Podmínky (ceník) pro ZAME speciální nabídku "Internet Optimal za 404 Kč měsíčně", od 1. 1. 2015

Každý účastník (fyzická osoba registrovaná dle RČ a firemní zákazník identifikovaný na základě IČ), který obdrží od svého zaměstnavatele v období od 1. 1. do 31. 12. 2015 unikátní pin kód, může využít tuto Speciální nabídku a prostřednictvím Eshopu na stránce www.o2.cz/zame-vyhody si nově zřídit službu O2 Internetové připojení s tarifem Internet Optimal se závazkem na využití služby po dobu 12 měsíců výměnou s následujícími bonusy:

  1. Účastník bude platit po dobu 12 měsíců od zřízení služby za užívání tarifu Internet Optimal cenu 333,88 Kč (404,00 Kč s DPH)/zúčtovací období.
  2. Účastník může zakoupit xDSL Wi-Fi modem O2 4x Ethernet + Wi-Fi (O2 TV ready) za cenu 412,39 Kč (499,00 Kč s DPH).
  3. Zřízení služby je zdarma.
  4. Při změně tarifu či kombinace služeb ztrácí Účastník nárok na zvýhodněnou cenu tarifu.
  5. Od 13. měsíce bude účastník platit standardní ceníkové ceny uvedené v Ceníku služby O2 Internetové připojení a Ceníku digitální televizi O2TV. Ceníky jsou dostupné na www.o2.cz/osobni/dokumenty-ke-stazeni/.
  6. Standardní cena tarifu Internet Optimal je Kč bez DPH.
  7. Nabídku dle těchto podmínek nemohou využít účastníci, u nichž není zřízení služby technicky realizovatelné k okamžiku podání žádosti o zřízení této služby.
  8. Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek je, aby požadavek na zřízení služby byl uplatněn řádně a včas u O2 ve lhůtě uvedené v bodě A. Pro uplatnění nároku na výhody je rozhodující datum dodání řádně vyplněného požadavku O2.
  9. Podmínkou poskytnutí výhod podle těchto podmínek je, že účastník nevyužíval službu O2 Internetové připojení po dobu alespoň 2 měsíců před uplatněním požadavku na zřízení služby.
  10. Tuto Speciální nabídku nelze kombinovat s dalšími slevami nabízenými O2 souvisejícími se službou O2 Internetové připojení nebo digitální televize O2TV.