Podmínky (ceník) pro ZAME speciální nabídku "O2TV Flexi za 292 Kč měsíčně", od 1. 1. 2015

Každý účastník (fyzická osoba registrovaná dle RČ), který obdrží od svého zaměstnavatele v období od 1. 1. do 31. 12. 2015 unikátní pin kód, může využít tuto Speciální nabídku a prostřednictvím Eshopu na stránce www.o2.cz/zame-vyhody si nově zřídit službu digitální televize O2TV s tarifem O2TV Flexi se závazkem na využití služby po dobu 12 měsíců ke stávajícímu Internetovému připojení výměnou za následujícími bonusy:

  1. Účastník bude platit po dobu 12 měsíců od zřízení služby za užívání tarifu O2 TV Flexi cenu 241,32 Kč/měs. bez DPH (292 s DPH)/zúčtovací období.
  2. Účastník bude po dobu trvání závazku platit splátky set-top-boxu za cenu 147,74 Kč/měs. bez DPH (178,00 s DPH)/zúčtovací období nebo si koupí set-top-box za 1772,88 Kč/měs. bez DPH (2136,00 s DPH)
  3. Zřízení služby je zdarma.
  4. Při změně tarifu ztrácí Účastník nárok na zvýhodněnou cenu tarifu.
  5. Od 13. měsíce bude účastník platit za tarif O2TV Flexi standardní ceníkovou cenu uvedenou Ceníku digitální televizi O2TV. Ceník je dostupný na www.o2.cz/osobni/dokumenty-ke-stazeni/.
  6. Standardní cena tarifu O2TV Flexi ke službě O2 Internetové připojení je Kč bez DPH.
  7. Nabídku dle těchto podmínek nemohou využít účastníci, u nichž není zřízení služby technicky realizovatelné k okamžiku podání žádosti o zřízení této služby.
  8. Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek je, aby požadavek na zřízení služby byl uplatněn řádně a včas u O2 ve lhůtě uvedené v bodě A. Pro uplatnění nároku na výhody je rozhodující datum dodání řádně vyplněného požadavku O2.
  9. Podmínkou poskytnutí výhod podle těchto podmínek je, že účastník nevyužíval službu digitální televize O2TV po dobu alespoň 2 měsíců před uplatněním požadavku na zřízení služby.
  10. Tuto Speciální nabídku nelze kombinovat s dalšími slevami nabízenými O2 souvisejícími se službou O2 Internetové připojení nebo digitální televize O2TV.