Podmínky

Výhodu výkupu použitého mobilního telefonu může ve značkové prodejně O2 využít nepodnikající fyzická nebo právnická osoba, která není plátcem DPH nebo osobou registrovanou k dani v jiném státě EU, která si současně zakoupí nový mobilní telefon (úhradou celé kupní ceny v prodejně nebo na splátky prostřednictvím služby O2 Mobil) nebo příslušenství k mobilnímu telefonu (úhradou celé kupní ceny v prodejně).

Výhoda spočívá v možnosti zákazníka odprodat O2 použitý mobilní telefon za cenu, kterou stanoví O2 dle aktuálního stavu telefonu, zejména s ohledem na stav LCD displeje, krytu, stáří baterie, přítomnost nabíječky, funkčnost fotoaparátu, a to pokud jsou současně splněny následující podmínky:

  • použitý mobilní telefon je uvedený na seznamu mobilních telefonů, které O2 odkupuje, dostupném na internetových stránkách www.o2.cz/vykuptelefonu
  • použitý mobilní telefon je funkční a je možné ho zapnout
  • odkupní cena použitého mobilního telefonu je při úhradě celé kupní ceny v prodejně nejméně o 1 Kč (včetně DPH) nižší, než cena nově zakoupeného mobilního telefonu nebo příslušenství k mobilnímu telefonu
  • odkupní cena použitého mobilního telefonu je při úhradě na splátky prostřednictvím služby O2 Mobil nejméně o 600 Kč (včetně DPH) nižší než cena nově zakoupeného mobilního telefonu nebo příslušenství k mobilnímu telefonu
  • zákazník, resp. jeho zástupce dá souhlas s ověřením jeho osobních údajů prostřednictvím občanského průkazu nebo pasu

Zákazník může tuto výhodu využít pouze dvakrát.

Operátor O2 je oprávněn odkup použitého mobilního telefonu odmítnout, a to i v případě, že budou veškeré výše uvedené podmínky splněny.

Pokud O2 použitý mobilní telefon odkoupí, započte cenu nově zakoupeného mobilního telefonu včetně DPH oproti odkupní ceně použitého telefonu a zákazník O2 uhradí částku odpovídající rozdílu. Minimální výše faktury na nákup nového mobilního telefonu nebo příslušenství musí být alespoň 1 Kč (včetně DPH) v případě úhrady celé kupní ceny v prodejně. V případě platby na splátky prostřednictvím služby O2 Mobil musí být částka k úhradě na nákup nového mobilního telefonu nejméně 600 Kč (včetně DPH). Cenu za odkup použitého mobilní telefon nelze vyplatit v hotovosti nebo ji započíst oproti jinému plnění než je uvedeno v první větě tohoto odstavce.

Operátor O2 je oprávněn poskytování výhody kdykoliv ukončit.

Pomohla vám tato stránka?

6 let nejlepší datová síť Zákazníci na naši síť spoléhají. Naší prioritou proto je se o síť poctivě starat a zajistit vám opravdu kvalitní připojení. Chci vědět víc
Podmínky používání cookies