Podmínky poskytování doplňkového balíčku Nekonečná data v pilotní provozu

Jedná se o doplňkový produkt k O2 mobilním hlasové službě, který umožňuje čerpat (po vyčerpání základního datového objemu) do konce zúčtovacího období internetové připojení, přičemž odhadovaná maximální rychlost i inzerovaná rychlost za použití vyšší technologie než 2G Edge činí 1 Mb/s pro stahování dat a 250 kb/s pro odesílání dat. Balíček je možné sjednat a čerpat ke každému paušálnímu hlasovému tarifu O2, který O2 nabízí ke dni 1.6.2018 či později, se základním datovým objemem služby O2 mobilní internetové připojení ve výši alespoň 1,5 GB. Pokud účastník změní tarif na nový, který nesplňuje právě uvedenou podmínku, je O2 oprávněna balíček jednostranně a bez oznámení zrušit.

Stačí na běžné používání internetu v mobilu na úrovni soukromého uživatele – surfování, sociální sítě, aplikace i přehrávání videí. Nehodí se na stahování velkých souborů nebo pro připojení počítačů.

Doplňkový balíček se po svém sjednání obnovuje na začátku každého dalšího zúčtovacího období, a to až do jeho zrušení.

 

Cena balíčku je stanovena paušálně na 349 Kč vč. DPH za sjednání a dále za každé následující započaté zúčtovací období až do zrušení balíčku (bez ohledu na to, zda a jak dlouho je internetové připojení v rámci balíčku využíváno).

Balíček je poskytován v ČR a zóně EU. Pokud účastník překročí na základě čerpání dat z balíčku v zóně EU v rámci konkrétní objemové jednotky limit stanovený prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/2286 („Nařízení“), je O2 oprávněna mu naúčtovat za data spotřebovaná v zóně EU nad rámec tohoto limitu příplatek k ceně za příslušnou objemovou jednotku ve výši 0,16 Kč bez DPH za 1 MB dat čerpaných v zóně EU. Zúčtovací jednotka pro účtování příplatku je 1 kB

S aktivním balíčkem Nekonečná data je možné si jednorázově obnovit objem dat se standardní rychlostí pro základní datový objem. Čerpání jednorázové obnovy dat má přednost před čerpáním balíčku Nekonečná data.

Sjednáním balíčku se u tarifu ruší automatická obnova datového objemu, pokud byla aktivní. Před využitím internetového připojení v rámci balíčku má přednost čerpání datového objemu, který byl aktivní při sjednání balíčku, a v každém dalším zúčtovacím období čerpání základního datového objemu. Zrušením balíčku se obnova datového objemu nezapíná.

Balíček je poskytován do konce roku 2018 v pilotním provozu, a proto jej v této době může účastník i O2 kdykoli zrušit jednostranným oznámením doručeným druhé smluvní straně; O2 oznámením vůči účastníkovi na vyúčtování, na kontaktní e-mail nebo formou SMS, zatímco účastník oznámením vůči O2 prostřednictvím aplikace MojeO2 nebo voláním na 800 02 02 02. Při sjednání balíčku prostředky komunikace na dálku může účastník - spotřebitel odstoupit do 14 dnů od sjednání balíčku, a to stejným způsobem. Nezruší-li O2 balíček do konce roku 2018, přechází do standardního provozu na dobu neurčitou.

Pomohla vám tato stránka?
Podmínky používání cookies