Limitovaná nabídka Internetu HD se slevou 200 Kč

A. Každý Účastník (fyzická osoba registrovaná dle RČ), který si v období od 1. 6. do 15. 9. 2018 požádá o tuto speciální nabídku a zároveň nově zřídí službu O2 Internetové připojení s libovolným tarifem (využívající technologii xDSL, nebo AirFix (mimo tarif ve variantě PROfi) z aktuální nabídky se závazkem k využití služby po dobu 24 měsíců, a každý Účastník(firemní zákazník identifikovaný na základě IČ, který nemá s O2 uzavřenu Rámcovou dohodu o poskytování zvýhodněných obchodních podmínek při odběru služeb), který si ve stejném období nově zřídí službu O2 Internetové připojení s libovolným tarifem (využívající technologii xDSL, nebo AirFix) ve variantě PROfi z aktuální nabídky se závazkem k využití služby po dobu 24 měsíců, má nárok na následující bonus:

B. Účastník má nárok na slevu 200 Kč s DPH z měsíční ceníkové ceny tarifu na dobu prvních šesti měsíců ode dne zřízení tarifu.

C. Po uplynutí zvýhodněného období bude Účastník platit standardní měsíční ceníkovou cenu za tarif.

D. Při změně tarifu či zrušení závazku ztrácí Účastník nárok na zvýhodněnou cenu tarifu.

E. Nabídku dle těchto podmínek nemohou využít Účastníci, u nichž není zřízení služby technicky realizovatelné k okamžiku podání žádosti o zřízení této služby.

F. Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek je, aby požadavek na zřízení služby byl uplatněn řádně a včas u O2 ve lhůtě uvedené v bodě A. Pro uplatnění nároku na výhody je rozhodující datum dodání řádně vyplněného požadavku O2.

G. Podmínkou poskytnutí výhod podle těchto podmínek je, že Účastník nevyužíval služby O2 internetového připojení po dobu alespoň 3 měsíců před uplatněním požadavku na zřízení služby.

H. Tuto Speciální nabídku nelze kombinovat s jinými výhodami a Speciálními nabídkami nabízenými ke službě O2 Internetové připojení s výjimkou Speciální nabídky – zvýhodnění určitých typů HW, Speciální nabídky – DUO pro O2 Internet a Výhodou O2 SPOLU pro 2.

Pomohla vám tato stránka?

6 let nejlepší datová síť Zákazníci na naši síť spoléhají. Naší prioritou proto je se o síť poctivě starat a zajistit vám opravdu kvalitní připojení. Chci vědět víc
Podmínky používání cookies