Pravidla soutěže pro hlasující v anketě O2 Audiokniha roku

1. POŘADATEL

Společnost O2 Czech Republic, a.s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, IČ:60193336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2322, (dále jen „pořadatel“).

2. JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

Soutěž probíhá na základě jednoho soutěžního kola dne 3. 4. 2018 do 30. 4. 23:59 2018. Soutěže se uživatel (dále jen „soutěžící“) zúčastní hlasováním o O2 Audioknihu roku 2017.

3. VÝBĚR VÝHERCE

Výherci se stane 18 soutěžících, kteří budou po skončení soutěže určeni pořadatelem pomocí stanovené mechaniky. Mechanika je následují: Ze soutěžících, kteří splní podmínky zařazení do soutěže, tedy hlasují pro O2 Audioknihu roku 2017 a zadají své telefonní číslo, se vylosuje 18 výherců. Každý může soutěžit jen 1x.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo uživatele, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže a webových stránek soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

4. ODMĚNY V SOUTĚŽI

Výhrou v soutěži je:

  • 3x reproduktory – Acoustique Quality M23 – výhru získá 1., 5., 9., vylosovaný účastník
  • 5x smartphone Honor 9 Lite - výhru získá 2., 6., 10., 14. a 18. vylosovaný účastník
  • 10x voucher do e-shopu O2 Active v hodnotě 2 800 Kč - výhru získá 3., 4., 7., 8., 11., 12., 13., 15., 16. a 17. vylosovaný účastník

5. PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výherce bude kontaktován na telefonní číslo, které zadal při hlasování. Předání výher bude možné osobně na adrese Budova Gamma, Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4, nebo mohou být zaslány na adresu určenou výhercem.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE SOUTĚŽE

V případě důvodného podezření podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování této soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy. Pořadatel neodpovídá za to, že výherce nezvedne hovor ohledně oznámení jeho výhry a další postup. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel hovor od pořadatele nebo nekontaktoval pořadatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.

Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže. To platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření ze zneužití soutěže určit odbornou komisi, která rozhodne o výhercích.

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Přihlášením se do soutěže soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. na dobu dvou let v rámci činnosti pořadatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. Přijetím výhry poskytuje výherce souhlas k použití svých osobních údajů, projevů osobní povahy, podobizny, jména a příjmení či záznamů pro účely pořadatele po dobu 2 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže.

V Praze, dne 27.3. 2018

Pomohla vám tato stránka?

Objevte svět Chytré sítě Svět plný inovativních řešení, která Vám přinesou
nové možnosti a zážitky.
Chci objevovat
Podmínky používání cookies