Obecně o ochraně dat

V dnešní době často slýcháme o ochraně osobních údajů a o zpracovávání provozních a lokalizačních údajů mobilními (a nejen mobilními) operátory. Ale co to vlastně znamená?

Stručný úvod
Osobní údaje
Ověření identity
Statistická (agregovaná) data
Provozní údaje
Lokalizační údaje
Závěrem

 

STRUČNÝ ÚVOD

Nejsou to jen mobilní operátoři, kdo shromažďují a zpracovávají data o svých zákaznících. Když ale na tohle téma čteme něco v tisku, málokdy zpráva či reportáž popisuje, co to vlastně provozní a lokalizační údaje jsou, jaký je jejich význam a jaká jsou zákonná pravidla a obecné zákonitosti. Slovy klasika: „O zpracování osobních, provozních i lokalizačních údajů je rozšířena spousta polopravd a mýtů.“ Pojďme se na toto téma podívat lidsky a bez předsudků.

OSOBNÍ ÚDAJE – podmínka fungování smluvního vztahu

Každý z nás v průběhu roku uzavře desítky smluv s desítkami subjektů. Občas si to ani neuvědomujeme. Stejně tak si neuvědomujeme, že poskytovatelé různých služeb o nás musí zpracovávat osobní údaje. Dokonce to očekáváme. Očekáváme, že aerolinie budou vědět, kdo jsme a kam letíme, abychom se včas dostali na místo určení a nedostal se tam místo nás někdo jiný. Očekáváme, že víme, kdo je pronajímatel bytu anebo naopak, komu pronajímáme byt. Chceme vědět, od koho si kupujeme nebo komu prodáváme auto. Nebo nám je to jedno? Nemělo by, a obvykle není, pokud se chováme normálně.

OSOBNÍ ÚDAJE – jsou to údaje o konkrétní osobě

Osobním údajem je stručně řečeno takový údaj, který je buď trvale anebo s určitou mírou trvalosti spojen s nějakou osobou. Od narození máme jméno, příjmení, rodné číslo, místo narození, místo trvalého pobytu. Kombinace těchto znaků nás odlišuje od ostatních. Některé osobní údaje se v průběhu života mění – u žen příjmení, u většiny z nás místo pobytu.

Osobní údaj je ale pouze takový údaj či jejich kombinace, podle které lze alespoň nepřímo ztotožnit nějakou konkrétní osobu. Pouhá informace „ženatý“ není osobním údajem. Kombinace údajů: „Krejčík, ženatý, narozen v Olomouci“ už umožňuje vyhledat konkrétní osobu, byť s dost značným úsilím.

OVĚŘENÍ IDENTITY

Chtěli byste, aby kdokoli (třeba Váš soused) mohl přijít do banky, nahlásit Vaše jméno a další údaje, které může znát z běžného života, a zřídil si úvěr na Vaše jméno? Asi ne. Pronajali byste byt panu Josefu Novákovi, aniž byste po něm chtěli další identifikační údaje? Jak ho odlišit od ostatních Josefů Nováků? Od toho je tu proces „ověření identity“. Tento proces chrání obě strany. Aby si banka anebo operátor byli jistí, s kým smlouvu uzavírají a zabránili poškozování cizích práv, požadují jasnou identifikaci osob.

K jasné identifikaci osoby slouží rodné číslo, které operátoři musí zpracovávat, a které je zapotřebí ověřit spolehlivým způsobem. S nahlášením náhodné kombinace čísel byste se jistě na jejich místě nespokojili. Každý z nás svou totožnost prokazuje průkazem totožnosti. Přísné a důsledné procesy při identifikaci a jejím dokládání proto prosím neberte jako samoúčelné cvičení. Mají chránit především Vás. I při nejpřísnějších opatřeních nelze podvodům cizích pachatelů stoprocentně zabránit. Když už občas problém nastane, podvedení a zároveň poškození jaksi samozřejmě spoléhají na to, že dotyčná instituce má k dispozici kopie průkazu totožnosti a další důkazy a informace, aby se dal případ vyšetřit. 

STATISTICKÁ DATA (AGREGOVANÉ ÚDAJE)

Prakticky všechny subjekty, ať již podnikatelské anebo nepodnikatelské, si pro účely plánování, vyhodnocování anebo větší efektivity dělají různé statistiky. Návštěvnost úřadu práce stoupá po letních prázdninách a je největší ve středu. Dopravci vědí, že obsazenost ranních autobusů je 87%, zatímco kolem poledne jen 36%. Obchodní centra vědí, že průměrná útrata na jednoho zákazníka za potraviny je v listopadu o 1.700 Kč nižší než v prosinci. Pojišťovny vědí, že průměrný věk jejich klientů je 42 let a že životní pojištění uzavírají spíše ženy. Takových případů najdeme nespočet. Takovéto údaje však nejsou údaji osobními. Jedná se o informaci, která vznikla agregací (tj. shrnutím velké sumy jednotlivých údajů) a jejím výsledkem je obecný profil, nějaké souhrnné číslo. To je sice pro poskytovatele služby nebo jiný subjekt cenné a významné, ale ne z pohledu ochrany osobních údajů. Nic se tím nedozví o konkrétní osobě. K ničemu by to ani nebylo. Jsou cenné jako obchodní know-how, jako nástroj pro zlepšování služeb.

Statistická agregovaná data jsou důležitá v širších souvislostech. Informace, že nejčastěji si zájezd na rafty do Alp kupují muži mezi 24 a 33 roky, a to v červnu o víkendu, může vést k tomu, že cestovní kancelář prodlouží otvírací dobu o letních víkendech a zaměří svou inzerci na časopisy, které čte tato cílová skupina. To je logické a všichni to tak nějak čekáme. Sami bychom asi těžko kanceláři doporučili inzerovat v zimě v časopise „Zahrádkář“. Agregované údaje tedy nelze vztáhnout ke konkrétní osobě a zákon na ochranu osobních údajů se na ně nevztahuje. 

PROVOZNÍ ÚDAJE

Provozní údaje jsou výrazem spojeným s telekomunikacemi. Jsou to údaje, které vznikají „při provozu“ konkrétní telekomunikační služby. Jsou „dítkem“ moderních digitálních telekomunikačních sítí. Dříve, když hovory spojovaly sličné telefonistky na místních ústřednách, žádné provozní údaje nevznikaly ani se neuchovávaly. Slečna si prostě po přepojení káblíku udělala čárku do notýsku k příslušné telefonní stanici a na konci měsíce sečetla čárky podobně jako pan vrchní v restauraci. Postupem času se ke slovu dostala tzv. „počítadla“, vlastně takové „tachometry“, které počítaly impulsy na daném čísle. Každý měsíc se udělal odpočet stavu hovorů a vystavila faktura.

Značnou nevýhodou, a to silně kritizovanou ze strany uživatelů, byla skutečnost, že se nedalo zpětně zkontrolovat, kam přesně byly hovory uskutečněny. Analogové sítě měly i své další nedostatky a neuměly spoustu funkcí, na které jsme dnes zvyklí (kupříkladu zobrazení volajícího čísla).

Nástupem digitálních sítí vznikl fenomén provozních údajů, tedy uchovávání podrobných výpisů hovorů a čerpání dalších služeb. Jak pro komfort uživatelů samotných, kteří si mohli objednat podrobný výpis jako přílohu svého vyúčtování, tak pro vyřešení případných nejasností mezi operátorem a zákazníkem. Podrobný výpis přesně uvádí, jaké služby jste kdy využili, a je tedy podkladem pro vyřízení reklamace.  

Bez provozních údajů by nebylo možné podrobný výpis hovorů vystavit. Bez provozních údajů by ale nebylo možné vystavit ani tzv. souhrnné vyúčtování. To je taková forma vyúčtování, kde nevidíme jednotlivé hovory ani SMS ale jen jejich počet a souhrnnou délku.

Na úvod jsme si řekli, že provozní údaje jsou spojeny s telekomunikacemi, ale velmi podobné „provozní údaje“ si o nás vede třeba i banka (na jaký účet jsme kdy platili jakou částku, odkud nám peníze přicházejí), místní knihovna (kdy jsme si jakou knihu půjčili a kdy jsme ji vrátili), fitness (na jaké cvičení jsme se objednali) anebo autoservis (s čím a kdy jsme s naším plechovým miláčkem přijeli a kolik měl zrovna najeto a v jakém byl stavu). A tak dále.

LOKALIZAČNÍ ÚDAJE

Lokalizační údaje jsou rovněž výrazem spojeným s telekomunikacemi. Významu nabyly až s příchodem mobilních technologií. U pevných linek bylo vždycky jasné, kde se pevná linka nachází. Údaj o poloze pevné linky tak nevznikal „při provozu“ linky, ale byl s ní neoddělitelně spojen od zřízení do zrušení.  

Lokalizační údaje vznikají při provozu konkrétní mobilní služby(SIM karty). Mobilní telefon (resp. SIM karta v něm) musí být připojen k síti, aby ho bylo možné používat. Mobilní síť musí vědět, kde se mobilní telefon zrovna nachází. Kdyby to totiž nevěděla, tak se nikdo nikomu nedovolá, mobil by se nepřipojil k internetu, protože by nebylo možné přenášet z něj a do něj data.

Mobilní síť se skládá ze zařízení pokrývajících signálem části území. Takové části území pokryté signálem jednoho vysílače (základnové stanice) se někdy nazývají „buňky“. Lokalizační údaje zachycují polohu zařízení v konkrétním čase při využívání konkrétní služby (např. hovor 12. března v 11:07 z čísla 729 010 0112 byl uskutečněn z oblasti pokryté signálem základnové stanice Heřmaničky).

Lokalizační údaje jsou zapotřebí pro samotné poskytnutí hlasové služby či k připojení k internetu, ale také k poskytování služeb s přidanou hodnotou (například dopravní zpravodajství doručované do Vašeho mobilu podle Vaší aktuální polohy, případně nabídky obchodních partnerů (slevy, výhody) podle toho, kde se zrovna pohybujete. Využíváním těchto služeb teprve objevíte pravé kouzlo mobilních technologií, které Vám usnadní život.

Na úvod jsme si řekli, že lokalizační údaje jsou spojeny s telekomunikacemi, ale i zde platí, že velmi podobné „lokalizační údaje“ musí vědět třeba banka (z jakého bankomatu jste vybírali kdy jakou částku), aerolinky (místo a čas odletu, místo a čas příletu) anebo mýtné brány (registrační značka vozu, čas a přesná poloha). Když se nad tím zamyslíme, tak nám to nepřijde divné. Ba naopak, to bereme jako samozřejmost a nutnost.

ZÁVĚREM

Právní normy, které upravují zpracování osobních, provozních a lokalizačních údajů jsou obsáhlé, komplikované a často nepřehledné. Účelem našeho povídání bylo Vám svět osobních údajů a telekomunikací přiblížit srozumitelnou formou, ne doslova přepsat zákon. Snad se to i pomocí praktických příkladů podařilo. Konkrétní čísla však slouží jen pro názornost. Je klidně možné, že i zahrádkáři si kupují zájezd na rafty. My rozumíme telekomunikacím.  Jsme O2. Jsme tu pro vás.

Pomohla vám tato stránka?