Chcete inzerovat na stanicích O2 TV Sport, O2 TV Fotbal a O2 TV Tenis? Napište nám na e-mail: reklama@o2sport.cz.

Kontakty na O2 TV a další informace

Marek Kindernay

Marek Kindernay

Výkonný ředitel
e-mail: marek.kindernay@o2sport.cz
twitter: @marekkindernay

David Solnař

David Solnař

Oddělení PR a komunikace
e-mail: david.solnar@o2.cz
twitter: @david_soln

Redakce a komentátoři O2 TV Sport

Jiří Baumruk

Jiří Baumruk

Komentátor

Petr Svěcený

Petr Svěcený

Moderátor a komentátor

Honza Homolka

Honza Homolka

Komentátor a moderátor

Vojtěch Bidrman

Vojtěch Bidrman

Komentátor

Michal Hrdlička

Michal Hrdlička

Moderátor a komentátor
Radek Šilhan

Radek Šilhan

Komentátor a moderátor
Milan Štěrba

Milan Štěrba

Komentátor
Václav Pilný

Václav Pilný

Komentátor
Jiří Vrba

Jiří Vrba

Komentátor

Libor Basík

Libor Basík

Komentátor a moderátor

Aleš Svoboda

Aleš Svoboda

Komentátor

Vlastimil Kaiser

Vlastimil Kaiser

Komentátor

Tomáš Radotínský

Tomáš Radotínský

Komentátor

Jan Velart

Jan Velart

Komentátor

Tomáš Zetek

Tomáš Zetek

Komentátor

Klára Koukalová

Klára Koukalová

Komentátorka

Martin Štefl

Martin Štefl

Komentátor

Klára Janáčková

Klára Janáčková

Komentátorka

David Sobišek

David Sobišek

Reportér a moderátor

Richard Tesař

Richard Tesař

Reportér a komentátor
Tereza Kubíčková

Tereza Kubíčková

Reportérka

Martin Kubičík

Martin Kubičík

Reportér

Vladimír Grebennikov

Vladimír Grebennikov

Reportér

Jan Hrabal

Jan Hrabal

Reportér

Denisa Doležalová

Denisa Doležalová

Reportérka

Libor Bouček

Libor Bouček

Moderátor

Podrobné informace o společnosti O2 TV

Akreditační podmínky společnosti O2 TV s.r.o.

Akreditační podmínky společnosti O2 TV s.r.o. pro přístup provozovatelů televizního vysílání k signálu přenosu nebo dodání záznamu z přímých přenosů utkání UEFA Ligy Mistrů v sezóně 2019/2020

Společnost O2 TV s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, IČ: 03998380, je na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání provozovatelem televizního vysílání.

Společnost O2 TV s.r.o. získala výhradní práva k vysílání přímých přenosů zápasů Ligy Mistrů, tj. fotbalové soutěže pořádané Evropskou fotbalovou asociací (UEFA) pro nejlepší kluby evropských lig.

Společnost O2 TV s.r.o. v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, stanoví níže uvedené akreditační podmínky týkající se vysílání krátkých zpravodajských výňatků druhým vysílatelem.

V případě zájmu o udělení oprávnění společností O2 TV s.r.o. provozovateli televizního vysílání pro přístup k signálu přenosu utkání Ligy Mistrů UEFA, může provozovatel televizního vysílání požádat o akreditaci pro přístup k signálu nebo o dodání záznamu přenosu utkání.

Žádost musí být uplatněna oprávněnou osobou a doručena na adresu O2TV s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 – Michle  či email marek.kindernay@o2.cz

Podáním žádosti provozovatel souhlasí s uveřejněnými akreditačními podmínkami.

Společnost O2 TV s.r.o. bude provozovatele televizního vysílání kontaktovat na jím uvedenou emailovou adresu.

Krátkým zpravodajským výňatkem se rozumí zvukově obrazový, obrazový či zvukový záznam události nebo její části, jehož stopáž nepřesahuje 90 sekund, je použit do 24 hodin od konání akce, z níž je pořízen a je označen uvedením zdroje, a to takto: „zdroj: O2TV Sport“.

Krátký zpravodajský výňatek je oprávněn provozovatel televizního vysílání užít pouze ve všeobecném zpravodajském pořadu svého programu šířeného televizním vysíláním výhradně na území České a Slovenské republiky.

Za zajištění přístup k signálu přenosu v reálném čase v sídle O2 TV s.r.o. nebo účtuje společnost O2 TV s.r.o. částku ve výši 250,-EURO za odbočení přenosu z jednoho utkání Ligy Mistrů UEFA.

Za poskytnutí zvukově obrazového záznamu formou FTP (elektronicky), případně na nosiči z jednoho utkání Ligy Mistrů UEFA účtuje společnost O2 TV s.r.o. částku 150,-EURO.

Provozovatel vysílání je povinen uhradit souhrnnou cenu dle reportu objednaných materiálů na základě faktury – daňového dokladu se splatností 30 dní vystavené společnosti O2 TV s.r.o. vždy do 5. dne kalendářního měsíce po měsíci, v němž došlo k předání objednaných materiálů.

Akreditační podmínky jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup a to na adrese www.o2.cz

V Praze dne 1. 9. 2018

 

Akreditační podmínky společnosti O2 TV s.r.o. pro přístup provozovatelů televizního vysílání k signálu přenosu nebo dodání záznamu z přímých přenosů utkání Fortuna ligy v sezóně 2019/2020

Společnost O2 TV s.r.o., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14000, IČ: 03998380, je na základě licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání provozovatelem televizního vysílání.

Společnost O2 TV s.r.o. získala výhradní práva k vysílání přímých přenosů zápasů Fortuna ligy, tj. nejvyšší české fotbalové ligy mužů.

Společnost O2 TV s.r.o. v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, stanoví níže uvedené akreditační podmínky týkající se vysílání krátkých zpravodajských výňatků druhým vysílatelem.

V případě zájmu o udělení oprávnění společností O2 TV s.r.o. provozovateli televizního vysílání pro přístup k signálu přenosu utkání Fortuna ligy, může provozovatel televizního vysílání požádat o akreditaci pro přístup k signálu nebo o dodání záznamu přenosu utkání.

Žádost musí být uplatněna oprávněnou osobou a doručena na adresu O2 TV s.r.o., Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14000 či e-mail marek.kindernay@o2.cz.

Podáním žádosti provozovatel souhlasí s uveřejněnými akreditačními podmínkami.

Společnost O2 TV s.r.o. bude provozovatele televizního vysílání kontaktovat na jím uvedenou e-mailovou adresu.

Krátkým zpravodajským výňatkem se rozumí zvukově obrazový, obrazový či zvukový záznam události nebo její části, jehož stopáž nepřesahuje 90 sekund, je použit do 24 hodin od konání akce, z níž je pořízen a je označen uvedením zdroje, a to takto: „zdroj: O2TV Sport“.

Krátký zpravodajský výňatek je oprávněn provozovatel televizního vysílání užít pouze ve všeobecném zpravodajském pořadu svého programu šířeného televizním vysíláním výhradně na území České a Slovenské republiky.

Za zajištění přístup k signálu přenosu v reálném čase v sídle O2 TV s.r.o. účtuje společnost O2 TV s.r.o. částku ve výši 250,- EURO za odbočení přenosu z jednoho utkání Fortuna ligy.

Za poskytnutí zvukově obrazového záznamu formou FTP (elektronicky), případně na nosiči, účtuje společnost O2 TV s.r.o. z jednoho utkání Fortuna ligy částku 150,- EURO.

Provozovatel vysílání je povinen uhradit souhrnnou cenu dle reportu objednaných materiálů na základě faktury – daňového dokladu se splatností 30 dní vystavené společností O2 TV s.r.o. vždy do 5. dne kalendářního měsíce po měsíci, v němž došlo k předání objednaných materiálů.

Akreditační podmínky jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na adrese www.o2.cz.

V Praze dne 1. 8. 2019

Televizní reklama na O2 TV

Pokud máte zájem o reklamu na kanálech O2 TV Sport, O2 TV Fotbal a O2 TV Tenis, napište nám na e-mail reklama@o2tvsport.cz.

O společnosti O2 TV s.r.o.

© O2 Czech Republic a.s. kanál O2 TV Sport naleznete exklusivně v nabídce O2 TV od O2 Czech Republic a.s.

Stanice O2 TV Sport vzniká ve spolupráci se společností O2 TV s.r.o.

Společnost O2 TV s.r.o., IČO: 03998380, spisová značka: C240818, vedená u Městského soudu v Praze, sídlo: Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, je 100% dceřinou společností a členem koncernu O2 Czech Republic a.s. Jako servisní organizace se zaměřuje na výrobu televizních pořadů určených pro nabídku od O2 Czech Republic a.s.

Podmínky používání cookies