkasem.

Co je inkasní limit a jak stanovit jeho výši

  • Inkasní limit je maximální možná částka, o kterou si může O2 zažádat vaši banku pro úhradu vyúčtování za služby v daném měsíci.
  • Když částka na vyúčtování překročí nastavený inkasní limit, nebude inkaso realizováno a služby nebudou uhrazeny. V takovém případě obdržíte vyúčtování s upozorněním na překročení limitu. Dlužnou částku pak uhradíte bankovním převodem nebo složenkou.
  • Nastavte si limit tak, aby pokrýval vaši očekávanou měsíční útratu i s určitou rezervou.
  • Minimální výše limitu je 500 Kč. Částka musí být zaokrouhlena na celé stokoruny.
  • Inkasní limit, který jste nastavili ve vaší bance, musí odpovídat výši limitu, který jste si nastavili u O2.

Doporučujeme vám nastavit raději vyšší inkasní limit. Nemějte obavy, že pak nebudete mít kontrolu nad svými platbami. Budete dostávat pravidelná vyúčtování a do dvou měsíců po vystavení vyúčtování můžete podat reklamaci, i když už byla částka odečtena z vašeho účtu. Reklamace tak jako tak nemá odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtování. Více o reklamacích


Návod pro nastavení inkasa u České Spořitelny pro mobilní a pevné služby.
(+ potvrzení inkasa)

Návod pro nastavení inkasa u ČSOB pro mobilní a pevné služby.

Návod pro nastavení inkasa u Komerční Banky pro mobilní a pevné služby.
(+ potvrzení inkasa pro mobilní a pevné služby)

Pomohla vám tato stránka?

Nahlédněte
do světa Chytré sítě
Do světa plného inovativních řešení, která
vám přinesou nové možnosti a zážitky.
Chci vědět víc