Audiotex

Audiotex je hlasová služba obsahového charakteru účtovaná zvláštním tarifem, pomocí níž je zákazníkům společnosti O2 Czech Republic a.s. umožněno zadat příkaz k převodu peněžních prostředků a zaplatit prostřednictvím své pevné linky nebo mobilního telefonu cenu za zboží nebo služby poskytované jinými osobami.

Formát čísel pro audiotexové linky je jednoznačně určen platným Číslovacím plánem, který definuje následující devítimístný tvar linky:
90X AB CD ZZ

  • X Určuje charakter služby (může nabývat hodnot 0, 6, 8 nebo 9).
  • AB Určuje v souladu s Číslovacím plánem cenu Služby pro Zákazníka (včetně DPH, pokud daná služba DPH podléhá) za minutu, případně za jedno spojení
  • CD ZZ Číslo je přiděleno Českým telekomunikačním úřadem.

Kontakt na poskytovatele služeb lze nalézt po zadání Audiotexového čísla do vyhledávání na stránce www.platmobilem.cz.

Společnost O2 Czech Republic a.s. není provozovatelem audiotexových linek, pouze umožňuje jejich provoz jednotlivým smluvním partnerům a zajišťuje výběr plateb za služby od zákazníků. O2 neodpovídá za obsah, kvalitu ani za inzerci těchto služeb. Podrobnosti o jednotlivých poskytovaných službách provozovaných prostřednictvím služby Audiotex včetně cen a telefonních čísel zveřejňují provozovatelé služby formou inzerce například v časopisech a TV programech.

Každý poskytovatel audiotexové služby je povinen ve všech reklamních sděleních uvést následující informace:

  • cenu služby za 1 min. v Kč s DPH
  • své obchodní jméno a adresu
  • jednorázový tarif za jedno spojení
  • u audiotexových linek erotického a loterijního charakteru musí být ve všech druzích médií doplněna informace "Jen pro starší 18 let"
Pomohla vám tato stránka?